Kultura55

Zamiežniki mohuć kupić biełaruskija pałacy pa 13 dalaraŭ

Takim čynam Ministerstva sportu i turyzmu spadziajecca pryciahnuć dadatkovyja inviestycyi i adnavić histaryčnuju spadčynu.

Ministerstva sportu i turyzmu rychtuje zakonaprajekt, pavodle jakoha zamiežnyja hramadzianie zmohuć naroŭni ź biełarusami nabyvać ci brać u doŭhaterminovuju arendu ajčynnyja turystyčnyja abjekty.

Hetkim čynam biełaruskija ŭłady spadziajucca pryciahnuć u krainu dadatkovyja inviestycyi i adnavić histaryčnuju spadčynu za čužy košt.

Užo siońnia vyznačanyja 67 siadzibaŭ, jakija nieŭzabavie pojduć z małatka. Košt kožnaha pomnika simvaličny — adna bazavaja vieličynia (35 tysiač rubloŭ abo kala 13 dalaraŭ).

Adzinaje pytańnie, jakoje strymlivaje zamiežnych pakupnikoŭ siońnia, datyčycca pravoŭ na ziamlu, na jakoj znachodziacca abjekty.

Dyrektar Departamienta turyzmu Ministerstva sportu Viktar Jankavienka zaznačaje, što mienavita hetaje pytańnie vyrašać budučyja źmieny ŭ zakanadaŭstvie.

«Achvotniki mohuć jaje nabyć za adnu bazavuju vieličyniu — 35 tysiač rubloŭ. Pry ŭmovie, što siadziba budzie adramantavanaja albo adrestaŭravanaja, i zachavanaja aŭtentyčnaść.

Kali my za try hady ich padymiem pa poŭnaj prahramie, to heta budzie vielmi surjozny štrych. Budzie raspracavany zakanadaŭčy akt, u jakim roŭnyja pravy atrymajuć jak hramadzianie Respubliki Biełaruś, hetak i zamiežnyja hramadzianie. Płanujecca, što budzie prapanavanaja doŭhaterminovaja arenda. Kolki jana budzie? Moža, jak u Litvie, 99 hadoŭ, moža, 50 hadoŭ. Ale nie mienš».

Adnak ci staniecca rasprodaž nacyjanalnaj historyka‑kulturnaj spadčyny panacejaj ad usich biadotaŭ ajčynnaha turyzmu — pytańnie sprečnaje. Ekśpiert Centra sacyjalna‑ekanamičnych daśledavańniaŭ «CASE‑Belarus» Źmicier Babicki źviartaje ŭvahu nie tolki na zakanadaŭčyja, ale i na maralnyja dy finansavyja niuansy.

«Pytańnie, kaniečnie, sprečnaje. Tut prostaha vyrašeńnia niama. Pa‑pieršaje, va ŭsich hetych budynkaŭ jość staryja ŭładalniki. I tut pytańnie takoje maralnaje: nakolki, značyć, siońniašniaja ŭłada maje prava rasparadžacca ŭłasnaściu inšych ludziej. Treba taksama razumieć, što popyt na padobnyja pasłuhi takich abjektaŭ taksama abmiežavany. Tym bolš kryzis, skaračajucca dachody ŭ ludziej i — skaračajecca płyń turystaŭ».

Asnoŭnaj metaj budučaha prodažu ajčynnych siadzibaŭ za naminalny košt aficyjna nazyvajecca imknieńnie apłacić restaŭracyju zaniadbanych abjektaŭ z kišeni pakupnika. Adnak adnaŭlać padobnym čynam i inšyja pomniki ŭ Departamiencie turyzmu nie śpiašajucca. Tut, na dumku Viktara Jankavienki, pavinien dziejničać supraćlehły pryncyp:

«Materyjalnaja kaštoŭnaść pomnika — jaje nie vyznačyš siońnia rublom. Kreva isnuje, zbolšaha, histaryčna, u pamiaci ludziej, u litaratury. Ale jaho jak abjektu, u jaki možna pryjści, uziać hrošy za bilety, atrymać inšyja pasłuhi — jaho niama! Ale ci patrebny jon na siońniašni dzień dla adnaŭleńnia? Mnohija abjekty, kali ich adnavić, tudy, moža, turysty nie pojduć. A voś pryhožaja historyja, pryhožaja lehienda — plus da taho, kab hety abjekt byŭ abstalavany, kab da jaho možna było padjechać, padjeści, kupić suvienir ci niešta jašče — voś tady jon budzie pracavać».

Siońnia Biełaruś u turystyčnaj śfiery zarablaje, zbolšaha, na sanatoryjach. Pry hetym niekatoryja lačebnicy na 90% zapoŭnienyja mienavita zamiežnymi hramadzianami. Zamiežnikaŭ vabiać nievysokija košty na lačeńnie i miedycynskaje absłuhoŭvańnie. Adnak na zaniadbanyja pomniki pryvabić turystaŭ značna składaniej navat niahledziačy na małyja ceny. Važna nie tolki pryvieźci zamiežnych haściej, ale i padrychtavać dla ich kamfortny adpačynak, ličyć ahient minskaj turkampanii «Ekatur‑6» Jaŭhienija Savickaja.

Jaŭhienija Savickaja: «Ahulnyja prablemy, što nam nie chapaje jakaści absłuhoŭvańnia. Nam treba šmat restaŭravać — tyja ž zamki, staražytnyja siadziby. Ale na heta ŭ nas zaraz niama srodkaŭ. Spačatku treba ŭkłaści vialikija srodki ŭ niešta, i tolki praź niekalki hadoŭ heta pryniasie prybytak».

Prafiesijny ekskursavod z Hrodna Ihar Łapiecha pahadžajecca z supracoŭnicaj staličnaj kampanii.

I dadaje, što ŭ jaho rodnym horadzie turystyčny patencyjał nie vykarystoŭvajecca navat u zarodkavaj stupieni. Chutčej naadvarot — siońnia Hrodna adšturchvaje ad siabie ŭsich cikaŭnych, kanstatuje ekśpiert.

«Usie transpartnyja płyni ŭ nas iduć praz histaryčny centr. I centr zachłynajecca ad vychłapnych hazaŭ — naturalna, anijaki turyst tudy nie pojdzie. Na centralnaj płoščy, jakaja byccam by piešachodnaja, niama dzie adpačyć: tut niaŭtulna, tut niama ciańku, vysiečanyja viekavyja lipy. U horadzie niaŭtulna dla turysta. U horadzie niama, dzie žyć turystu, niama, dzie jeści turystu. Niama muziejaŭ, fiestyvalaŭ, kancertnych załaŭ».

Jan Roŭdzik, Jeŭraradyjo

Kamientary5

Kruty: Boh pasłaŭ urahan, kab prezident paradavaŭsia, što stvoranaja im sistema vystajała19

Kruty: Boh pasłaŭ urahan, kab prezident paradavaŭsia, što stvoranaja im sistema vystajała

Usie naviny →
Usie naviny

Žančynu-mera na Filipinach abvinavačvajuć u špijanažy na Kitaj. Vyśvietliłasia, što jana nie taja, za kaho siabie vydavała1

Skarlet Jochansan nazvała kiraŭnika OpenAI Altmana vydatnym pratatypam dla złydnia Marvel

Pomnik na mahile Pryhožyna ŭ Pieciarburhu ablili biełaj farbaj. A ŭ ruku ŭstavili fałaimitatar FOTAFAKT4

«Pa kodavym słovie «Barysaŭna» vykinuła ŭ akno €760 tysiač». 16-hadovy kurjer zabraŭ u dvaich piensijanieraŭ 2,7 młn rubloŭ14

Što adbudziecca, kali Bajden vyjdzie z prezidenckaj honki?1

Ukrainski front na Danbasie pasypaŭsia ŭ niekalkich miescach — analityk Bild10

Biełaruski ajcišnik pierajechaŭ u Aŭstraliju i trapiŭ pad skaračeńni. I zadaŭsia adviečnym pytańniem «Što rabić»?15

U Lidzie zatrymali ŭładalnika kaviarni «Tutaka»

Z-kanał: Imavierna, Kryhier arhanizoŭvaŭ dyviersii ŭ Branskaj vobłaści5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Kruty: Boh pasłaŭ urahan, kab prezident paradavaŭsia, što stvoranaja im sistema vystajała19

Kruty: Boh pasłaŭ urahan, kab prezident paradavaŭsia, što stvoranaja im sistema vystajała

Hałoŭnaje
Usie naviny →