Refierendumy majuć prajści ŭ akupavanych častkach Łuhanskaj, Danieckaj, Zaparožskaj i Chiersonskaj abłaściej Ukrainy. Fota Konstantyn Liberov / Associated Press

Refierendumy majuć prajści ŭ akupavanych častkach Łuhanskaj, Danieckaj, Zaparožskaj i Chiersonskaj abłaściej Ukrainy. Fota Konstantyn Liberov / Associated Press

Deputaty Dziarždumy Rasii siońnia pryniali zakonaprajekt, jaki ŭvodzić u Kryminalny kodeks paniaćci «mabilizacyja», «vajennaje stanovišča» i «vajenny čas».

Taksama stała viadoma, što ŭ tak zvanych «DNR» i «ŁNR» majuć namier pravieści «refierendum» ab dałučeńni da Rasii z 23 pa 27 vieraśnia — heta značyć, mienš čym praz troje sutak, choć jašče niekalki dzion nazad pra refierendumy havaryłasia jak pra addalenuju pierśpiektyvu.

I heta pry tym, što Rasija navat całkam nie kantraluje terytoryj, na jakich jana źbirajecca pravieści refierendumy najbližejšyja dni. Zdajecca, rasijskija ŭłady nie majuć namieru stvarać navat «iluzii lehitymnaści».

Akramia taho,

pavodle mižnarodnaha prava, nijakija refierendumy, tym bolš ab adździaleńni terytoryj, nie mohuć pravodzicca na akupavanych terytoryjach.

Kali rasijanie abvieściać, što «refierendumy» adbylisia, i pojdzie na niezakonnuju anieksiju ŭkrainskich terytoryj, to heta stvoryć novuju realnaść. Raniej Ukraina abmiažoŭvałasia tolki kropkavymi ŭdarami pa terytoryi, jakuju Rasija ličyła svajoj, ale nikoli jaje vojski nie zachodzili nie tolki ŭ Biełharad, ale i ŭ Krym.

A ciapier Rasija moža zajavić, što ŭkrainskija vojski, prysutnyja ŭ Danieckaj, Zaparožskaj i Chiersonskaj abłaściach Ukrainy — akupacyjnyja. Maŭlaŭ, jany niezakonna znachodziacca na rasijskaj terytoryi. Rasija moža patrabavać vyvadu hetych ukrainskich vojskaŭ z Danieckaj, Łuhanskaj, Chiersonskaj i Zaparožskaj abłaściej Ukrainy. Ukraina, imavierna, admovicca, i heta moža stać farmalnaj padstavaj dla abviaščeńnia paŭnavartasnaj mabilizacyi ŭ Rasii. Kreml pieranazavie «śpiecapieracyju» u «vyzvalenčuju» vajnu ad «banderaŭskich» zachopnikaŭ.

Bolš za toje, pavodle rasijskaj jadziernaj daktryny Rasii, hetaja kraina moža ŭžyć jadziernuju zbroju suprać inšaj krainy, kali «pad pahrozu pastaŭlena samo isnavańnie dziaržavy». Vielmi raspłyvistaja farmuloŭka, jakaja moža aznačać što zaŭhodna.

Niezrazumieła, ci nasamreč Rasija hatovaja arhanizacyjna pravieści mabilizacyju, uličvajučy apošnija parazy na froncie, palityčnuju apatyju i pasiŭnaść rasijskaha nasielnictva, razhrom pieradavych častak i kałasalny cisk z boku mižnarodnaj supolnaści.

Čytajcie taksama: My ŭstupajem u momant słabaści Rasii. Dzieviać vysnoŭ z vajny va Ukrainie dla biełarusaŭ

Ukraincy, vidavočna, nie admoviacca ad svaich terytoryj. Pavodle apošnich sacyjałahičnych apytańniaŭ, 88% ukraincaŭ suprać terytaryjalnych sastupak Rasii. Napad Rasii na Ukrainu zhurtavaŭ ukrainskaje hramadstva. 92% žycharoŭ Ukrainy chočuć u ES, 79% — u NATA.

Kiraŭnik MZS Ukrainy Kuleba zajaviŭ, što «refierendumy» ničoha nie źmieniać i kraina praciahnie vyzvalać svaje terytoryi vajennym šlacham.

Kiraŭnik ofisa prezidenta Ukrainy Andrej Jarmak ličyć «naiŭnym šantažom» abvieščanyja «refierendumy ab dałučeńni da Rasii» ŭ samaabvieščanych DNR i ŁNR. Kamientujučy hetyja naviny ŭ svaim telehram-kanale, jon paabiacaŭ siłaj «vyrašyć rasijskaje pytańnie».

«Jany miarkujuć, što niezakonny «refierendum» zmoža spynić HIMARS i VSU na šlachu źniščeńnia akupantaŭ na našych ziemlach. Tolki vy sapraŭdy ŭpeŭnienyja, što chočacie zmarnavać svoj čas nie na arhanizacyju adstupleńnia, a na heta novaje šou? Pasprabujcie… budzie cikava…» — zajaviŭ savietnik ofisa Zialenskaha Padalak.

Tryvožnaści situacyi nadaje toj fakt, što Uładzimir Pucin vystupić u aŭtorak, 20 vieraśnia, na temu «refierendumaŭ» sa zvarotam da rasijan. Zvarot budzie tranślavacca pa fiederalnych telekanałach, jon moža vyjści ŭ efir da kanca dnia 20 vieraśnia. Mahčyma, uviečary 20 vieraśnia sa zvarotam vystupić i ministr abarony Rasii Siarhiej Šajhu, jaki raniej takoha nie rabiŭ ni razu.

Učora ž prezident Ukrainy Zialenski sabraŭ Staŭku viarchoŭnaha hałoŭnakamandujučaha, na jakoj prysutničali Załužny, Daniłaŭ i inšyja ŭkrainskija top-siłaviki. Raniej pasiadžeńni Staŭki papiaredničali značnym vajennym apieracyjam — kontrnastupu pad Chiersonam i ŭdaru pad Bałaklejaj.

Tym časam zachodnija palityki ŭžo pačali zajaŭlać, što nijakich «refierendumaŭ» na akupavanych ukrainskich terytoryjach jany pryznavać nie buduć. Pra heta zajavili, u pryvatnaści, Bieły dom i niamiecki kancler Šolc.

Navat paśladoŭny pieramoŭnik z prezidentam Rasii Emaniuel Makron nazvaŭ arhanizacyju refierendumaŭ na akupavanych terytoryjach «cynizmam i pravakacyjaj».

«Ideja refierendumu ŭ Danbasie była b śmiešnaj, kali b jana nie była takoj trahičnaj», — zajaviŭ prezident Francyi.

«Refierendumy na Danbasie nie buduć mieć jurydyčnych nastupstvaŭ, uvieś praces — heta parodyja», — skazaŭ Makron.

U toj samy dzień z vostrymi zajavami vystupiŭ Alaksandr Łukašenka. Choć 1 vieraśnia jon paabiacaŭ amnistyju dla častki palitviaźniaŭ, 20 vieraśnia na sustrečy ź dziaržaŭnym sakratarom Rady biaśpieki jon zapatrabavaŭ praciahu represij.

«Va Ukrainie ŭžo stvarajucca niejkija nie toje pałki, nie toje bataljony dla źviaržeńnia nie tolki ŭłady. Ale dla taho kab pieraviarnuć, adarvać Biełaruś i dałučyć da błoka NATA. Znoŭ chočuć novuju Ukrainu tut u Biełarusi stvaryć. Heta niedapuščalna. Ja pra heta kažu ščyra i adkryta. Kab viedali», — padkreśliŭ Łukašenka.

«Nam nielha supakojvacca. My ŭ hetym katle. Nam spakojna žyć nie daduć. Nas uvieś čas buduć cisnuć pa ŭsich napramkach. A hetyja «śviadomyja» — heta vorahi. Razumiejecie, heta ŭžo vorahi, kali nie razumiejuć, što adbyvajecca vakoł, i stvarajuć tut prablemy», — skazaŭ jon.

Praz apošnija kroki Kramla, ličyć palityčny analityk Alaksandr Kłaskoŭski, Łukašenku robicca ŭsio bolš dyskamfortna. Toj, miarkuje ekśpiert, užo daŭno adčuŭ, što tak zvanaja śpiecapieracyja nie idzie pavodle płana i što kroki Pucina buduć baluča adhukacca i Rasii, i Biełarusi, ale vyskačyć z hetaj kalainy Łukašenka nie moža, bo jon apynuŭsia ŭ fatalnaj zaležnaści ad Kramla.

Chacia Łukašenku i treba razbłakavać kamunikacyju z Zachadam, ale ž jon znachodzicca pad pilnym nahladam Maskvy, bolš za toje — baicca vypuścić palitviaźniaŭ, kab nie raschistać situacyju ŭnutry Biełarusi. Skazać Pucinu, kab toj vyvodziŭ svaje vojski ź Biełarusi, Łukašenka taksama nie moža, miarkuje Kłaskoŭski.

Ale pry hetym analityk źviartaje ŭvahu na toje, što Łukašenka pa-raniejšamu sprabuje adkrucicca ad adpraŭki biełaruskich vojskaŭ va Ukrainu. Tamu jon demanizuje NATA i Polšču, ale heta, pa mierkavańni Kłaskoŭskaha, admazka: maŭlaŭ, my abaraniajem vas ad Zachadu.

«Siońniašnija kroki Kramla — heta dla Łukašenki jašče i novy simptom, što jon ulip z saŭdziełam u ahresii. Pakolki situacyja va Ukrainie budzie abvastracca, Łukašenku mała nie zdasca, i jon nie viedaje, što rabić. Varta adznačyć jašče i jaho pavyšanuju tryvožnaść, jakaja vyjaviłasia ŭ siońniašniaj frazie pra toje, što «śviadomyja — heta vorahi», — adznačaje analityk.

Ciažka skazać, ci zmoža Rasija pierałamić chod vajny. U apošni miesiac inicyjatyva na froncie całkam pierajšła da ŭkraincaŭ, a rasijskaja armija demanstruje prablemy jak z žyvoj siłaj, tak i z technikaj. Rasijskaja avijacyja pa-raniejšamu nie moža prabić ukrainskaj supraćpavietranaj abarony, a rasijskija čaści nastolki niedaŭkamplektavanyja, što ich papaŭniajuć zekami.

Niajasnaści novaj situacyi dadaje toj fakt, što Uładzimir Pucin pajšoŭ na apošnija kroki paśla sustrečy z kiraŭnikom Kitaja Si Czińpinam, jakaja adbyłasia na samicie Šanchajskaj arhanizacyi supracoŭnictva ŭ Samarkandzie. 

Situacyja ŭsio bolš nahadvaje momant Karybskaha kryzisu 1962 hoda, kali śviet bałansavaŭ na miažy jadziernaj vajny.

«Vielmi vierahodnaja skoraja vajskovaja eskałacyja ŭ Ukrainie z boku Maskvy, — skazaŭ «Našaj Nivie» palityčny analityk Andrej Jelisiejeŭ. — Uśviedamlajučy heta, Łukašenka źbirajecca jašče bolej zaciskać hajki va ŭsich śfierach, pieradusim kab nie sparadzić sumnievy Kramla, što jon moža zhubić kantrol u Biełarusi. Pakolki mažlivyja novyja (chaj sabie nie na papiery, a na praktycy) elemienty vajennaha stanovišča ŭ Biełarusi, to imaviernyja jak abmiežavańni ŭjezdu / vyjezdu ź Biełarusi, tak i aktualizacyja zaniepakojeńniaŭ nakont mažlivaha udziełu biełaruskich vajskoŭcaŭ u ahresiŭnych dziejach. U cełym, pahroza biełaruskaj i ŭkrainskaj dziaržaŭnaści zastajecca nadzvyčajnaj», — kaža Jelisiejeŭ.

Čytajcie taksama: Čamu Kreml vyrašyŭ «nieadkładna» anieksavać ukrainskija terytoryi — tłumačeńnie «Mieduzy»

Клас
21
Панылы сорам
8
Ха-ха
2
Ого
13
Сумна
10
Абуральна
72