Zdareńni

U Minsku namieśnik dyrektara škoły ŭładkavaŭ na pracu «miortvuju dušu»

U Minsku namieśnika dyrektara škoły vinavaciać u kradziažy za toje, što jon pieraličvaŭ zarobak prybiralščycy svajoj cieščy, jakaja nie pracavała va ŭstanovie.

Prakuratura Frunzienskaha rajona Minska nakiravała ŭ sud kryminalnuju spravu ŭ dačynieńni da 46-hadovaha miascovaha žychara — jaho abvinavačvajuć u kradziažy šlacham złoŭžyvańnia słužbovymi paŭnamoctvami (častka 1 artykuła 210 KK).

U paviedamleńni havorycca, što namieśnik dyrektara adnoj sa škoł u Minsku z červienia 2019 hoda da červienia 2021 hoda ŭnosiŭ iłžyvyja źviestki ŭ tabiel uliku pracoŭnaha času prybiralščycy, jakoj značyłasia jaho ciešča. Pry hetym jana ŭ škole nie prybirała.

U viedamstvie adznačajuć, što zarobak naličvali na kartu žančyny, a traciŭ hrošy abvinavačany. Za 2 hady prybiralščycy pieraličyli kala 5 tysiač rubloŭ — namieśnik dyrektara škoły całkam kampiensavaŭ škodu. Ciapier abvinavačany znachodzicca pad padpiskaj ab niavyjeździe.

Kamientary

Pamiatajecie biełarusa, jaki padčas ekstradycyi pierakryŭ most na miažy? Jaho ŭsio ž pasadzili na sutki1

Pamiatajecie biełarusa, jaki padčas ekstradycyi pierakryŭ most na miažy? Jaho ŭsio ž pasadzili na sutki

Usie naviny →
Usie naviny

Mašynu namieśnika načalnika vajskovaj čaści ŭzarvali ŭ Maskvie. Vajskoŭcu adarvała stupni2

U Trampa byŭ efiektyŭny kozyr suprać Bajdena. Ciapier jon moža viarnucca bumieranham 3

«Simpsany» jašče ŭ 2000 hodzie pradkazali, što Kamała Charys stanie prezidentam?2

«Radujciesia, s*ki!» Čym skončyŭsia skandał pamiž hiniekałahiniaj-błohierkaj i pacyjentkaj pryvatnaha miedcentra?17

99-hadovy biełarus vyrašyŭ atrymać paśviedčańnie ab naradžeńni

Ryžankoŭ prylacieŭ u KNDR1

KNDR znoŭ zapuściła šary sa śmiećciem na poŭdzień. Adzin ź ich upaŭ la rezidencyi prezidenta Paŭdniovaj Karei

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?33

Charys apiaredžvaje Trampa: 44% suprać 42% — pieršaje apytańnie paśla źniaćcia Bajdena27

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pamiatajecie biełarusa, jaki padčas ekstradycyi pierakryŭ most na miažy? Jaho ŭsio ž pasadzili na sutki1

Pamiatajecie biełarusa, jaki padčas ekstradycyi pierakryŭ most na miažy? Jaho ŭsio ž pasadzili na sutki

Hałoŭnaje
Usie naviny →