Vajna11

Čamu rasijskaja armija nastolki słabaja? Analizuje ekśpiert

Siem miesiacaŭ vajny pakazali słabaść rasijskaj armii. Niadaŭniaje paražeńnie na Charkaŭskim kirunku ŭraziła navat tych, chto ŭ mif pra «druhuju armiju śvietu» i nie vieryŭ. Vajskovy analityk Jan Maćviejeŭ ličyć hetaje paražeńnie zakanamiernym i tłumačyć, jak tak vyjšła i što z rasijskim vojskam nie tak.

Fota: Minabarony RF

Kamandavańnie i sinchranizacyja dziejańniaŭ

Maćviejeŭ kaža, što ź pieršych dzion vajny było zaŭvažna, što ŭ rasijskaj armii jość prablemy z kiravańniem, z taktyčnymi, stratehičnymi rašeńniami. Ciapier hetyja prablemy vyjavilisia jašče macniej i pryviali da takich katastrafičnych dla pucinskaha vojska vynikaŭ.

Rasijskaja armija — heta nie adzinaje vajskovaje farmavańnie, jakoje vajuje va Ukrainie. Jość taksama najmity tak zvanaj PVK Vahniera, jakija sprabujuć nastupać na Uschodnim froncie, nabirajuć zekaŭ, uziali Vuhlahorskuju CES. Taksama jość apałčeńnie akupavanych terytoryj — «DNR» i «ŁNR». Niadaŭna pastupiła paćviardžeńnie taho, što vojski Rashvardyi znachodziacca va Ukrainie i pa sutnaści paŭnavartasna tam vajujuć, a nie prosta ŭ tyle navodziać paradak, achoŭvajuć niešta.

«I voś u hetym korań prablem, tamu što kali ŭ ciabie jość adna narmalnaja arhanizacyja, jakaja nazyvajecca armija, — u jaje jość vybudavanaja sistema kiravańnia. Kali ŭ ciabie niekalki niezaležnych arhanizacyj, a jany pa sutnaści niezaležnyja adna ad adnoj, u ciabie paŭstaje prablema kamunikacyi, paŭstaje prablema kiravańnia», — kaža Maćviejeŭ.

Hetyja ŭsie padraździaleńni drenna adno z adnym uzajemadziejničajuć. 

Analityk pryvodzić niadaŭni prykład. Kali Ukraina pačała nastupać, spačatku pad udar patrapili padraździaleńni AMAPa, SACHRa. Ale pry hetym rasijskija vajskovyja padraździaleńni nie pryjšli im na dapamohu. Čamu amal sutki ŭkraincy prabivali abaronu, ale nichto na dapamohu rasijskim padraździaleńniam nie pryjšoŭ, choć tam było zusim niedaloka — 60—70 km i možna było padciahnuć reziervy?

Na dumku Maćviejeva, hetaha nie zrabili mienavita tamu, što nie było narmalnaha adzinanačalla, nie było adnaho hienierała, jaki b siadzieŭ źvierchu i hladzieŭ: aha, tut u mianie pajšła ataka, hetyja čaści iduć tudy, hetyja — tudy, i pryniaŭ by rašeńnie ab padmacavańni.

«I heta adbyvajecca ŭsiudy. «Ełeneraŭcy, deeneraŭcy skardziacca, što ich nie tudy pasyłajuć vajavać, niekatoryja naohuł u Chiersonskaj vobłaści vajujuć», — raspaviadaje analityk. 

Maćviejeŭ kaža, što rasijskaja armija naohuł niezrazumieła čym zajmajecca. U Iziumie, Bałaklei jana znachodzicca jašče ź viasny. Času vystavić abaronu było poŭna. Rasijskaja armija pavinna ŭmieć heta rabić — abaraniacca. Jana dla hetaha stvoranaja — atakavać, abaraniacca. Ale jana hetaha nie zrabiła.

I hetaja adsutnaść sistemy, kaža Maćviejeŭ, u takija klučavyja momanty siabie i prajaŭlaje.

Prablemy z vyviedkaj

Paražeńnie na Charkaŭskim napramku — vialiki pravał rasijskaj raźviedki, ličyć Maćviejeŭ i vialikaje dasiahnieńnie ŭkrainskaj kontrraźviedki pa ŭtojvańni nastupu.

«Prahladzieli litaralna ŭ siabie pad nosam vialikuju kolkaść ukrainskich vojskaŭ», — kaža jon.

Technika

Maćviejeŭ kaža, što na videa z zachoplenaj rasijskaj technikaj bačna, što tam było šmat nieadramantavanaj techniki — tanki biez ruchavikoŭ, ź iržavymi karpusami. Hetuju techniku nie zmahli ci nie zachacieli adpravić u tył na ramont. «Kali ty adpraŭlaješ u tył 10 złamanych BMP, ty pavinien skazać: u mianie złamałasia 10 BMP. I ź ciabie potym spytajuć. I hienierał taki, 10 BMP u mianie jašče zastałosia, navošta ja budu davać spravazdaču, što ŭ mianie stolki złamanaj techniki, nu pastaić jana, jakaja roźnica, nichto i nie zaŭvažyć, — madeluje Maćviejeŭ. — I ŭsie dumali, što bajazdolnaść u ich narmalnaja».

Maŭčańnie i ašukanstva

Jašče adna prablema — u tym, što ŭ rasijskaj armii pryniata rabić vyhlad, što ŭsio idzie pa płanie i ŭsio dobra. «My ž pamiatajem, jak jany ŭvieś čas raspaviadali, što ŭ ich usio dobra. Navat kali iduć niejkija ŭkrainskija ataki abo rasijskija niaŭdałyja ataki, jany kažuć, što ŭsio dobra. Admaŭlajuć da apošniaha momantu, jak tuju ž Maskvu [patanuły rasijski krejsier] admaŭlali, tyja ž vybuchi ŭ Krymie… Maŭčańnie, admaŭleńnie — heta dla ich narmalna».

Vierahodna, miarkuje ekśpiert, heta adyhrała svaju rolu ŭ Charkaŭskaj vobłaści. Mahčyma, hienierał, jakoha atačali, spačatku pieradavaŭ navierch niešta kštałtu «nu tak, iduć bai, ale my adbivajemsia, usio dobra». I ŭmoŭny Hierasimaŭ: nu ok, u ich usio dobra, chłopcy spraviacca, nie budziem im dasyłać reziervy.

«Taki kompleks prablem pryvioŭ da padobnaj katastrofy ŭ Charkaŭskaj vobłaści», — kaža Maćviejeŭ.

Prablemy z aficerskim składam

Maćviejeŭ kaža, što ŭ rasijskaj armii vialikija prablemy z papaŭnieńniem. Dastatkova zhadać abjavy ŭ psichdyspansiery ŭ Pieciarburhu z zaprašeńniem iści vajavać. Čerhaŭ kala vajenkamataŭ nie nazirajecca. Rehijanalnyja bataljony nabirajuć ličanuju kolkaść ludziej.

Ale pry hetym adna sprava — «padrychtavać mužyka z aŭtamatam, jaki budzie harmatnym miasam, i inšaja sprava — padrychtavać aficera». Kali pahladzieć na hrafiki, jakija publikujuć ŚMI pa infarmacyi z adkrytych krynic, a heta značyć, ličby mocna zanižanyja, u rasijan užo 6500 paćvierdžanych zahinułych vajskoŭcaŭ, ź ich pad 1000 — aficery. Bolš za 700 čałaviek — aficery nižejšaha źviana — lejtenanty, kapitany, tyja chto kamanduje niepasredna na poli boju, viadzie svoj uzvod, rotu ŭ boj, kaža: siudy idzi, siudy nie idzi, tut kulamiot pastavić, siudy z aŭtamatam pabiažym, tut akop kapać, tut nie kapać. Kali ŭ ciabie niama takoha prafiesijnaha čałavieka, to, naturalna, tvaja bajazdolnaść budzie padać.

Vierahodna, miarkuje Maćviejeŭ, u rasijskaj armii ciapier pavyšajuć siaržantaŭ i staršyn da aficeraŭ, nu ci prosta pryznačajuć na aficerskija pasady. Ale heta prablemu nie vyrašaje. 

«U lubym vypadku, tyja aficery, jakija pačynali vajnu ŭ rasijskaj armii, jany byli, biezumoŭna, lepšyja za tych, chto ciapier kamanduje», — ličyć jon.

I, viadoma, heta vielmi mocna ŭpłyvaje na bajazdolnaść. Kali kamandzir niekampietentny, pad jaho kamandavańniem zahinuć usie, i nijakaha vyniku nie budzie.

Što moža vypravić rasijskaja armija

Maćviejeŭ kaža, što rasijskaja armija vučycca, «jany navučylisia nie chadzić kałonami prosta tak pa terytoryi praciŭnika, navučylisia nie zakidvać desant na viertalotach nieviadoma kudy, kab jaho rasstrelvali va ŭpor. Jany navučylisia padvozić snarady, navučylisia, što treba kancentravać artyleryju. Mahčyma, jany pastupova navučylisia niejak raźmiarkoŭvać svaje składy ciapier. Ale heta ŭsio adbyvajecca pavolna», — havoryć jon.

Prablemy rasijskaj armii ŭpirajucca ŭ fundamientalnyja prablemy RF, tamu vypravić ich nie tak prosta.

«Taja ž karupcyja… Jany ž nie zamieniać hienierałaŭ na sumlennych, tamu što sumlennych prosta niama», — kaža jon.

«Prablema łahistyki naohuł praktyčna nie vyrašalnaja ŭ ahladnaj budučyni, tamu što treba pierabudoŭvać usiu vajskovuju sistemu, usio heta pierabudoŭvać chutka niemahčyma, ja dumaju, navat za zimu jany nie zmohuć vyrašyć», — kaža Maćviejeŭ.

Praściej vyrašyć prablemu z papaŭnieńniem: abviaścić mabilizacyju choć by ŭ niekatorych rehijonach, kali nie pa krainie. Možna sałdat terminovaj słužby adpraŭlać na front, abviaściŭšy, što radzima ŭ niebiaśpiecy. Aficeraŭ možna vypuścić na hod raniej z vučyliščaŭ.

«Ale ŭ cełym heta nie vyrašyć ahulnuju fundamientalnuju prablemu rasijskaj armii. Vyrašyć hetuju prablemu možna tolki adnym sposabam — skončyć vajnu, vyvieści ŭsie vojski i całkam refarmavać vojska, pra što kažuć jašče z časoŭ Sierdziukova. Armija jak była savieckaj, tak i zastałasia. Jana nie atrymała sučasnaj zbroi, nie atrymała nijakaj sučasnaj taktyki, usie hienierały — savieckaj škoły, dumajuć savieckimi daktrynami, pryčym u najhoršych prajavach», — kaža Maćviejeŭ.

Pavodle jaho, rasijskaja armija zastyła ŭ psieŭdasavieckim vyhladzie, u samym horšym varyjancie kanca vaśmidziasiatych hadoŭ, jana nie pierabudavałasia. «I my bačym, što ciapier Ukraina vajuje, u tym liku, sučasnaj zbrojaj, nu i jak minimum prymianiaje tyja ž savieckija tanki, ale sučasnymi mietadami viadzieńnia vajny. Naprykład, tank nie prosta jedzie, a pierad im lacić bieśpiłotnik. A pierad rasijskim tankam nie lacić bieśpiłotnik, tamu što ŭ savieckich instrukcyjach ničoha nie skazana pra bieśpiłotnik. Heta treba vypraŭlać. Ale heta, viadoma, niemahčyma vypravić padčas vajny, va ŭsiakim vypadku, karotkaj. Kali vajna zaciahniecca na 10 hadoŭ, tady ŭsio mahčyma, ale ja dumaju, što takoha nie budzie», — kaža Maćviejeŭ.

Čytajcie taksama:

Rasijski aficer raskazaŭ, jak raźvivałasia ŭkrainskaja apieracyja pad Iziumam. Ën nie razumieje, čamu ŭkraincy nie zachacieli zamknuć akružeńnie

Stała viadomaje imia zakatavanaha ŭ Iziumie bajca ź sinie-žoŭtym branzaletam na ruce

Čamu Kreml vyrašyŭ «nieadkładna» anieksavać ukrainskija terytoryi — tłumačeńnie «Mieduzy»

Kamientary1

  • .
    24.09.2022
    V itohie, prodav v rośsiju dronov na 3 kopiejki, Iran usłožnił siebie vozmožnosť zakupki takoj elektroniki na 3 rubla. Takoje vpiečatlenije, čto Jeje Vieličiestvo Istorija riešiła razobraťsia s nieskolkimi totalitarnymi riežimami  srazu... čtoby dvaždy nie vstavať.

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

U minskim parku Čaluskincaŭ zabaranili jeździć na šerynhavych elektrasamakatach

Čarha z aŭtobusaŭ pierad pierachodam «Kamienny Łoh» rassmaktałasia2

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

Straty rasijskaj armii ŭ 2024-m značna vyraśli. Pamiraje 200-250 bajcoŭ za dzień16

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →