Kultura

Vialikaje Kniastva Litoŭskaje online

29 vieraśnia ŭ pamiaškańni Biełaruskaha PEN‑centra prajšła prezientacyja sajta akademičnaj sietki daśledčykaŭ VKŁ.

29 vieraśnia ŭ pamiaškańni Biełaruskaha PEN‑centra prajšła prezientacyja sajta akademičnaj sietki daśledčykaŭ VKŁ.

Sajt, ź jakim možna paznajomicca pa adrasie vklonline.com, maje vialikaje padabienstva z papularnymi sacyjalnymi sietkami. Kožny daśledčyk, jaki projdzie praceduru rehistracyi, moža mieć svaju staronku. Na joj źmiaščajecca infarmacyja ab publikacyjach i kirunku pracy navukoŭcy. Sama sietka — mižnarodnaja. Ciapier tam užo isnujuć asabistyja staronki daśledčykaŭ ź Biełarusi, Polščy, Ukrainy, Litvy. A bazavaja viersija sietki admysłova stvarałasia na anhlijskaj movie z metaj pryciahnuć jak maha bolšuju ŭvahu mižnarodnaj akademičnaj supolnaści.

U Biełarusi pracu sietki kaardynujuć Siarhiej Salej, Siarhiej Kaŭn i Natalla Śliž. Va Ukrainie, Litvie, Rasii i Polščy adpaviedna Dmitro Virski, Hiedre Mickunajte, Alaksandr Filuškin i Kšyštaf Piatkievič.

Akramia niepasredna naviejšaj infarmacyi ab publikacyjach i daśledčykach, na sajcie płanujecca źmiaščać paviedamleńni ab kanfierencyjach i inšych cikavych padziejach, pryśviečanych daśledvańniu historyi i kultury Vialikaha Kniastva Litoŭskaha.

AP

Kamientary

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Usie naviny →
Usie naviny

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?26

Charys apiaredžvaje Trampa: 44% suprać 42% — pieršaje apytańnie paśla źniaćcia Bajdena27

Eks-rasijanka pavinna nieści ściah Kipra na adkryćci Alimpijady. Ale ŭ jaje znajšli OnlyFans, i pačaŭsia skandał16

U Minsku źjaviłasia vulica «Čierviekova» — na adnym z damoŭ paviesili tablički z pamyłkaj FOTAFAKT8

U Kijeŭskim univiersitecie adnoviać vyvučeńnie biełaruskaj movy12

MZS Polščy abviarhaje infarmacyju ab zabaronie na ŭjezd dla biełaruskich aŭtamabilaŭ — Viačorka10

U Minsku skardziacca na zatrymku vydačy pašpartoŭ. U čym pryčyna?7

«Na pieršym dopycie ja raskazaŭ usio, što viedaŭ». Stryžak pra toje, jak u 16 hadoŭ padstaviŭ aktyvistku10

Čamu tak šmat maładych chvareje na rak?5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Hałoŭnaje
Usie naviny →