Hramadstva22

Pamiatajecie baranavickuju vykładčycu z antynavukovymi teoryjami pra aŭtyzm? Śpiecyjalisty prosiać pravieryć jaje lekcyi

Biełaruskija śpiecyjalisty, jakija pracujuć ź dziećmi z asablivaściami psichafizičnaha raźvićcia, a taksama siemji takich dziaciej skłali kalektyŭny zvarot. Jana prosiać dać acenku słovam piedahoha Volhi Filistovič pierad školnikami, piša «Zierkało».

Ciapier idzie zbor podpisaŭ. Zvarot adpraviać u profilnyja viedamstvy: Minadukacyi, Ministerstva achovy zdaroŭja i Instytut inkluziŭnaj adukacyi.

Vykładčyca BarDU pałochaje baranavickich školnikaŭ: aŭtyzm — heta vynik biesparadačnych pałavych znosin baćkoŭ (i dziadoŭ!)

U kalektyŭnym zvarocie adznačajecca, što paśla analizu navukovaj litaratury im nie ŭdałosia vyjavić choć dzie-niebudź zhadvańni biesparadačnych pałavych znosin u jakaści mutahiennaha faktaru — takija śćviardžeńni Filistovič źjaŭlajucca iłžyvymi.

Taksama ŭ liście zhadvajecca jašče šeść punktaŭ z pramovy Volhi Filistovič. Naprykład, što «da dvuch hadoŭ baćki bačać, što jon nikoli nie budzie razmaŭlać, što jon nie zmoža mieć znosiny jak usie inšyja dzieci z hetym śvietam».

Śpiecyjalisty, jakija skłali list, upeŭnienyja, što źmiest vystupleńnia Volhi Filistovič surjozna «parušaje pryncypy inkluzii, na jakija ŭziała kurs Biełaruś». Jany ličać niedapuščalnym praciah dadzienym piedahoham prafiesijnaj dziejnaści jak śpiecyjalista, jaki akazvaje dyjahnastyčnuju i karekcyjnuju dapamohu, jaki viadzie padrychtoŭku kadraŭ dla pracy ź dziećmi z asablivaściami psichafizičnaha raźvićcia.

Jak raspaviała błohu «Otražienije» siertyfikavany analityk pavodzin Hanna Kalinoŭskaja, zhadak Volhi Filistovič u rejestrach arhanizacyj, jakija zajmajucca siertyfikacyjaj śpiecyjalistaŭ u halinie prykładnoha analizu pavodzin, niama. 

Kamientary2

 • kak ty, dura, nas 2-j raz našła? - sprašivali oni (vi) tam u mienia. nu kak-kak... kak dura
  20.09.2022
  Jak raspaviała błohu «Otražienije»
  čieho-čieho? «Otražienije»?)
 • Marhinał
  21.09.2022
  Čto bolit - o tom i płačiet.

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj16

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie18

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

Łukašenka zahadaŭ adpraŭlać na likvidacyju nastupstvaŭ urahanu palitźniavolenych18

«Pa vychadnych navat čerhi». U Minsku adkryłasia «kaśmičnaja» zona adpačynku ź biaspłatnym viarovačnym haradkom

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →