Ułada1313

Dali razbahacieć, pasadzili, zabrali hrošy, pamiłavali

Padpisany ŭkaz ab pamiłavańni staršyni praŭleńnia «Ždanovičaŭ» Jaŭhiena Šyhałava.

Padpisany ŭkaz ab pamiłavańni staršyni praŭleńnia Handlovaha domu «Ždanovičy» Jaŭhiena Šyhałava.

Pra ŭkaz ab pamiłavańni žurnalistam paviedamili ŭ pravaachoŭnych orhanach.

Mahčyma, Šyhałavu daviadziecca zrabić dadatkovyja hrašovyja vypłaty. Adnak detali ŭhody nie paviedamlajucca. Pradstaŭnik prakuratury zajaviŭ, što Šyhałaŭ «kaniečnie kampiensuje naniesienuju materyjalnuju škodu».

Viadoma, što ab pamiłavańni Alaksandra Łukašenku prasiŭ i dyrektar HD «Ždanovičy» Alaksandr Ralko. Całkam vierahodna, što pamiłujuć i jaho.

Jaŭhiena Šyhałava zatrymali 5 krasavika 2008 hoda, aryštavali 7 krasavika. Jamu vystavili abvinavačańnie ŭ złoŭžyvańni słužbovymi paŭnamoctvami, jakija paciahnuli za saboj ciažkija nastupstvy ŭ vyhladzie naniasieńnia škody ekałahičnamu asiarodździu. Miełasia na ŭvazie, što jon zbudavaŭ vializny handlovy centr biez dazvołu. Jašče da aryštu Ja.Šyhałaŭ dvojčy pieranios infarkt mijakarda, apieracyju na sercy, jakuju vykanali łondanskija miedyki. U SIZA ŭ Šyhałava zdaryŭsia treci infarkt.

26 červienia jon byŭ vyzvaleny z-pad varty pad zakład 10 miljardaŭ rubloŭ. Praź niekatory čas paśla vyzvaleńnia Šyhałaŭ adpraviŭsia na kansultacyju da anhielskich daktaroŭ. Viarnuŭšysia ŭ Biełaruś, jon atrymaŭ paśviedčańnie invalida druhoj niepracoŭnaj hrupy.

Kamientary13

Kruty: Boh pasłaŭ urahan, kab prezident paradavaŭsia, što stvoranaja im sistema vystajała22

Kruty: Boh pasłaŭ urahan, kab prezident paradavaŭsia, što stvoranaja im sistema vystajała

Usie naviny →
Usie naviny

U rasijskim Krasnadary ludzi pierakryli vulicu z-za adklučeńniaŭ śviatła1

Žančynu-mera na Filipinach abvinavačvajuć u špijanažy na Kitaj. Vyśvietliłasia, što jana nie taja, za kaho siabie vydavała1

Skarlet Jochansan nazvała kiraŭnika OpenAI Altmana vydatnym pratatypam dla złydnia Marvel

Pomnik na mahile Pryhožyna ŭ Pieciarburhu ablili biełaj farbaj. A ŭ ruku ŭstavili fałaimitatar FOTAFAKT4

«Pa kodavym słovie «Barysaŭna» vykinuła ŭ akno €760 tysiač». 16-hadovy kurjer zabraŭ u dvaich piensijanieraŭ 2,7 młn rubloŭ14

Što adbudziecca, kali Bajden vyjdzie z prezidenckaj honki?1

Ukrainski front na Danbasie pasypaŭsia ŭ niekalkich miescach — analityk Bild10

Biełaruski ajcišnik pierajechaŭ u Aŭstraliju i trapiŭ pad skaračeńni. I zadaŭsia adviečnym pytańniem «Što rabić»?15

U Lidzie zatrymali ŭładalnika kaviarni «Tutaka»

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Kruty: Boh pasłaŭ urahan, kab prezident paradavaŭsia, što stvoranaja im sistema vystajała22

Kruty: Boh pasłaŭ urahan, kab prezident paradavaŭsia, što stvoranaja im sistema vystajała

Hałoŭnaje
Usie naviny →