Hramadstva

HUBAZiK zatrymaŭ mužčynu, jaki, pa ich słovach, raniej vajavaŭ va Ukrainie

Videa zatrymańnia źjaviłasia siońnia na praŭładnych telehram-kanałach.

Chłopca kličuć Jarasłaŭ Sakovič. Viadoma, što niejki čas jon žyŭ va Ukrainie.

U «pakajannym» videa chłopiec kaža, što ŭ 2019 hodzie dałučyŭsia da ŭkrainskaha dabravolčaha farmavańnia, pryjechaŭ u Maryupal i byŭ kulamiotčykam. Paśla kaža, što nibyta byŭ infarmataram SBU ŭ Biełarusi i dakładvaŭ im pra pieramiaščeńnie vajskovaj techniki pa krainie, za što, byccam by, atrymlivaŭ hrošy.

Siłaviki paviedamlajuć, što suprać mužčyny zaviedziena niekalki kryminalnych spraŭ.

Kamientary

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →