Vajna44

Jak prapahandysty buduć tłumačyć rasijanam, što mabilizacyja — heta «narmalna». Stała viadomaja mietadyčka

Nieŭzabavie paśla taho, jak Uładzimir Pucin abviaściŭ pra pačatak «častkovaj mabilizacyi» (choć u rečaisnaści jana paŭnavartasnaja), dziaržaŭnyja i praŭładnyja ŚMI atrymali mietadyčku, jak treba aśviatlać hetuju padzieju. Sama mietadyčka, padrychtavanaja ŭ administracyi prezidenta RF, jość u rasparadžeńni «Mieduzy».

U dakumiencie havorycca, što Rasija pieramahała ŭ vojnach «tolki ŭsim miram» — i tolki kali jaje žychary ličyli, što idzie «vajna narodnaja». Tamu, robiać vysnovu składalniki mietadyčki, ciapier da rasijanaŭ varta danieści adzin hałoŭny tezis: «Narod Rasii pavinien zhurtavacca pierad pahrozaj NATO». Pavodle śćviardžeńnia Kramla, aljans maje namier «raździalić i razrabavać» Rasiju.

«Nielha bolš zastavacca ŭ baku i zvalvać uvieś hruz adkaznaści na kantraktnikaŭ i narodnyja milicyi Danbasa, linija frontu składaje bolš za 1000 kiłamietraŭ, ruskich sałdat i ruskich ludziej zabivajuć z nataŭskaj zbroi nataŭskija najomniki i terarysty kijeŭskaha režymu», — tak składalniki rekamiendacyj prapanujuć pierakonvać rasijanaŭ u nieabchodnaści mabilizacyi.

Jašče adnoj pryčynaj masavaj adpraŭki ludziej na front aŭtary prapanujuć nazyvać abstreły rasijskich pamiežnych terytoryj i anieksavanaha ŭ 2014 hodzie Kryma: «Z nami ŭžo ciapier vajujuć na našaj terytoryi. My ŭžo nie tolki «svaich nie kidajem», my abaraniajem siabie».

Składalniki tekstu «prapanujuć» prapahandystam padkreślić u svaich publikacyjach i siužetach, što Pucin abviaściŭ mabilizacyju «roŭna ŭ toj momant, kali jana nieabchodnaja i dazvolić istotna ŭzmacnić dasiahnieńnie Rasijaj metaŭ śpiecyjalnaj vajennaj apieracyi». Pry hetym sami hetyja mety ŭ tekście nie paznačanyja. Jak i toje, jak mienavita prapahandysty pavinny rastłumačyć čytačam i hledačam, što ŭvarvańnie Rasii va Ukrainu źjaŭlajecca adnačasova i «śpiecapieracyjaj», i «narodnaj vajnoj».

«Rasija vajuje zusim nie z Ukrainaj, a z NATO. «Zachad zabaraniŭ Kijevu vieści pieramovy z Rasijaj. Nataŭskaja raźviedka źbiraje źviestki pra terytoryju Rasii z tym, kab addać Ukrainie zahad ab pieranosie bajavych dziejańniaŭ u Rasiju», — śćviardžajecca ŭ tekście mietadyčki.

Akramia taho, u artykułach i telesiužetach prapanujecca davać «maksimum prostaj movy ludziej» z samaabvieščanych DNR i ŁNR, a taksama z zachoplenych rasijskaj armijaj terytoryj ukrainskich abłaściej. Žychary akupavanych terytoryj pavinny «vykazvać natchnieńnie» i «padziaku», a taksama nazyvać Pucina «abaroncam», jaki «adhuknuŭsia na prośby ludziej». Pavodle zadumy AP, ad takich siužetaŭ u rasijanaŭ pavinna «być radaść».

Asobny akcent Kreml prosić zrabić na tym, što mabilizacyja nibyta zakranie tolki «1% ad śpisačnaha składu vajennaabaviazanych». Mabilizacyja nazyvajecca «minimalnaj», a składalniki mietadyčki padkreślivajuć, što pryzyvać buduć tolki «vopytnych mužčyn, jakija adsłužyli». Hetyja tezisy nie adpaviadajuć rečaisnaści.

Padobnyja śćviardžeńni vykarystoŭvajuć nie tolki prakramloŭskija ŚMI, ale taksama niekatoryja błohiery. Nieŭzabavie paśla pačatku mabilizacyi žurnalisty źviarnuli ŭvahu na cełuju sieryju vielmi padobnych publikacyj u sacsietkach. Ich aŭtary sprabavali nahladna «dakazać», što 1% mabilizavanych — heta vielmi mała, i paraŭnoŭvali hetuju dolu z 1% žanočaj kaśmietyčki, 1% pački bulby fry abo 1% ŭpakoŭki marmieładu.

Adnačasova ŭ rehijanalnych pablikach źjavilisia videa, dzie taksama śćviardžałasia, što ŭłady mabilizujuć tolki 300 tysiač «samych padrychtavanych», mužčyn, jakija słužyli ŭ vojsku. «Źviartajusia da ciabie, siaredniestatystyčny Siaroža ź Lipiecka, jaki nikoli nie prachodziŭ vajennuju padrychtoŭku. Možaš śmieła pasłabić bułki i spakojna dapivać svaju kavu. Nikomu ty tam na ch*r nie patrebny», — zaklikaje zakadravy hołas u adnym ź ich. U padobnym roliku stvaralniki źviartalisia ŭžo da Ivana Ivanaviča (ale taksama ź Lipiecka) — i prapanoŭvali jamu «dapić svoj vanilny raf i spakojna zajmacca hrafičnym dyzajnam».

Usie hetyja dopisy i videa supravadžaŭ chešteh #biezpaniki. Dźvie krynicy «Mieduzy», blizkich da AP, zajavili, što raspaŭsiudžvańniem rolikaŭ na zamovu Kramla zajmajecca ANO «dyjałoh», jakim ciapier kiruje palittechnołah Uładzimir Tabak (viadomy pierš za ŭsio jak stvaralnik eratyčnaha kalendara sa studentkami žurfaka MDU da dnia naradžeńnia Pucina), a taksama rehijanalnyja centry ŭpraŭleńnia rehijonaŭ, jakija aficyjna pryznačanyja dla taho, kab»palepšyć uzajemadziejańnie orhanaŭ ułady z hramadzianami». Pavodle infarmacyi krynic «Mieduzy», blizkich da Kramla, kaardynuje pracu CUR taksama ANA «Dyjałoh». Uładzimir Tabak na zapyt «Mieduzy» nie adkazaŭ.

Sa słoŭ dvuch blizkich da AP surazmoŭcaŭ «Mieduzy», usio heta, pavodle zadumy Kramla, pavinna supraćstajać «niehatyŭnaj reakcyi» rasijanaŭ na mabilizacyju. Akramia taho, rasijskija ŭłady chočuć «pieranakiravać hnieŭ» mabilizavanych i ich blizkich na vajenkamaty, jakija nibyta «pierahinajuć pałku, kab vysłužycca i nie chočuć pracavać jakasna, zaklikajučy daśviedčanych bajcoŭ».

Da «rasstrełu» niesumlennych vajenkamaŭ užo zaklikaŭ teleprapahandyst Uładzimir Sałaŭjoŭ. A hałoŭny redaktar finansavanaha rasiejskaj dziaržavaj telekanała RT Marharyta Simańjan zaklikała rasijanaŭ paviedamlać joj pra takija parušeńni: «Vybiešvajuć ludziej, voś jak śpiecyjalna, jak na złość, jak byccam Kijevam zasłanyja».

«Padśviatlać «[heta značyć bolš aktyŭna aśviatlać u kantralavanych ŚMI i błohach] buduć samyja aburalnyja vypadki — zakliki šmatdzietnych, uzrostavych mužčyn. Z hetym buduć raźbiracca i šyroka aśviatlać razborki. Zvyčajnych pryhodnych mužčyn mabilizujuć», — kamientuje adzin z surazmoŭcaŭ «Mieduzy», blizkich da Kramla.

Rasijskija ŭłady miarkujuć, što niezadavolenaść mabilizacyjaj ŭdasca pahasić z dapamohaj prapahandy — tym nie mienš, pa danych krynic «Mieduzy», u Kramli «zaniepakojeny» situacyjaj na Kaŭkazie — i ŭ pieršuju čarhu žorstkimi pratestami ŭ Dahiestanie. Surazmoŭcy, blizkija da AP, śćviardžajuć, što ŭłady źbirajucca «kupiravać pratest» jak «mirnymi srodkami» (bolš kropkavym zaklikam i viartańniem dadomu pryzvanych niezakonna), tak i «siłavym šlacham».

Čytajcie taksama:

«Žachlivy chaos» i pierahiby paŭsiul. Navat rasijskija čynoŭniki i prapahandysty stali krytykavać chod abvieščanaj Pucinym «častkovaj» mabilizacyi

Kamientary4

 • antiśvieta
  26.09.2022
  "iak mienavita prapahandysty pavinny rastłumačyć čytačam i hledačam, što ŭvarvańnie Rasii va Ukrainu źjaŭlajecca adnačasova i «śpiecapieracyjaj», i «narodnaj vajnoj»"

  "Narodnaja vojna — takaja vojna, v kotoroj prinimajut učastije nie odni tolko vojska, a vieś narod kakoj-libo strany. Narodnaja vojna nikohda nie słužiła dla nastupatielnych cielej i viedietsia isklučitielno v rodnoj stranie."

 • antiśvieta
  26.09.2022
  siońnia miž inšym...
  Mieždunarodnyj dień boŕby za połnuju likvidaciju jadiernoho oružija (International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons) 
 • Roman
  26.09.2022
  Driemučije sovki užie probovali vojevať v Finlandii v 1939 i v Afhanistanie v 80ch. Čiem eto zakončiłoś? Tysiačami ubitych sovkovych sołdat. K tomu žie v Afhanie tožie połučili ot "oružija NATO" nie tak li? Žałko tolko buriatov, jakutov i druhije poraboŝionnyje narody, kotorych prosto kidajut na ambrazuru vo imia russkoho sovkovoho mira.

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

Łukašenka zahadaŭ adpraŭlać na likvidacyju nastupstvaŭ urahanu palitźniavolenych18

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →