Śviet

Hienieralnym sakratarom PARIE abrany eks-premjer Narviehii Jahłand

Novym hienieralnym sakratarom Rady Jeŭropy abrany pradstaŭnik Narviehii Turbjern Jahłand,

što niekali zajmaŭ pasadu kiraŭnika ŭrada krainy (1996-1997) ) z 2005 h. staršynia parłamienta krainy (stortynha).

Za jaho abrańnie ŭ aŭtorak prahałasavali 165 deputataŭ Parłamienckaj asamblei Rady Jeŭropy. Za jaho supiernika palaka Uładzimira Cimaševiča prahałasavali 80 čałaviek.

Jahłand źmianiŭ na pasadzie hienieralnaha sakratara pradstaŭnika Vialikabrytanii Tery Devisa.

Kamientary

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Kantraktnik u Biełharadskaj vobłaści Rasii zastreliŭ troch tavaryšaŭ i ŭciok sa zbrojaj

U Kalinkavičach u 40 hadoŭ pamior praparščyk patrulna-pastavoj słužby 

Eduardu Babaryku dadali paŭtara hoda źniavoleńnia2

Bajden nazvaŭ vice-prezidenta Charys Trampam. Toj rezka adreahavaŭ1

Milinkievič raskazaŭ, što biełarusy mohuć dać Jeŭropie9

Marharyta Laŭčuk vyjšła zamuž i čakaje dzicia30

Razhramili kvateru byłoha viadučaha ANT Ivana Padreza11

Siamiejnuju paru rasijan zatrymali ŭ Aŭstralii pa padazreńni ŭ špijanažy

Šmatdzietnaj maci dali 6 hadoŭ kałonii pa 6 artykułach. Syn-padletak ź invalidnaściu čakaje jaje na voli8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →