Hramadstva

Infarmacyja, što ŭ biełaruskich VNU aktualizujuć śpisy paŭnaletnich studentaŭ mužčynskaha połu, akazałasia fejkavaj

Heta mierapryjemstva musiła nibyta pravodzicca ŭ suviazi z zahadam Ministerstva adukacyi Respubliki Biełaruś №576 ad 22 vieraśnia 2022 hoda, vydadzienaha ŭ ramkach inicyjavanaj Łukašenkam pravierki bojehatoŭnaści Uzbrojenych siłaŭ. Ale paźniej akazałasia, što dakumient falsifikavany, a sajt, na jakim jon raźmieščany, uzłamany.

Zahadam, padpisanym ministram adukacyi Andrejem Ivancom, dekanatam pradpisvajecca:

  • padrychtavać poŭnyja śpisy paŭnaletnich studentaŭ mužčynskaha połu i aznajomić z tekstam zahadu №576 pad rośpis;
  • zabiaśpiečyć kantrol za svoječasovaj jaŭkaj studentaŭ ad 18 hadoŭ u vajenkamaty dla źvierki piersanalnych źviestak;
  • prainfarmavać pad podpis ab adkaznaści za ŭchileńnie ad vykanańnia rasparadžeńnia až da adličeńnia.

Na vykanańnie hetych punktaŭ adviedziena ŭsiaho niekalki dzion.

Kamientary

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →