Fota: AR

Fota: AR

5 lipienia Uładzimir Minuškin i Arciom Maćviejeŭ pavieźli ŭ Charkaŭskuju vobłaść sabranuju ŭ Pskovie humanitarnuju dapamohu. Ich supravadžaŭ kiraŭnik pieciarburhskaj PVK «Jastrab» Alaksandr Maruščanka, jon ža afarmlaŭ dla ich śpiecpropuski «za stužačku» — na terytoryju Ukrainy. Minuškin z Maćviejevym razdavali rečy i pradukty va ŭkrainskim siale Stralečča. I tut, pa słovach žycharoŭ vioski, da ich padbiehli supracoŭniki «łuhanskaj kamiendatury», źbili, nadzieli pakiety na hałavu i pavieźli ŭ nieviadomym napramku.

«Čatyry dni adsiadzieŭ pierad «Rasija-24»

  Uładzimir i Maryna Minuškiny z synam

Uładzimir i Maryna Minuškiny z synam

— Usio pačałosia z dnia «śpiecapieracyi», z 24 lutaha. Muž čatyry dni adsiadzieŭ pierad kanałam «Rasija-24», u nas doma inšy kanał nie pracavaŭ. Jon hladzieŭ televizar, unačy spać kłalisia — čytaŭ usiudy ŭsio. Jaho cikaviła hetaja tema, jak i ŭsich — heta važnaja sprava, — uspaminaje Maryna Minuškina. Joj 26 hadoŭ, u minułym hodzie jana vyjšła zamuž za 32-hadovaha Uładzimira i niadaŭna naradziła syna. Minuškin zajmajecca raźviadzieńniem pčoł. U siamji svoj pčalnik, sioleta ŭ ich dobry ŭradžaj miodu.

Va Uładzimira jość lepšy siabar — Arciom Maćviejeŭ, jany adnahodki. U Arcioma svoj nievialiki biznes — robić snaści dla rybałki.

— Arciom taksama za našy vojski. Kali pačałosia sioleta, jahonyja siabry ŭdzielničali ŭ hetaj kampanii, vajavali i źnikli. Jon ceły miesiac usich abzvońvaŭ, šukaŭ ich. Potym vyjšli na suviaź — žyvyja, — raspaviadaje baćka Arcioma, piensijanier, padpałkoŭnik MUS u adstaŭcy Jury Maćviejeŭ.

U 2021 hodzie Arciom paznajomiŭsia z zasnavalnikam PVK «Jastrab» (raniej PVK «MAR». — SR) Alaksiejem Maruščankam, jaki vajavaŭ u Danbasie z 2014 hoda. U 2020 hodzie PVK «MAR» patrapiła ŭ zahałoŭki ŚMI, kali rasijskich najmitaŭ zatrymali ŭ Biełarusi pierad prezidenckimi vybarami. Maruščanka aficyjna zajaŭlaŭ, što da apieracyi nie datyčny, i śćviardžaŭ, što jahonaja «MAR» była rasfarmavanaja jašče ŭ 2018 hodzie. U tym ža hodzie Maruščanka zasnavaŭ PVK «Jastrab». Aficyjna hałoŭnym vidam dziejnaści kampanii nazvanyja rasśledavańni.

Pry jakich mienavita abstavinach paznajomilisia Arciom Maćviejeŭ i Alaksiej Maruščanka, ichnyja blizkija nie viedajuć. Pa ich słovach, viasnoj 2022 hoda Maruščanka vyjšaŭ na Maćviejeva i prapanavaŭ jamu źbirać u Pskovie humanitarnuju dapamohu dla žycharoŭ «vyzvalenych terytoryj».

  Arciom Maćviejeŭ

Arciom Maćviejeŭ

— Da syna z PVK «Jastrab» źviarnulisia, jon byŭ znajomy z hetym Alaksiejem. Dali davieranaść, što jon moža ad ich imia źbirać humanitarnuju dapamohu i pradstaŭlać ich intaresy. Za košt PVK źniali ofis, doŭha afarmlali ŭ padatkovaj. Potym płakaty nadrukavali ab zbory dapamohi, raźnieśli pa kramach. Jany pieršyja na toj momant u Pskovie humanitarku źbirali, — kaža Jury Maćviejeŭ.

— Vova padachvociŭsia dapamahać Arciomu, jany ž siabry. Pryjšoŭ dadomu i skazaŭ, što jany źbirajuć humanitarnuju dapamohu, ab tym, kab vieźci jaje tudy, razmovy spačatku nie było, — udakładniaje Maryna Minuškina.

U sacsietcy va «UKantakcie» jość aficyjnaja hrupa PVK «Jastrab». U joj 717 čałaviek. Administratary supolnaści nazyvajuć siabie pierahavorščykami, ale ŭ pastach z abjavami ab vakansijach havorycca, što «pieravaha addajecca asobam, jakija prachodzili słužbu ŭ śpiecyjalnych padraździaleńniach Ministerstva abarony i ŭdzielnikam bajavych dziejańniaŭ». Apošniaja publikacyja hrupy ad 2 lipienia jakraz z Pskova. Ofis, dzie išoŭ zbor humanitarnaj dapamohi, tam nazvany filijałam PVK «Jastrab». Na videa pakazanyja skrynki z nadpisami «dziciačaje adzieńnie», «šampuni», «lichtaryki» i dvoje maładych mužčyn — Uładzimir i Arciom. Zakadravy žanočy hołas nazyvaje achviaradaŭcaŭ sapraŭdnymi patryjotami.

«Voluška, ja na paru hadzin»

Humanitarnuju dapamohu źbirali kala dvuch miesiacaŭ. Kali pasyłki byli spakavanyja, Uładzimir abjaviŭ žoncy, što sam paviazie rečy ŭ Biełharad.

— Pajšła takaja infarmacyja, što jon pajedzie ŭ Biełharad 5 lipienia, na dva-try dni i vierniecca. Ale navat kali jon skazaŭ, što ŭ Biełharad, to ŭdakładniaŭ, što dajedzie, pierahruzić humanitarku ŭ inšuju mašynu i nazad, nie było słoŭ pra toje, što pajedzie va Ukrainu, uvohule. Jon za dziaciej na Danbasie tak niepakoiŭsia, i humanitarki šmat dziciačaj sabraŭ. A ja jamu kazała, što ŭ jaho samoha dzicia, a jon ad nas zjaždžaje nieviadoma kudy, — raspaviadaje Maryna.

Uładzimir i Arciom vieźli ŭ «ŁNR» humanitarnuju dapamohu na mašynach «UAZ-Patryjot» i «Sobal». Ź imi byli jašče vadziciel, stvaralnik «Jastraba» Maruščanka i Vadzim Kudzikaŭ, jaki ź pieršych dzion vajny pierajšoŭ na bok rasijskich vojskaŭ i ciapier nazyvaje siabie kiraŭnikom administracyi pasiołka Lipcy Charkaŭskaj vobłaści. Raniej jon byŭ deputatam Lipieckaha sielsavieta ad partyi «Słuha naroda». U krasaviku Charkaŭskaja abłasnaja prakuratura abjaviła Kudzikava padazravanym u dziaržzdradzie.

Ni Maćviejeŭ, ni Minuškin da hetaha ŭ Biełharadzie i ŭ Danbasie nie byli. Zatoje Maruščanka terytoryju viedaŭ vydatna.

  Alaksiej Maruščanka

Alaksiej Maruščanka

— Moj muž uznačalvaŭ atrad «dobraachvotnikaŭ» ź pieršych dzion vajny, z 23 lutaha, — raspaviadaje jaho žonka Volha. — Naładžvaŭ mirnaje žyćcio ŭ vioscy Stralečča ŭ Charkaŭskaj vobłaści, adnaŭlaŭ śviatło, haz. Pierad hetaj pajezdkaj skazaŭ: «Voluška, ja na paru hadzin, my adviaziem humanitarku i tut ža z chłopcami vierniemsia». Ludzi kažuć, što hetaja Charkaŭskaja vobłaść, jana padkantrolnaja RF, ale joj zaraz zajmajucca łuhanskija chłopcy, jany tam budujuć nibyta mirnaje žyćcio.

Za afarmleńnie dakumientaŭ dobraachvotnikaŭ Maćviejeva i Minuškina adkazvaŭ Maruščanka. Baćka Arcioma Jury Maćviejeŭ z samaha pačatku viedaŭ, što chłopcy pajeduć «za stužačku», jon kaža, što kančatkovym punktam u ich propuskach značyŭsia horad Izium. Ale paźniej maršrut pamianiaŭsia, tamu što ŭ Iziumie išli bajavyja dziejańni.

«Huantanama» na terytoryi ŁNR»

Apošni raz Maćviejeŭ-starejšy razmaŭlaŭ sa svaim synam 7 lipienia ranicaj. Arciom telefanavaŭ ź Biełharada i skazaŭ, što jany vyjazdžajuć na terytoryju Ukrainy, abiacaŭ pieratelefanavać uviečary. Maryna Minuškina z mužam razmaŭlała napiaredadni. Mienavita tady jon skazaŭ joj pra «zialony kalidor», paśla čaho jany pałajalisia.

— Ja była ŭ šoku i mocna suprać samoj pajezdki. Aktyŭna suprać, — kaža jana.

Uviečary 7 lipienia nichto z tych, chto pavioz humanitarku, na suviaź nie vyjšaŭ, ichnija telefony byli ŭklučanyja, ale trubku nichto nie braŭ.

10 lipienia Jury Maćviejeŭ vyjechaŭ šukać syna i jahonaha siabra ŭ Biełharad. Śledam za im tudy prybyła Volha Maruščanka. Udvaich jany znajšli bazu «Novaja Ładaha», dzie pskavičy spynialisia pierad pajezdkaj u Charkaŭskuju vobłaść. U numarach byli ŭsie rečy Minuškina i Maćviejeva, u tym liku telefony z kučaj niepryniatych zvankoŭ. Na suviaź sa źnikłymi sprabavali vyjści navat rasijskija desantniki, jakim, jak akazałasia, jany taksama pavinny byli niešta pieradać.

12 lipienia Jury i Volha padali zajavu ab źnikłych u biełharadskuju palicyju, vajennuju palicyju, Śledčy kamitet i FSB. Spahady nidzie nie sustreli.

— Zajšli ŭ FSB, tam dziažurny kaža: «Kińcie zajavu ŭ skryniu dla listoŭ i haziet». Ludzi prapali, a jon kaža — kińcie! My, kaža, raźbiaremsia! — aburajecca Maćviejeŭ.

Maryna Minuškina šukała infarmacyju ab mužu ŭ sietcy. U «Telehram» jana znajšła čat «Stralećcie live».

— Miascovyja napisali, što prychodzili na razdaču humanitarnaj dapamohi. Kali amal usio skončyłasia, padjechała vajskovaja mašyna, byli ludzi ŭ vajskovaj formie, jany zabrali chłopcaŭ, i ŭsio, i kancy ŭ vadu, — pierakazvaje Minuškina.

 — Kažuć, što, kali moj muž razdavaŭ pampiersy dzieciam, pryjechali ludzi ŭ formie łuhanskaj milicyi, nadzieli im miaški na hałavu, źbili ŭsich pałkami i pavieźli ŭ nieviadomym kirunku na vačach ździŭlenaj publiki. Za što — paniaćcia nichto nie maje, — kaža žonka kiraŭnika PVK «Jastrab» Volha Maruščanka. — Nam navat adras nazyvali «Maładziožnaja, 3» i «Maładziožnaja, 20», kazali, što jany ŭtrymlivajucca tam u padvale niejkaj praduktovaj kramy, što ich u dzieviać ranicy vypuskajuć hulać.

Praz paru dzion, kali pra źniknieńnie Minuškina i Maćviejeva napisali ŚMI, žychary Stralečča, jakija raskazvali pra incydent, vydalili ŭsiu pierapisku sa svajakami i zabłakavali ich u čacie. Paralelna žonki źnikłych stali atrymlivać dziŭnyja zvanki sa schavanych numaroŭ u «Telehram».

— Nie pradstaŭlalisia i kazali: «Tak, vašy tut, my tut pravodzim mierapryjemstvy, dva-try dni, i ich adpuściać», — pierakazvaje Maryna.

Paśla padačy zajavy Juryju Maćviejevu patelefanavali z vajskovaj palicyi Biełharada i skazali, što jaho syn razam z astatnimi dobraachvotnikami zatrymany na terytoryi «ŁNR» za niezakonnaje pierasiačeńnie miažy.

— Jakoje niezakonnaje pierasiačeńnie miažy, kali jany jechali praz try błokpasty?! — ździŭlajecca Maćviejeŭ.

Razam z žonkami pskoŭskich dobraachvotnikaŭ jon napisaŭ zajavu ŭ pskoŭskuju palicyju — vyniku niama ŭžo miesiac.

— Pieryjadyčna pskoŭskija nam telefanujuć i pytajucca, ci daviedalisia my što-niebudź. Pra toje, što jany robiać sami, nam nie dajuć spravazdaču, — zaŭvažaje Maryna. — Ja im pisała, telefanavała, — kažuć, što nijakich navin niama.

Akramia palicyi i FSB svajaki źviarnulisia ŭ Hałoŭnaje vajenna-śledčaje ŭpraŭleńnie RF, Hienieralnuju prakuraturu, Vajennuju prakuraturu, Śledčy kamitet i administracyju prezidenta — biezvynikova. U adkaz — tolki aŭtamatyčnyja apaviaščeńni ab pryniatych zajavach.

— Kudy my tolki nie źviartalisia, my Pucinu napisali! Ad jaho pryjšło paviedamleńnie, što hetaja zajava pieradadziena ŭ Śledčy kamitet, a adtul nam navat nichto nie patelefanavaŭ! — aburajecca Maćviejeŭ. — Ad vajennaj prakuratury adkazaŭ — nul, ad Hienprakuratury — nul, z Hałoŭnaha vajenna-śledčaha ŭpraŭleńnia adkazali, što pieranakiravali ŭ Danieck. Čamu Danieck, kali jany ŭ «ŁNR» byli? Dzie jany zatrymanyja? Za što zatrymanyja? U nas što, «Huantanama» na terytoryi Łuhanskaj abo Charkaŭskaj vobłaści stvorana i ludzi mohuć utrymlivacca tam niezrazumieła za što?!

«Turčak dapamahčy nie moža»

Hubiernatar Pskoŭskaj vobłaści aficyjny zapyt Maryny Minuškinaj pieranakiravaŭ u abłasnoje ŭpraŭleńnie śpiecyjalnych prahram. Kiraŭnik upraŭleńnia sustreŭsia sa svajakami i paabiacaŭ «uziać pytańnie na kantrol».

— My ź im pieryjadyčna stelefanoŭvajemsia, jamu niejkuju infarmacyju skidajem, jon biarecca jaje praviarać, moža, ciśnie tam na kahości, ale pakul vynikaŭ nul, — razvodzić rukami Maćviejeŭ.

Vialikija nadziei jon uskładaŭ na sienatara ad Pskoŭskaj vobłaści Andreja Turčaka, jaki rehularna jeździć u «ŁNR» i «DNR» i publikuje adtul fatahrafii.

— Źviarnulisia da Turčaka, a zamiest jaho adkazaŭ Kazłoŭski (Alaksandr Kazłoŭski, deputat Dziarždumy ad «Adzinaj Rasii». — SR). Napisaŭ, što Turčak znachodzicca tam z pryvatnymi vizitami i dapamahčy nam nie moža. My da Kadyrava, a jon uvohule nie adkazaŭ. Kažuć, što, u asnoŭnym, jon zajmajecca tolki vajskoŭcami, jakija patrapili ŭ niezrazumiełuju situacyju. Nu, i my ž nie paddanyja Čačni, my ž pskavičy, — kaža Maćviejeŭ-starejšy.

Maryna Minuškina prasiła ab dapamozie pradstaŭnictva «Adzinaj Rasii» ŭ «DNR». Supracoŭnik partyi Dzianis Ciščanka zabłakavaŭ jaje praz šeść dzion.

«Moža, jany ŭžo rasstralanyja i zakapanyja»

U pošukach syna Jury Maćviejeŭ pasprabavaŭ zadziejničać svaje minułyja suviazi ŭ siłavych strukturach. Adkazy pryjšli niesuciašalnyja.

— Da nas dachodziać źviestki, što im tam źbirajucca teraryzm, zbroju, narkotyki pryšyć, suviaź z USUšnikami. Arciom pa telefonie źviazvaŭsia sa svajakami va Ukrainie — heta ŭ ich ličycca dapamohaju. To kažuć, ich zabrali «karnietaŭcy» z ŁNR (Ihar Karniet — kiraŭnik MUS u «ŁNR». — SR), to FSB, to niejkija maskoŭskija supier-pupier, jakija što chočuć, toje i robiać. Ja prosta ŭ šoku. 27 hadoŭ adsłužyŭ u pravaachoŭnych orhanach i sutyknuŭsia z takoj situacyjaj, kali nie razumieju, što rabić, — pryznajecca Maćviejeŭ.

Infarmacyja ab datyčnaści śpiecsłužbaŭ da źniknieńnia dobraachvotnikaŭ jość i ŭ žonki kiraŭnika PVK «Jastrab» Volhi Maruščanka.

— Telefanujuć z pravaachoŭnych orhanaŭ: «Volha, davajcie my z vami pahavorym tet-a-tet, ale ja nie zmahu vam dać aficyjnuju papieru, vaš muž zatrymany śpiecsłužbami Rasijskaj Fiederacyi».

A ja ich pytaju: «A što, śpiecsłužby Rasijskaj Fiederacyi tak dziejničajuć? Pa-za pravavym polem? My nie hramadzianie Rasijskaj Fiederacyi, kali nas možna zabrać u padvał va Ukrainie, nie pradjaŭlać abvinavačvańni, prymušać ryć tranšei, nie karmić? Heta tak, prabačcie, dziejničajuć, śpiecsłužby, FSB?»

Ja admaŭlajusia vieryć u toje, što rasijskija śpiecsłužby kidajuć akryvaŭlenych ludziej u padvałach Ukrainy, na padkantrolnaj RF častcy, źbivajuć dubinkami na vačach ludziej, jakija vierać u Rasiju.

Kažuć, što ich trymajuć za handal zbrojaj, ale moj muž nikoli ŭ žyćci nie mieŭ nijakaha dačynieńnia da zbroi! — pierakanana Maruščanka.

Padpałkoŭnik u adstaŭcy Jury Maćviejeŭ pierakanany, što jaho syn vypadkova apynuŭsia ŭciahnuty ŭ «niezrazumiełuju hulniu»:

— Idzie hulnia siłavych struktur. Pahladzicie, vyzvalenaja terytoryja, miažuje ź Biełharadam, dzie jość pradstaŭnictva «ŁNR» — niaŭžo supracoŭniki našaj palicyi nie mohuć zrabić aficyjny zapyt? Heta ž naša vyzvalenaja terytoryja — čamu jany hetaha nie robiać? Što tam adbyłosia z chłopcami? Moža, jany ŭžo rasstralany i zakapany!

Pad zvarotami žonak źnikłych na sajcie hubiernatara čynoŭniki abłasnoha ŭrada adkazvajuć, što zapyt pieradadzieny va UMUS. Pskoŭskaja palicyja nie adkazała na aficyjny zapyt «Sievier.Riealii» ab tym, što robicca dla pošuku Uładzimira Minuškina i Arcioma Maćviejeva, sankt-pieciarburhskija palicyjanty ab losie źnikłych taksama ničoha paviedamić nie mohuć. Volha Maruščanka nie dabiłasia tam ničoha:

— Učora była ŭ adździele palicyi. Jany nie pryznajuć jaho ni zahinułym, ni bieź viestak prapaŭšym. Skazali, što vieści vyšukovyja mierapryjemstvy vielmi kłapotna i lahčej pryznać zahinuŭšym. Strašna! Heta kart-błanš dla taho, kab zaŭtra-paślazaŭtra jaho nie stała!

Heta značyć, ja ŭžo mahu kapać mahiłu žyvomu čałavieku! — płača Volha. — Jon zmahar za spraviadlivaść, patryjot da mozhu kaściej, syn pałkoŭnika, vajavaŭ za Rasiju, i jaho zabrali na hetym ža ŭčastku! I zaraz jon siadzić u tym padvale, u jakim budavaŭ hetaje mirnaje žyćcio!

Клас
14
Панылы сорам
14
Ха-ха
82
Ого
4
Сумна
4
Абуральна
18