Hramadstva

Los CT vyznačać da kanca hetaha hoda. Sama jaho struktura taksama moža źmianicca

Pra heta raspavioŭ žurnalistam ministr adukacyi Biełarusi Andrej Ivaniec paśla narady pa raźvićci nacyjanalnaj sistemy adukacyi, piša BiełTA.

Udzielnikam narady pastavili zadaču da Novaha hoda ŭnieści prapanovy: abo ŭ krainie zachoŭvajuć isnujučyja padychody, abo ŭvodziać nieabchodnyja navacyi dla taho, kab «ubačyć abituryjenta».

Jak adznačyŭ ministr adukacyi, pryjšoŭ čas zadumacca pra jaje efiektyŭnaść i nieabchodnyja karekciroŭki CT.

Ustupnaja kampanija 2023 hoda ŭ cełym projdzie pa abvieščanych praviłach. U kancy navučalnaha hoda navučency 11-ch kłasaŭ buduć zdavać sumieščanyja z CT ekzamieny, a taksama dadatkovaje CT dla pastupleńnia ŭ VNU ŭ zaležnaści ad abranaj śpiecyjalnaści.

Ale, całkam mahčyma, niekatoryja źmieny ustupnuju kampaniju ŭsio-tki zakranuć. Da prykładu, budzie nie dva sumieščanyja ispyty, a bolš i na vybar.

Ale pakul heta tolki abmierkavańni, kančatkovaje rašeńnie jak raz i treba pradstavić Łukašenku da kanca hoda. Pa słovach Ivanca, Ministerstva adukacyi zaciahvać z hetym pytańniem nie źbirajecca.

«Pytańnie praviadzieńnia centralizavanaha ekzamiena ŭžo vyznačanaje. Inšaje pytańnie, što praviadzieńnie centralizavanaha ekzamiena — heta ŭsiaho tolki elemient ustupnaj kampanii, i ŭ suviazi z hetym my pavinny pahladzieć, jakim hety centralizavany ekzamien pavinien być i jakija jašče dadatkovyja ŭstupnyja vyprabavańni mohuć być u kožnym kankretnym univiersitecie albo ŭ hrupie ŭniviersitetaŭ na kankretnyja śpiecyjalnaści», — rastłumačyŭ ministr.

Andrej Ivaniec taksama adznačyŭ, što sami zadańni centralizavanaha testavańnia čakajuć nievialikija źmieny, u testaŭ budzie novaja struktura.

«My sychodzim ad tych zadańniaŭ, dzie jość mahčymaść vybaru abo ŭhadvańnia. Siońnia ŭ teście 50% zadańniaŭ, dzie jość mahčymaść vybaru taho ci inšaha adkazu, i 50%, dzie nieabchodna rašyć kankretnaje zadańnie. My mianiajem strukturu testa: minimizujem kolkaść zadańniaŭ z mahčymaściu vybaru adkazu. Heta dazvolić šmat u čym «ubačyć» abituryjenta», — ličyć kiraŭnik Minadukacyi.

Kamientary

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki43

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

Słavakija i Vienhryja spyniajuć pampavać naftu praz trubapravod «Družba». Heta važna i dla Biełarusi

USU nanieśli ŭdar pa vajskovym aeradromie ŭ Rastoŭskaj vobłaści2

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być9

U ZŠA vyzvalili žančynu, jakaja adsiadzieła 43 hady ni za što2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki43

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →