Litaratura

«Bieh darohaj nasaroh i na rozie nios piroh». Novy dziciačy vierš Andreja Skurko

Palitviazień-našaniviec Andrej Skurko ŭ liście da žonki Paŭliny prysłaŭ novy dziciačy vierš. Jon z cykłu «Vieršavany bukvar» i pryśviečany litary «N».

Andrej Skurko z synam Tamašykam 

Paŭlina Skurko, prezientujučy vierš, piša z uśmieškaj:

«Andrej pracuje nad vieršavanym bukvarom. «Hety vierš byŭ na litaru N, pakul nie vyjšaŭ z-pad kantrolu». Jak dumajecie, treba jaho niejak pravić? Ja ŭ razhublenaści».

Bieh darohaj nasaroh

I na rozie nios piroh.

Nasaroh praz łoh śpiašaŭsia,

Dzie nadčekvaŭ vaśminoh.

Prapanuje vaśminoh:

— A davaj dzialić piroh!

Mnie kavałak treba bolšy,

Bo ja maju vosiem noh.

Nie zhadziŭsia nasaroh:

— Ja zatoje maju roh!

Ty nie voźmieš i skarynki,

Choć by mieŭ i dźvieście noh!

Stali bicca, a piroh

Pakaciŭsia ŭ muroh

I jaho tam źjeli myšy

(A chamiak im dapamoh).

Spadabaŭsia im piroh:

U načyncy byŭ tvaroh,

Hłoh, kłubnicy i ažyny

(A chamiak lubiŭ haroch.)

Pierš čym jeści toj piroh,

Raźmiaścili myšy ŭ błoh.

Im skidali padabajki

Čajki, łajki — usie, chto moh.

Hetak stracili piroh

Vaśminoh i nasaroh.

A paśla haračaj sprečki

Spać ź ich kožny našča loh.

Im pryśniŭsia vaśmiroh,

Vaśminos i rahanoh,

Što paroŭnu padzialili

Smačny jahadny piroh.

Na fota: ikiebana z paštovak. «Skora 15 miesiacaŭ, jak dasyłaju i pieradaju takija pasłańni pry kožnaj nahodzie», — piša Paŭlina. 

A tym časam vieršy Andreja ciapier možna pračytać i na papiery. Niadaŭna vyjšła kniha Andreja Skurko «Pra słanoŭ i barsučkoŭ». U joj 65 vieršaŭ, na kožnaj staroncy — jarkija malunki, a ŭ kancy knihi — QR-kod, pa jakim možna hladzieć hetyja ž vieršy ŭ multfilmach.

Knižka ŭ apravie (ćviordaja vokładka), na dobraj papiery. Nabyć možna samavyvazam u Minsku, a taksama z dastaŭkaj pa Biełarusi i za miažu.

Hladzicie, čytajcie, vučycie vieršy Andreja, dy abdymajcie adzin adnaho.

«I na hetym mikrabusie jedu ja pa Biełarusi». Novy dziciačy vierš Andreja Skurko

Kamientary

Padaje kurs dalara — čamu tak?7

Padaje kurs dalara — čamu tak?

Usie naviny →
Usie naviny

Siońnia pačynajuć sudzić 24-hadovuju minčanku za ŭdzieł u akcyi pratestu

Zvarot Bajdena da nacyi nahadvaŭ pachavalny marš — Bild

U Biełarusi źmianili praviły abmienu valut. Try hałoŭnyja novaŭviadzieńni

Suprać mamy anarchista Franckieviča, asudžanaha na 16 hadoŭ kałonii, zaviali kryminalnuju spravu1

Stała viadoma, dzie buduć vučycca studenty zakrytych pryvatnych VNU1

Stryžak raskazaŭ, ci maje prezidenckija ambicyi6

«Dačka Mara płakała ad hora». U Maładziečnie družalubny łabrador niečakana dla ŭsich źjeŭ nutryju Kapibaru — usieahulnuju lubimicu10

Zołatavalutnyja reziervy Polščy pieravysili rekordnyja $200 miljardaŭ7

Chto taki Vadzim Krasikaŭ, u jakim tak zacikaŭlenaja Rasija?1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Padaje kurs dalara — čamu tak?7

Padaje kurs dalara — čamu tak?

Hałoŭnaje
Usie naviny →