Hramadstva

Na dyrektarku pryvatnaj škoły, dzie atrymała ranieńnie vučanica, zaviali kryminalnuju spravu

Hałoŭnym śledčym upraŭleńniem raspačataja kryminalnaja sprava ŭ dačynieńni da dyrektarki «Smart Skuł», dzie ranieńnie atrymała vučanica. Pravodziacca śledčyja dziejańni.

Škoła «Smart Skuł»

Pavodle źviestak śledstva, 15 vieraśnia ŭ Minsku ŭ pamiaškańni pryvatnaj ustanovy adukacyi «Siaredniaja škoła «Smart Skuł» pryčynienyja cialesnyja paškodžańni školnicy.

Śledčy kamitet zaznačaje, što 54-hadovy kiraŭnik i inšyja supracoŭniki ŭstanovy ŭsialak sprabavali schavać incydent, nie harantavali biaśpieku praviadzieńnia zaniatkaŭ i kantrol za pavodzinami vychavancaŭ.

Dziejańni dyrektarki śledstvam kvalifikavanyja pavodle č. 2 art. 424 KK (złoŭžyvańnie słužbovymi paŭnamoctvami). Z udziełam padazravanaj pravodziacca śledčyja dziejańni, dapytvajuć śviedak i vidavočcaŭ, paviedamlaje SK.

Siońnia hety vypadak prakamientavaŭ na naradzie ź dziaržsakratarom Rady biaśpieki Alaksandram Valfovičam Łukašenka. Pavodle jaho słoŭ, stralali z cacačnaha pistaleta humovymi šarykami, jakija trapili ŭ voka.

«Nie niejki tam traŭmatyčny, jak jany pišuć, pistalet. Heta byŭ dziciačy pistalet z humovymi tak zvanymi šarykami hetymi. Jon trapiŭ dziaŭčyncy ŭ voka. Jana była ŭ akularach. Raźbiŭ škło i paškodziŭ voka. Z hetaha zrabili nadzvyčajščynu. Ja daručyŭ razabracca», — skazaŭ Alaksandr Łukašenka.

Čytajcie taksama:

«Antydziaržaŭnaja kłaaka». Łukašenka zahadaŭ uvieści licenzavańnie ŭ adukacyi

Kamientary

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta2

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Usie naviny →
Usie naviny

Za «abrazu pradstaŭnika ŭłady» mastačcy z Połacka pryznačyli prymusovaje lačeńnie. Jana viarnułasia z Polščy3

«Ź lohkim vietram» i «Narešcie, bro» — što pišuć Bajdenu ŭ tvitary

Stryžak raskazaŭ, ci ŭziaŭ by miljon dalaraŭ ad Čyža6

U Biełarusi źjavicca nacyjanalny videachostynh — vidieo.bieł 10

Džej Ło pierastała nasić zaručalny piarścionak. Kaniec historyi kachańnia

Adesit za $6 tysiač źbieh ad mabilizacyi ŭ Rasiju, dzie staŭ kantraktnikam. A kali trapiŭ na front, to zdaŭsia ŭkraincam8

Čamu Bajden vyrašyŭ vyjści z honki? Voś što pra heta pišuć suśvietnyja miedyja4

Sotni busłoŭ sabralisia na adnym poli la Hrodna FOTAFAKT2

Kolkaść lehkavikoŭ na biełaruska-polskaj miažy vyrasła da hihanckich 3501

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta2

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Hałoŭnaje
Usie naviny →