Hramadstva

Fond AAN padtrymaŭ biełaruski startap, pryśviečany temie staleńnia padletkaŭ

Fond AAN u halinie narodanasielnictva (UNFPA) padpisaŭ Miemarandum ab uzajemarazumieńni z prajektam Intimatica, jaki dapamahaje padletkam, moładzi i ich baćkam prosta i dastupna atrymlivać dakładnyja źviestki ŭ pytańniach repraduktyŭnaha zdaroŭja, paviedamiŭ Marketing.by.

U Biełarusi pakul vielmi mnohija aśpiekty, źviazanyja z pałavym vychavańniem i repraduktyŭnym zdaroŭjem, abo tabujavanyja, abo znachodziacca pad upłyvam stereatypaŭ, pa jakich maładyja ludzi nie majuć mahčymaści havaryć pra heta adkryta.

«Takija mabilnyja dadatki, jak Intimatica App, dapamohuć i baćkam, i maładym ludziam atrymać viedy na ŭmovach kanfidencyjnaści, — kaža kiraŭnik UNFPA ŭ Biełarusi Volha Atroščanka. — U luboha z nas jość rečy, pra jakija my nie hatovyja kazać adkryta. Kansultacyi praz dadatak — heta adzin z tych šlachoŭ, jaki dazvolić atrymlivać praŭdzivuju infarmacyju, zasnavanuju na faktach, pravieranuju. I daść mahčymaść vykarystoŭvać jaje tak, kab nie naškodzić ni sabie, ni blizkim.

My nie možam nie zakranuć tych prablem, jakija isnujuć i ŭ nas, i ŭ inšych krainach: VIČ-infiekcyja, zachvorvańni, jakija pieradajucca pałavym šlacham, padletkavaja ciažarnaść, aborty. Što, jak nie dostup da infarmacyi, dapamohi, kansultacyi, moža dapamahčy ŭsiaho hetaha paźbiehnuć?»

Darečy, u 2019 hodzie ŭ Biełarusi praviali «Šmatindykatarnaje kłastarnaje abśledavańnie dla acenki stanovišča dziaciej i žančyn». Jano pakazała, što tolki 53% maładych ludziej va ŭzroście ad 18 da 24 hadoŭ dakładna viedajuć, jakim čynam zabiaśpiečvać prafiłaktyku VIČ i ŚNID, a taksama inšych zachvorvańniaŭ, jakija pieradajucca pałavym šlacham.

Na žal, heta nie taki dobry pakazčyk. Mabilny dadatak i sajt, pryśviečanyja pałavomu vychavańniu, dapamohuć i maładym ludziam, i ich baćkam pavysić uzrovień viedaŭ.

U Biełarusi adna z hłabalnych prablem, jakuju moža vyrašyć pradmiet pa pałavym vychavańni, — heta padletkavaja ciažarnaść.

Adsutnaść viedaŭ i niedakładnyja ŭjaŭleńni padletkaŭ pra srodki kantracepcyi razam ź inšymi pryčynami spryjajuć pavieličeńniu vypadkaŭ niepažadanaj padletkavaj ciažarnaści i kolkaści abortaŭ.

«Ja vielmi ŭdziačnaja suzasnavalnikam prajekta Maryi Kapyłovaj i Uljanie Śpirkovaj za toje, što jany nie pabajalisia ŭziacca za takuju składanuju temu dva hady tamu, — adznačyła Alaksandra Śviryd, suzasnavalnica i SIEO Intimatica. — Ciapier u nas jość dadatak, sajt, praktyka prykładna z tysiačaj padletkaŭ. Jość płan pracy na nastupnyja try i piać hadoŭ».

Intimatica źjaŭlajecca ŭnikalnym prajektam na rynku Uschodniaj Jeŭropy, bo padaje infarmacyju praz zvykłyja dla padletkaŭ formy: videa, multfilmy. Praz multyplikacyju možna prosta tłumačyć składanyja rečy.

Kamientary

Vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ1

Hramadstvaabnoŭlena1

Vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Borys Džonsan: Tramp moža vyratavać Ukrainu8

Minski zaapark zaklikaŭ biełarusaŭ padzialicca z žyviołami liškami ŭradžaju

Biełaruś ci Polšča: chto važniejšy handlovy partnior dla Kitaja?8

«Maja daŭniaja mara — žyć u Ispanii — akazałasia rasčaravańniem». Saliharčanka try hady pažyła ŭ Alikante i viarnułasia ŭ Biełaruś54

Pudynh, pica i roł — niebanalnyja stravy z bulby

U Dudutkach prachodzić mižnarodny fiestyval «Naš Hrunvald» ŠMAT FOTA11

Kašteli, ranety, piepinki: usio pra staryja biełaruskija sady i sarty. I dzie ich kupić4

Niekatorym žurnalistam ź Biełarusi zabaranili aśviatlać Alimpijadu3

Jakoha nadvorja čakać biełarusam na nastupnym tydni

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ1

Hramadstvaabnoŭlena1

Vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →