Hramadstva11

Namieśnik kamandzira pałka Kalinoŭskaha: Ja aptymist. My vierniemsia ŭ siamju jeŭrapiejskich narodaŭ sa svaimi simvałami, sa svajoj movaj

Na kanale «Fiejhin LIVE» vyjšła hutarka z kamandziram pałka Kastusia Kalinoŭskaha Dzianisam Procharavym i jaho namieśnikam Vadzimam Kabančukom. Pryvodzim vytrymki ź jaje.

Pra bajazdolnaść bajcoŭ biełaruskaha pałka

Vadzim Kabančuk kaža, što rekruty biełaruskaha pałka — najbolš matyvavanyja va USU. «U Biełarusi było 28 hadoŭ dyktatury — heta ścisnutaja spružyna, jakaja ciapier raściskajecca. I ciapier pole boju — na terytoryi Ukrainy, ale našy chłopcy razumiejuć, što heta časovy momant.

Połk — heta patencyjna budučyja vojski, jakija dazvolać vyzvalić Biełaruś ad unutranaj akupacyi».

Dzianis Procharaŭ ličyć, što prafiesijanalizm bajcoŭ pałka — vyšejšy za toj, što majuć biełaruskija rehularnyja vojski.

«Dośvied padraździaleńniaŭ Ukrainy pakazaŭ, što bolš efiektyŭna, kali vajary hatovyja na pieradavoj sa zbrojaj u rukach vučycca ŭ bajach, paralelna pavyšajučy svaju kvalifikacyju na kursach, jakija taksama jość, čym niekatoryja rehularnyja armii, što raz na miesiac jeździć na palihon, — kaža jon. — U ciry taki dośvied niemahčyma atrymać».

Jak paviaduć siabie biełaruskija vajskoŭcy, kali ich prymusiać udzielničać u vajnie z Ukrainaj?

Vadzim Kabančuk raspaviadaje, što bajcy pałka, jakija majuć siabroŭ, tavaryšaŭ pa słužbie, stasujucca ź ludźmi ŭ Biełarusi. «Jany nam dasłoŭna kazali: kali nas adpraviać, vy tolki nam technična paznačcie kalidor, kab nas nie zabili svaje. I ŭsio — my z vami».

Kabančuk taksama zhadvaje słovy miechanika-vadziciela, jaki skazaŭ: «Tolki ja sam vyrašu, kudy pajedzie maja technika i ci pajedzie jana naohuł». Namieśnik kamandzira pałka kaža, što 8 z 10 vajennasłužačych Biełarusi nie chočuć udzielničać u hetaj vajnie i «naohuł ni ŭ jakoj».

«Jak jany siabie paviaduć, kali ich siudy pahoniać? Ja dumaju, jany daloka nie zojduć, ich čakaje razvał, dezarhanizacyja, pierachod na naš bok — z usimi spadarožnymi nastupstvami dla režymu Łukašenki. I jon sam heta razumieje. Pakolki jaho ŭłada trymajecca na štykach, u tym liku na Uzbrojenych siłach, jon baicca zhubić adnu sa svaich padporak. U jaho ž nie tak i šmat bajazdolnych vojskaŭ. Tudy možna zapisać siły śpiecyjalnych apieracyj — nu try tysiačy — u realnym bai ich budzie jašče mienš. Tamu dla Ukrainy heta nie takaja ŭžo surjoznaja prablema — jany ŭžo ŭ razy bolš pieramałoli», — razvažaje jon.

Pra mety bajcoŭ pałka

Dzianis Procharaŭ raspaviadaje, što ŭ pałku vialikaja kolkaść ludziej, matyvavanych bicca za Ukrainu, bo hłabalnaja ideja bajcoŭ pałka — heta svaboda Biełarusi. «Kali atrymaje paražeńnie vojska Pucina va Ukrainie, kali ŭsie terytoryi buduć vyzvalenyja, treba budzie pieramahać režym Pucina ŭ hałovach naroda. Bo ŭ Pucina atrymałasia pieramahčy ŭ hałovach naroda. Razam z tym — rychtavacca zachodzić u Biełaruś. Naša ideja — pryjści ŭ Biełaruś i pabudavać volnuju novuju Biełaruś».

