Usiaho patrochu11

U telehramie źjaviŭsia BČB-emodzi. Ale jość niuans

U telehramie paśla abnaŭleńnia źjaviŭsia doŭhačakany BČB-emodzi. Praŭda, pastavić BČB-ściažok zmohuć nie ŭsie.

«Naša budučaje abnaŭleńnie voś-voś zrobić revalucyju ŭ tym, jak ludzi vykazvajuć siabie ŭ paviedamleńniach», — mienavita tak apisaŭ novuju viersiju Telegram jaho stvaralnik Pavieł Duraŭ.

12 žniŭnia karystalniki Telegram atrymali novaje abnaŭleńnie viersii 8.9, dziakujučy jakomu zapuściłasia adkrytaja płatforma emodzi, dzie kožny moža stvaryć i zahruzić ułasny nabor z unikalnym stylem i piersanažami.

«Novyja animavanyja emodzi možna dadavać u tekst paviedamleńniaŭ i podpisy da fajłaŭ, tym samym napaŭniajučy vašy čaty jaskravymi emocyjami», — tak kamientujecca abnaŭleńnie na aficyjnym sajcie.

Ale jość niuans, bo dasyłać takija animavanyja emodzi mohuć tolki karystalniki Telegram Premium, — admysłovaj padpiski, jakuju telehram anansavaŭ u papiarednim abnaŭleńni. Hetaja padpiska, pa słovach Durava, «zapuściła novuju, aryjentavanuju na karystalnika eru ŭ historyi sacyjalnych sietak». Padpiska pavinna pakryć vydatki na ŭtrymańnie miesiendžara, a ŭzamien padpisanty atrymlivajuć šerah dadatkovych funkcyj.

Plon pracy raspracoŭščykaŭ prahramy ŭžo demanstruje siabie. Adzin z čytačoŭ «Našaj Nivy» dasłaŭ u redakcyju paviedamleńnie z BČB-emodzi i padzialiŭsia spasyłkaj na nabor, jaki kožny padpisant Telegram Premium moža dadać sabie i vykarystoŭvać jaho jak u pryvatnych paviedamleńniach, supołkach, tak i dopisach na ŭłasnym kanale. Nabor z unikalnym emodzi dasiažny pa spasyłcy.

Nahadajem, u žniŭni 2020 hoda raspracoŭščyki Telegram aficyjna dadali animacyju da emodzi dziaržaŭnaha ściaha Biełarusi (čyrvona-zialonaha). Pry ŭstaŭcy emodzi ŭ tekst źjaŭlajecca animacyja ź bieł-čyrvona-biełym ściaham. Ale samo čyrvona-zialonaje emodzi nie mianiałasia: kali ŭ paviedamleńni akramia emodzi byŭ jašče niejki tekst, ściah tak i zastavaŭsia čyrvona-zialonym.

Kamientary1

  • belariy
    13.08.2022
    to bok, kali ja pravilna razumieju, biełarusy pavinny pakul što jašče płacić hrošy za toje, kab być biełarusami ?? 

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava3

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Usie naviny →
Usie naviny

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

Pucin zrabiŭ Z-śpievaka Šamana zasłužanym artystam Rasii5

Jeŭrasajuz pačynaje pieramovy pra biaźvizavy režym z Armienijaj3

Biaźvizam u Biełaruś pieršym skarystaŭsia hramadzianin Hiermanii9

Zianon Paźniak vydaŭ čarhovuju knihu19

U čornych busłoŭ u Biełarusi stała vyvodzicca bolš ptušaniat. U čym pryčyna?

Stryžak raskazaŭ, jak zmoh tak pachudzieć8

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha10

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava3

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Hałoŭnaje
Usie naviny →