Hramadstva

Na čyhunačnych stancyjach i prypynkach źjaviłasia try dziasiatki novych kas samaabsłuhoŭvańnia

Na čyhunačnych stancyjach i prypynačnych punktach Biełarusi źjaviłasia 29 novych terminałaŭ samaabsłuhoŭvańnia dla kupli biletaŭ na ciahniki. Pra heta paviedamili na sajcie Biełaruskaj čyhunki.

Novyja terminały ŭstalavanyja na stancyjach «Baranavičy-Paleskija», «Barysaŭ», «Hrodna», «Mahiloŭ-1», «Maładziečna», «Navabielickaja», «Orša-Centralnaja», «Rečyca», «Słuck», «Salihorsk», p.p. «Homiel-niacotny». U miežach Minskaj ahłamieracyi — na stancyjach «Minsk-Paŭnočny» i «Biełaruś» (h. Zasłaŭje), a taksama na prypynačnych punktach «Łošyca», «Masiukoŭščyna» i inšych.

Usiaho pa krainie pracuje ŭžo 216 terminałaŭ samaabsłuhoŭvańnia, vielmi papularnych u pasažyraŭ z pryčyny zručnaści. Usiaho z pačatku 2022 hoda takim sposabam kupili kvitki bolš 3,57 młn razoŭ.

Kamientary

Raniej terminu vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ

Raniej terminu vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ

Usie naviny →
Usie naviny

«Maja daŭniaja mara — žyć u Ispanii — akazałasia rasčaravańniem». Saliharčanka try hady pažyła ŭ Alikante i viarnułasia ŭ Biełaruś54

Pudynh, pica i roł — niebanalnyja stravy z bulby

Kašteli, ranety, piepinki: usio pra staryja biełaruskija sady i sarty. I dzie ich kupić4

Niekatorym žurnalistam ź Biełarusi zabaranili aśviatlać Alimpijadu3

Jakoha nadvorja čakać biełarusam na nastupnym tydni

Na BT zapuścili šou «Dobry viečar!» Hościa pieršaha vypusku — zorka rasijskaha šansona Vika Cyhanova20

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby25

Izrail nanios udary pa Jemienie «paśla dzieviaci miesiacaŭ bieśpierapynnych napadaŭ»8

Zorka tyktoku Liza Vietrava zakryvaje svoj papularny błoh pra biełaruskuju movu20

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Raniej terminu vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ

Raniej terminu vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →