Hramadstva

Litva praciahvaje vydavać vizy tym, kamu pahražaje niebiaśpieka ŭ Biełarusi

Ministerstva zamiežnych spraŭ Litvy abvierhła infarmacyju pra toje, što ludzi, jakija biahuć z krain z tatalitarnym režymam, nie mohuć patrapić u krainu. Pra heta havorycca ŭ zajavie MZS.

«Paśla padziej u žniŭni 2020 hoda ŭ Minsku Vilnia stała najvažniejšym centram dziejnaści biełaruskaj hramadzianskaj supolnaści. Dziasiatki biełaruskich NKA i arhanizacyj hramadzianskaj supolnaści, aktyvisty i niezaležnyja žurnalisty, jakija nie mohuć pracavać u Biełarusi, abžylisia ŭ Litvie, tamu abvinavačvańni ŭ tym, što ludzi, jakija ratavalisia ad tatalitarnych režymaŭ, nie mohuć trapić u Litvu, nie adpaviadajuć rečaisnaści», — havorycca ŭ paviedamleńni.

Adznačajecca, što na patrabavańnie biełaruskich uładaŭ štat pasolstva ŭ Biełarusi byŭ skaročany da adnaho supracoŭnika, a Hienieralnaje konsulstva ŭ Hrodnie — zakrytaje. U MZS Litvy padkreślivajuć, što heta istotna abmiažoŭvaje mahčymaści vydačy viz biełarusam.

U litoŭskim viedamstvie taksama zajavili, što jano surjozna stavicca da ŭsich padadzienych zapytaŭ, praviaraje ich i vystupaje pasrednikam tolki ŭ tych vypadkach, kali zapyty abhruntavanyja.

«Ministerstva zamiežnych spraŭ budzie i dalej prykładać usie namahańni dla taho, kab Biełaruś, jakaja imkniecca da svabody, zastavałasia na paradku dnia jak litoŭskaj, tak i mižnarodnaj palityki, a ludzi, jakija zmahajucca suprać režymu, mahli na zakonnych padstavach pryjazdžać i pražyvać u Litvie», — havorycca ŭ zajavie.

Kamientary

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →