Hramadstva11

Pravajdaraŭ abaviazali abmiažoŭvać dostup da «zabaronienych» internet-resursaŭ za niekalki hadzin

Apieratyŭna-analityčny centr (AAC) pry Łukašenku vydaŭ pastanovu, jakoj uparadkoŭvajecca pracedura błakavańnia niepažadanych sajtaŭ. Kali raniej pastaŭščyki internet-pasłuh praviarali śpis abmiežavanaha dostupu raz na sutki, to ciapier musiać rabić heta kožnyja try hadziny na praciahu dnia, piša Słužba manitorynhu Biełaruskaj asacyjacyi žurnalistaŭ.

Fota: pexels.com

Dakumient apublikavany 23 vieraśnia na Nacyjanalnym pravavym internet-partale, pryčym pad im źmiaščajucca podpisy kiraŭnikoŭ adrazu troch viedamstvaŭ — načalnika AAC Andreja Paŭlučenki, ministra suviazi i infarmatyzacyi Kanstancina Šulhana, ministra infarmacyi Uładzimira Piarcova.

Udakładniajecca, što pastanova ŭstupaje ŭ siłu nie adrazu, a praź miesiac paśla aficyjnaha apublikavańnia — to-bok ad apošniaj dekady kastryčnika.

Dakumientam, u pryvatnaści, vyznačana, što ciapier da śpisu abmiežavanaha dostupu — tudy ŭnosiacca ŭsie internet-resursy, jakija trapili pad abmiežavańni — majuć dostup nie tolki Ministerstva suviazi, Ministerstva infarmacyi, KDB, MUS, KDK dy inšyja siłaviki, ale i ŭładalniki navinavych ahrehataraŭ.

Zhodna z pastanovaj, istotna skaračajecca čas reahavańnia na pryznanych kampietientnymi orhanami roznaha kštałtu «ekstremistaŭ».

Tak, pastaŭščyki internet-pasłuh — pravajdary i mabilnyja apieratary — abaviazanyja na praciahu čatyroch hadzin ad momantu ŭklučeńnia ŭ śpis «zabaronienych» abmiežavać dostup da kankretnaha internet-resursu.

Inšymi słovami, kali raniej jany pavinny byli praviarać bazu tolki raz na sutki, to ciapier ich abaviazali rabić heta kožnyja try hadziny ŭ pieryjad z 9.30 ranicy da 21.30 viečara.

Ad pačatku tatalnaj začystki hramadzianskaj supolnaści pa śladach mirnych akcyj 2020 hoda ŭ «ekstremisckija śpisy» trapili dziasiatki najmieńniaŭ infarmacyjnaj pradukcyi.

Tak, «ekstremisckimi farmavańniami» ŭ Biełarusi pryznanyja zvyš 80-ci ŚMI, tielehram-kanałaŭ, abjadnańniaŭ i fondaŭ.

Śpis u adkrytym dostupie vykładzieny na sajcie MUS. Prysvajeńnie takoha statusa advolnaje i nie maje niejkaj sistemnaści — kab jaho atrymać, dastatkova prosta nie ŭpisvacca ŭ ideałohiju režymu i być aktyŭnym u svajoj halinie.

Što da kolkaści nośbitaŭ «ekstremisckich materyjałaŭ», dyk jana jašče bolšaja — užo daloka pierasiahnuła sotniu, pra što śviedčyć abnoŭlenaja «baza» na sajcie Ministerstva infarmacyi. A kali zazirnuć dalej za posttraŭmatyčny 2020-ty, dyk ahułam «čorny śpis» pieravyšaje 1000 pazicyj.

Kamientary1

 • Słava Hierojam !!!
  23.09.2022
  Ni łukašienko, ni jeho psam iz "siłovikov", błokirovanije intiernieta, sajtov, kotoryje nie nraviatsia łukašienko, NIE POMOŽIET !!!
  Hospodi, v SSSR nie znali i nie słychavali pro intierniet, i hdie SSSR ???
  Tam žie okažietsia i łukašienko, i vsia jeho chievra uničtožajuŝaja Biełaruś !!!
  A intierniet był, budiet i ostanietsia....

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda2

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda

Usie naviny →
Usie naviny

«Kali b mnie płacili — siadzieła b i čytała ludziam knihi, navat za małyja hrošy». Intervju z aktrysaj Zojaj Biełachvościk2

U voziery Śviciaź zabaranili kupacca. U čym pryčyna?1

Mercedes urezaŭsia ŭ Fiat, a paśla źbiŭ dvuch čałaviek

Tramp staŭ najstarejšym kandydatam na pasadu prezidenta ZŠA ŭ historyi5

Minsk apynuŭsia ŭ topie samych tannych haradoŭ śvietu — za žyllo treba płacić u 10 razoŭ mienš, čym u Ńju-Jorku6

Pieršyja prablemy biełarusaŭ na Alimpijadzie ŭ Paryžy. Vieślary ŭžo tam, a łodki nie prapuścili 

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

Pucin zrabiŭ Z-śpievaka Šamana zasłužanym artystam Rasii5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda2

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda

Hałoŭnaje
Usie naviny →