Pahladzicie na malunak i vybierycie adno ź siami dreŭ. Vybirajcie chutka, bo ŭ takich testach vaša pieršaje rašeńnie zvyčajna lepš za ŭsio raskazvaje pra toje, što adbyvajecca ŭnutry vas. Luby vybar dobry, kali jon vaš, raskazvaje onet.pl.

Tłumačeńni da vašaha vybaru šukajcie pad anonsami.

Chočacie daviedacca, što toić vaša padśviadomaść? Prajdzicie hety TEST

Aptyčnaja iluzija 19 stahodździa: znajdzicie pacyjentaŭ doktara

Znajdzicie na malunku paru, jakaja adroźnivajecca ad inšych

Dreva №1

Unutry vas šmat strachu. Vy baiciesia pieramienaŭ, niepradbačanych situacyj i prablemaŭ. Vy lubicie ŭsio płanavać, dla vas važnyja spakoj i stabilnaść. Kali ich niama, vy adčuvajecie tryvohu i nie možacie ni na čym zasiarodzicca. Časam vy zamykajeciesia ŭ siabie ci, naadvarot, robiciesia ahresiŭnym — tak vy spraŭlajeciesia sa stresam.

Dreva №2

Vy lohka traplajecie pad upłyŭ. Dla vas važnaje mierkavańnie inšych ludziej, vy chočacie, kab vas lubili i pavažali. Vy hatovyja šmat zrabić, kab nie vydzialacca na fonie inšych i kab vaša atačeńnie vas prymała. Vy časta šukajecie ŭ vačach inšych ludziej paćviardžeńnie svajoj značnaści.

Dreva №3

Bolš za ŭsio na śviecie vy baiciesia stracić kantrol. Vy žadajecie vyrašać usio samastojna, vy nienavidzicie być zaležnym. Vam ciažka prystasoŭvacca da inšych i vykonvać praviły, časam vy buntujecie prosta dziela taho, kab zrabić niešta pa-svojmu, i heta nie zaŭsiody dobra dla vas. Časam vy bolš škodzicie sabie, čym dapamahajecie. Vam ciažka kamuści daviarać, vy i siabie zaŭsiody praviarajecie. Vy žyviacie ŭ vialikim napružańni i stresie.

Dreva №4

Vy vielmi šanujecie svabodu i niezaležnaść, dla vas važna žyć pa-svojmu i na svaich umovach. Vy vielmi mocny, upeŭnieny ŭ siabie i mužny čałaviek, ale pry hetym vy zachoŭvajecie dystancyju ź inšymi ludźmi. Vy indyvidualist i časam majecie prablemy z kamunikacyjaj. Vam nie chapaje empatyi, časam vy dziejničajecie ehaistyčna.

Dreva №5

Unutry vas šmat enierhii i entuzijazmu, ale ŭ toj ža čas vy vielmi pieramienlivy čałaviek. Za vami ciažka paśpieć, dy i zrazumieć vas niaprosta. Vy žyviacie ciapierašnim momantam i bolš za ŭsio žadajecie atrymlivać zadavalnieńnie. Vam blizkaje pazityŭnaje myśleńnie, vy zaŭsiody vierycie, što ŭsio budzie dobra. Vy lubicie pryhody i vyprabavańni i nie baiciesia žyćcia. Vy prymajecie rašeńni chutka, časta nieabdumana i pamyłkova, ale ŭsio roŭna idziacie napierad z vysoka ŭźniataj hałavoj i z uśmieškaj. Vaša samaja vialikaja siła — heta vaša zdolnaść radavacca.

Dreva №6

U hłybini dušy vy pieražyvajecie šmat pra jakija rečy. Vy razvažajecie pra rečy, na jakija inšyja ludzi ŭvohule nie źviartajuć uvahi, i časam uvohule nie razumiejecie, jak šmat prablem vy abdumvajecie. Vy časta adčuvajecie siabie pryhniečanym, stomlenym ci sumnym, ale vam ciažka zrazumieć pryčynu hetaha. Mahčyma, vy adsoŭvajecie na druhi płan svaje kłopaty i strachi. Vy nie źviartajecie ŭvahi na pytańni i drennyja sihnały, jakija źjaŭlajucca ŭ vašaj hałavie.

Dreva №7

Vam nie padabajecca, kali vy staicie ŭ cieniu i inšyja ludzi vas ihnarujuć. Vy nie abaviazkova pavinny padabacca ludziam, ale vy žadajecie, kab jany vas bačyli. Unutry siabie vy prytrymlivajeciesia pryncypu «nie važna, što b ja skazaŭ, hałoŭnaje, kab skazaŭ». Vy šmat zrobicie, kab pakazać siabie i vyłučacca z natoŭpu, bo vam baluča, kali vas nie zaŭvažajuć. Vam padabajecca być u centry ŭvahi.

Клас
10
Панылы сорам
8
Ха-ха
17
Ого
6
Сумна
5
Абуральна
6