Fota: th-kanał pałka Kalinoŭskaha

Pavodle jaho, kali padzie režym Pucina (mienavita režym, padkreślivaje jon, a nie piersanalna Pucin, tamu što ludziej pamianiajuć — režym budzie žyć), dalej zachistajecca režym Łukašenki, «bo jon biez režymu Pucina nie moža isnavać, jon kormicca režymam Pucina». «Połk budzie vykarystoŭvać lubuju mahčymaść, kali źjavicca takoje akno ŭ naša śvietłuju budučyniu», — dadaje jon.

Vadzim Kabančuk kaža, što ŭ pałka mocnaja padtrymka hramadzianskaj supolnaści, u tym liku i ź Biełarusi. «Hety fienomien pałka źjaviŭsia ŭ tym liku dziakujučy tamu, što my majem biasprykładnuju padtrymku biełaruskaha naroda, biełaruskaj hramadzianskaj supolnaści. Heta prajaŭlajecca i ŭ rekrutach, i ŭ vałanciorcy, i ŭ dapamozie infarmacyjnaj», — kaža jon.

Pra apazicyju

Pavodle Procharava, u pałku sabralisia ludzi z roznymi palityčnymi pohladami, ale ich jadnaje toje, što jany namahajucca nablizić vajskovaje vyzvaleńnie Biełarusi.

Tamu jany vitajuć roznyja palityčnyja inicyjatyvy, nakiravanyja na najchutčejšaje vyzvaleńnie Biełarusi. «Ciapier tysiačy palitźniavolenych u biełaruskich turmach znachodziacca, i my razumiejem, što čas kanfierencyj i šarykaŭ niezvarotna prajšoŭ. Vybary 1994 hoda, napeŭna, byli apošnimi volnymi vybarami ŭ najnoŭšaj historyi Biełarusi. A potym ich nie było. U 2020 hodzie dzieci tych baćkoŭ, jakija zrabili vybar bolš za čverć stahodździa tamu, jany vyjšli i pasprabavali zrabić tak, jak pavinna być u narmalnaj krainie. Ale, na žal, u nas daŭno nie narmalnaja kraina. I mirnyja, lehalnyja sposaby adchileńnia dyktatarskich režymaŭ — jany nie dziejničajuć.

Bačym prahres navat siarod tak zvanaj tytulnaj apazicyi — jany taksama ruchajucca ŭ hetym nakirunku, da ich užo pryjšło heta razumieńnie. Tamu my pakul nie bačym uciamnaj stratehii pa vyzvaleńni Biełarusi. Tamu hetu stratehiju, chutčej za ŭsio, nam pryjdziecca stvarać samim.

I pakolki my — militarnaja siła, a čas ciapier vajenny, to i vyzvaleńnie Biełarusi budzie źviazanaje, chutčej za ŭsio, z aknom mahčymaściej, jakija dajuć vajennyja abstaviny. Kamu, jak nie nam, być adnym z klučavych elemientaŭ u vyzvaleńni Biełarusi?» — havoryć jon.

U pałku miarkujuć, što im treba aktyvizavacca ŭ kirunku publičnaj palityki, vierahodna, budzie vysunuty šerah palityčnych pradstaŭnikoŭ pałka. U pałku jość šmat talenavitych ludziej nie tolki ŭ vajskovaj spravie, jość tyja, chto vyjšaŭ z palityčnych inicyjatyvaŭ i arhanizacyj. «Jany mohuć hodna pradstaŭlać połk».

Pra nacyjanalnuju samaśviadomaść

Vadzim Kabančuk havoryć, što režym Łukašenki 28 hadoŭ raźličvaŭsia denacyjanalizacyjaj Biełarusi za tannyja kredyty, haz i naftu. Pavodle jaho mierkavańnia, va Ukrainie ludzi nie mohuć zrazumieć, čamu ŭ Biełarusi niama nivodnaj ustanovy vyšejšaj adukacyi na biełaruskaj movie. Jak heta budzie viartacca? Vajskoviec miarkuje, što kali budzie vybudavany łahičny łancužok ad dziciačaha sadka da dziaržaŭnaha čynoŭnika — čałaviek budzie vučyć biełaruskuju movu. Hety praces budzie raściahnuty na hady. Tut nielha intensifikavać, kab nie spužać asnoŭnuju masu ruskamoŭnych rezkimi chutkimi moŭnymi reformami.

«U hetym płanie ja aptymist. Nas čakaje cudoŭnaja jeŭrapiejskaja budučynia — my vierniemsia da jeŭrapiejskich narodaŭ sa svaimi simvałami, sa svajoj movaj», — kaža jon.

Fota: th-kanał pałka Kalinoŭskaha

Pra supraciŭ u Biełarusi

Na abvinavačvańni ŭ tym, što biełarusy nie supraciŭlajucca rasijskaj akupacyi i nie pratestujuć suprać hetaha, Kabančuk adkazvaje, što havaryć ciapier biełarusam — vy pavinny vyjści i supraciŭlacca režymu, kab na nas nie lacieli rakiety i nie stralali z samalotaŭ, — heta toje samaje, što abvinavacić Chiersonskuju vobłaść, što rakiety i snarady laciać pa Mikałajeŭskaj vobłaści. «Ale nikomu heta ŭ hałavu nie prychodzić, bo ludzi razumiejuć, što tam akupacyja. Toje samaje i ŭ Biełarusi».

Pra atrymańnie ŭkrainskaha hramadzianstva

Dzianis Procharaŭ kaža, što z hetym pakul jość prablemy. Nibyta i zakanadaŭstva jość na hety kont, ale sama pracedura nie realizujecca. Navat VNŽ ciažka atrymać, nie kažučy ŭžo pra hramadzianstva. Jość šerah dobraachvotnikaŭ, jakija vajujuć z 2014 hoda (a tym bolš vałancioraŭ), jakija ciapier znachodziacca ŭ statusie nielehałaŭ.

Vadzim Kabančuk dadaje, što prablema dakumientaŭ bolš tyčycca nie bajcoŭ pałka, a hramadzianskaha siektaru. Bo ŭ bajcoŭ jość vajenny bilet Ukrainy. I dadaje, čamu dla jaho nie staić pytańnie hramadzianstva. «My ciapier hramadzianie Biełarusi. I ja, i bolšaść našych bajcoŭ chočuć viarnucca ŭ Biełaruś. I atrymoŭvać hramadzianstva Ukrainy — faktyčna davać kozyr u ruki prapahandy: pahladzicie, niejkija ŭseušniki, hramadzianie Ukrainy lezuć da nas.

«A tak ja — hramadzianin Biełarusi, ja maju prava spyniać lubymi šlachami złačynstvy pa zachopie i niezakonnamym ŭtrymańni ŭłady. Dla mianie heta tak», — tłumačyć jon.

Kamientary1

  • rom
    29.08.2022
    Poddierživaju.. no mnie nie nravitsia śviaź s Ukrainoj!! Eto chudšieje čto možiet byť! Zajdia na tierritoriju, objaviat čto Ukraina načała vojnu protiv Biełarusi!! A eto cžie druhoj raskład

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda2

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda

Usie naviny →
Usie naviny

«Kali b mnie płacili — siadzieła b i čytała ludziam knihi, navat za małyja hrošy». Intervju z aktrysaj Zojaj Biełachvościk2

U voziery Śviciaź zabaranili kupacca. U čym pryčyna?1

Mercedes urezaŭsia ŭ Fiat, a paśla źbiŭ dvuch čałaviek

Tramp staŭ najstarejšym kandydatam na pasadu prezidenta ZŠA ŭ historyi5

Minsk apynuŭsia ŭ topie samych tannych haradoŭ śvietu — za žyllo treba płacić u 10 razoŭ mienš, čym u Ńju-Jorku6

Pieršyja prablemy biełarusaŭ na Alimpijadzie ŭ Paryžy. Vieślary ŭžo tam, a łodki nie prapuścili 

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

Pucin zrabiŭ Z-śpievaka Šamana zasłužanym artystam Rasii5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda2

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda

Hałoŭnaje
Usie naviny →