Hramadstva

Biełaruskija dziaržkliniki znoŭ staviać impartnyja pratezy. Ale dziaržava ŭsio zabrała ŭ svaje ruki

Impartnyja endapratezy znoŭ dastupnyja ŭ biełaruskich dziaržaŭnych klinikach, daviedaŭsia Biełaruski rasśledavalnicki centr. Jamu paćvierdzili heta ŭ troch miedycynskich ustanovach. Ceny na poŭny pakiet pasłuh, uklučajučy sam pratez, apieracyju, aniesteziju i reabilitacyju, varjirujucca ad 3875 da 5425 dalaraŭ. Raniej taki pakiet kaštavaŭ ad 3 tysiač dalaraŭ.

Fota ilustracyjnaje

Pavodle źviestak BRC, zaraz usie zakupki pratezaŭ iduć praź Biełmiedtechniku, jakaja ich raźmiarkoŭvaje pa balnicach. Pastaŭki niepasredna ŭ balnicy zabaronienyja zahadam ministra achovy zdaroŭja.

Da niadaŭniaha času manapalistam na rynku pratezavańnia ličyłasia klinika «Miersi», jakaja naležała siabroŭcy Lilii Łukašenka (žoncy Viktara) Ludmile Niaronskaj. Zaniać hetuju nišu joj dapamahła «sprava artapiedaŭ». Paśla hetaha «Miersi» stała adzinaj klinikaj u Biełarusi, jakaja staviła impartnyja pratezy, praŭda, u try razy daražej, čym u dziaržklinikach. A siońnia Ministerstva achovy zdaroŭja zajaviła, što dziejnaść «Miersi» prypyniajecca z 26 vieraśnia z-za parušeńniaŭ.

Čytajcie taksama:

Minzdaroŭja prypyniła dziejnaść minskaj kliniki «Miersi», jakaja ličyłasia praŭładnym biznesam

Rasśledavańnie: «Sprava traŭmatołahaŭ» dapamahła biznesu siabroŭki siamji Łukašenki

«Zamiest «Łade». Supracoŭnikaŭ JERAM staŭ absłuhoŭvać «Miersi», ułaśnikaŭ jakoha źviazvajuć ź siamjoj Łukašenki

Kamientary

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta6

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Usie naviny →
Usie naviny

Za «abrazu pradstaŭnika ŭłady» mastačcy z Połacka pryznačyli prymusovaje lačeńnie. Jana viarnułasia z Polščy3

«Ź lohkim vietram» i «Narešcie, bro» — što pišuć Bajdenu ŭ tvitary

Stryžak raskazaŭ, ci ŭziaŭ by miljon dalaraŭ ad Čyža6

U Biełarusi źjavicca nacyjanalny videachostynh — vidieo.bieł 10

Džej Ło pierastała nasić zaručalny piarścionak. Kaniec historyi kachańnia

Adesit za $6 tysiač źbieh ad mabilizacyi ŭ Rasiju, dzie staŭ kantraktnikam. A kali trapiŭ na front, to zdaŭsia ŭkraincam9

Čamu Bajden vyrašyŭ vyjści z honki? Voś što pra heta pišuć suśvietnyja miedyja4

Sotni busłoŭ sabralisia na adnym poli la Hrodna FOTAFAKT2

Kolkaść lehkavikoŭ na biełaruska-polskaj miažy vyrasła da hihanckich 3501

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta6

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Hałoŭnaje
Usie naviny →