Zdaroŭje

Hetaj zimoj biełarusy buduć šmat chvareć na hryp

Paśla surjoznaha spadu ŭ siezonie 2020/21 u Biełaruś viartajecca davoli vysoki ŭzrovień zachvorvańnia na hryp. Užo ŭ minułym hodzie chvorych na hryp stała kudy bolš, a hetaj zimoj čakajecca mocny ŭsplosk, zajaviła na pres-kanfierencyi ŭ Minsku zahadčyca łabaratoryi hrypu i hrypapadobnych zachvorvańniaŭ HU «Respublikanski navukova-praktyčny centr epidemijałohii i mikrabijałohii» Natalla Šmialova.

U jakaści prykładu jana pryviała Aŭstraliju, dzie ciapier fiksujecca samy vialiki ŭsplosk zachvorvańnia na hryp za apošnija 5 hadoŭ.

«Źviazana heta z karancinnymi mierapryjemstvami, jakija pravodzilisia raniej. Jany byli nakiravanyja na prafiłaktyku karanavirusnaj infiekcyi, ale, u toj ža čas, u vyniku nie sfarmavałasia imunnaja prasłojka», — adznačyła Šmialova.

U Jeŭropie, pa jaje słovach, nazirajecca padobnaja tendencyja. «U krainach Jeŭropy ŭžo nazirajecca cyrkulacyja hrypu i takaja vysokaja aktyŭnaść virusa kaža pra toje, što, mahčyma, u hetym hodzie budzie raniejšym pačatak epidemičnaha ŭzdymu zachvorvańnia na hryp», — paviedamiła Šmialova.

Ekśpiertka adznačyła, što ŭ hetym siezonie tradycyjna buduć daminavać virusy hrypu typu A — na ich dolu prypadaje bolš za 90% vypadkaŭ, u pieršuju čarhu H3N2. «Ale, pry hetym, jość vysokaja vierahodnaść i prajaŭleńnia virusaŭ typu B — asabliva z ulikam taho, što jany praktyčna nie cyrkulavali ŭ minułym hodzie», — dadała Šmialova.

Pavodle jaje słoŭ, usploski zachvorvańnia ŭ vyniku zaražeńnia virusami typu B zvyčajna fiksujucca, kali na spad idzie cyrkulavańnie virusaŭ typu A, u vyniku jany farmujuć «postepidemičny chvost».

Kamientary

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju2

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju

Usie naviny →
Usie naviny

Što aznačajuć sihnały Łukašenki Polščy i Ukrainie?15

Łamin Jamal vypadkova pakazaŭ na VIDEA svaich hołych kalehaŭ4

Biełaruski błohier u samy skvar pasprabavaŭ pasmažyć jajki prosta na asfalcie. Ci atrymałasia?3

Viačorka: Łukašenka abvieścić datu svaich vybaraŭ, tolki kali skončacca amierykanskija5

Pamior mastak Valeryj Čajka. Jon afarmlaŭ minskaje mietro

Zialenski pra zajavu Budanava pra nastup Rasii z poŭnačy: Jaho nie tak zrazumieli1

Ralf Šumachier ździejśniŭ kaminh-aŭt16

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman52

Jak vyhladaje čarha pa vadu ŭ Mazyry6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju2

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju

Hałoŭnaje
Usie naviny →