Usie fota: archiŭ surazmoŭcy

Usie fota: archiŭ surazmoŭcy

«Naša Niva»: Jak pačali pracavać va «Ubiery»?

Siarhiej Doŭhušaŭ: Kali chočacca padzarabić hrošaj, možna pasprabavać roznaje, i mnie zachaciełasia pasprabavać pracavać u taksi. U ZŠA ludzi schilnyja ličyć svoj čas, dyk ja pabačyŭ, što maju volny čas pa budniach, jaki moh by pryśviacić takoj pracy. U dadatak, ja niadaŭna zdaŭ na pravy i maju mašynu, tak što vyrašyŭ pasprabavać. Zarehistravaŭsia na adpaviednym sajcie i pačaŭ pracavać.

Vybraŭ hetuju pracu, bo chaciełasia nie stolki padzarabić, kolki jašče bolš paznajomicca ź miascovaściu i ź ludźmi, adčuć Amieryku znutry. Kali ty pryjazdžaješ tudy turystam — heta adna sprava, a ŭ dadzienym vypadku ja pracuju bližej da ludziej, kamunikuju ź imi. Tak usio robicca bolš zrazumiełym.

«NN»: Na pravy zdavali ŭ ZŠA?

SD: Tak, tut heta zaniało niašmat času, i ŭžo praź miesiac ja nabyŭ sabie mašynu. Heta Amieryka, tut zdać na pravy nie tak składana.

Uvohule, mnie padabajecca ZŠA tym, što, kali ty niešta chočaš, ty možaš heta atrymać. Naprykład, kali žadaješ nabyć sabie dom, ty idzieš pracavać i praź niejki čas nabyvaješ jaho. A ŭ Biełarusi ty pracuješ, maryš, dumaješ pra hety dom, ale možaš pražyć tak cełaje žyćcio i tak jaho i nie nabyć. U ZŠA ž, kali ty chočaš palacieć u niejkuju krainu, ty zarablaješ na heta hrošy i laciš, kudy žadaješ, tut usio prosta i zrazumieła.

«NN»: Zaraz heta nie adzinaja vaša praca?

SD: Nie. Baču, jak ludzi reahujuć na maje pasty [pra pracu taksistam]: maŭlaŭ, muzykant pajšoŭ na takuju pracu, jon ža pavinien zajmacca muzykaj.

Ale ŭ maim žyćci chapaje muzyki i tvorčaści: chutka ja jedu ŭ tur u Kanadu, taksama płanuju vystupić na niekalkich muzyčnych fiestyvalach.

Takija padziei čaściej za ŭsio adbyvajucca pa vychodnych. U budni ž ja zajmajusia ŭłasnymi prajektami, ale pry hetym maju šmat volnaha času, voś ja i paličyŭ, što nie varta siadzieć doma, kali možna niejak padpracavać. Padychodžu da hetaha jak da hulni i cikavaha dośviedu, dy i Amieryka vučyć nie stavicca da ŭsiaho zanadta surjozna.

Za 7—8 hadzin pracy ja mahu atrymać 200 dalaraŭ.

Dla hetaha mnie treba prosta pajeździć na mašynie i raźvieźci zamovy, prynieści ludziam radaść i pabačyć novyja miaściny. Za heta jašče ž i hrošy dajuć, dyk čamu b nie papracavać?

«NN»: To-bok praca vam padabajecca?

SD: Kali ŭličyć, kolki zarablaju i toje, što pracuju pa volnym hrafiku, to tak. Sprabavaŭ siabie ŭ inšych kirunkach, ale nie zdoleju pracavać piać dzion na tydzień. U vypadku z «Ubieram» ja sam vyrašaju, kali i dzie mnie pracavać, u mianie niama nijakich dyrektaraŭ.

Vystup u Taronta razam z hurtam «Javarovyja ludzi».

Vystup u Taronta razam z hurtam «Javarovyja ludzi».

U ZŠA ŭvohule pačynaješ da ŭsiaho stavicca spakojna. Mnie treba hrošy — ja pajšoŭ i niešta padzarabiŭ. U mianie nie taja situacyja, što mnie terminova treba niešta zarabić, ja zaŭsiody mahu zarablać hrošy muzykaj i pravodzić zaniatki pa śpievach, i tak ja atrymaju ŭ razy bolš.

Ale mnie chočacca novaha dośviedu, bo vykładaju ŭžo bolš za 10 hadoŭ. Mnie zaŭsiody cikava rabić niešta, źviazanaje z vandroŭkami i padarožžami.

«NN»: Pracujecie niedzie la Čykaha?

SD: Tak, chacia ja žyvu ŭ miastečku kiłamietraŭ za 30 ad jaho. Uvohule bolšaść biełarusaŭ, jakija tut žyvuć, vybirajuć dla siabie nie horad, a pryharad, šukajuć tam sabie pryvatnyja damy. U Čykaha šmat złačynstvaŭ, asabliva ŭ niekatorych rajonach, i žyć tam pažadaje nie kožny. U dadatak, tam šumna i časam składana pierasoŭvacca navat na mašynie.

«NN»: Vam davodziłasia pa pracy vyjazdžać u takija niepryjemnyja miaściny?

SD: Tak. U paŭdniovaj častcy Čykaha jość niebiaśpiečnyja rajony, dzie žyvuć afraamierykancy. Kali tudy traplaje biełaskury čałaviek, jaho časam mohuć i zastralić. Niejak ja vypadkova apynuŭsia niedaloka ad tych rajonaŭ, dyk mnie było duža strašna, bo razumieŭ, jak na mianie hladziać, bačyŭ hetyja brudnyja vulicy, narkamanaŭ.

Paźniej daviedaŭsia, što i bližej da centra Čykaha jość kryminalnyja rajony, kudy nie varta jechać. Kali atrymoŭvaju zamovy, hladžu, ci treba zajazdžać daloka ŭ taki rajon, i mahu źjeździć, kali heta niedaloka.

Byvaje, pierajeździeš most, jaki padzialaje dva rajony, i bačyš prosta inšy śviet, nibyta vakoł ciabie marsijanie. Paŭpustyja darohi, zabityja budynki, ludzi na ciabie kasavuracca…

Niejak u takim miescy za mnoj pabieh chłopiec i pačaŭ machać rukami, ja tady daŭ pa hazach i paznačyŭ na mapie, što ni ŭ jakim razie tudy bolš nie pajedu.

«NN»: U samim Čykaha časta byvajecie?

SD: Nie, bolš pracuju na poŭnačy i paŭnočnym zachadzie ad horada. Čykaha — heta zbolšaha turystyčny horad, i tam jość svaje minusy. Naprykład, praź vialikuju kolkaść vysotak drenna łović internet, taksama vielmi składana znajści parkinh. Kali ty pryjazdžaješ i biareš zamovu, treba niedzie pryparkavacca, dyk ja staŭlu mašynu na avaryjku i idu šukać abo adras, kudy treba prynieści zamovu, abo restaran, dzie jaje treba ŭziać. Možna tak adyści na 5 chvilin, a potym znajści ŭ siabie na škle kanviercik sa štrafam, štraf za parkoŭku nie ŭ tym miescy — 70 dalaraŭ, tak što pracavaŭ uvieś čas na stresie.

Zrazumieŭ, što heta nie toje. Pracuju vakoł Čykaha, tut jość svaje harady i vioski, i mnie tut bolš padabajecca. Raznošu ježu ŭ pryvatnyja damy, i heta lepiej, čym nasić jaje ŭ 98-paviarchovyja vysotki: pakul adniasieš zamovu i pryjdzieš nazad, tabie ŭžo pakładuć kanviert sa štrafam na škło.

«NN»: Bolš dastaŭlajecie ježu, a nie pracujecie ź ludźmi?

SD: Pakul nie chaču vazić ludziej. U mianie niama adpaviednaha dośviedu, dyj mnie bolš padabajecca pracavać samastojna. Biaru zamovy z roznych restaranaŭ, mnie cikava pahladzieć roznyja kuchni, bo ŭ ZŠA jość šmat cikavych restaranaŭ. Adnojčy navat abiedaŭ u restaranie efiopskaj kuchni. Čaściej za ŭsio pracuju z restaranami karejskaj i kitajskaj kuchni, davodzicca časta vazić fastfud.

Tak ja siabie adčuvaju bolš svabodna: mahu słuchać muzyku, uklučaju sabie roznyja aŭdyjazaniatki. Što datyčycca ludziej, to ź imi i adkaznaści bolš, i ŭvohule heta mienš biaśpiečna, a pa hrošach ty nie tak šmat vyjhraješ.

«NN»: Vy pisali ŭ fejsbuku, što atrymali jak kiroŭca status «hołd». Što heta aznačaje?

SD: Toje, što ŭsio zamoŭcy stavili mnie łajki i pisali pra mianie stanoŭčyja vodhuki, admoŭnych vodhukaŭ na mianie niama. Vykonvaju pracu chutka i jakasna, tak što prablem niama. Što heta mnie daje? Dumaju, heta budzie ŭpłyvać na moj rejtynh. Kali čałaviek niešta zamaŭlaje i vybiraje, jaki kiroŭca da jaho pryjedzie, jon bačyć rejtynh kiroŭcaŭ, i tych, chto maje drenny rejtynh, napeŭna nie buduć aktyŭna zaprašać pracavać. Kali ž čałaviek maje dobry rejtynh i, naprykład, nie tyryŭ ježy, jaho buduć zaprašać čaściej.

Siarhiej na prasłuchoŭvańni na fiestyval Minnesota Renaissance Festival.

Siarhiej na prasłuchoŭvańni na fiestyval Minnesota Renaissance Festival.

«NN»: Čym zaraz zajmajeciesia akramia taksi?

SD: Niadaŭna zarehistravaŭ ułasnuju kampaniju, ciapier chaču raspačynać biznes. Amieryka — heta kraina, dzie svaju spravu možna zasnavać vielmi chutka, hałoŭnaje, płaci padatki.

Zastałosia vybrać śfieru dziejnaści i startavać. Heta moža być krama ci internet-krama, niejkija pastaŭki, arhanizacyja kancertaŭ ci fiestyvalaŭ, niešta turystyčnaje ci źviazanaje z adpačynkam ludziej. Naprykład, moh by arhanizavać svaju siadzibu, dzie padavaŭ by tradycyjnyja stravy dy napoi, arhanizoŭvaŭ by viečaryny. Jość šmat kirunkaŭ taho, što mahło b prynosić hrošy i ŭ čym by ja moh raźvivacca.

Naziraju, jak tut pryžyvajucca novyja trendy. Niadaŭna ŭ ZŠA źjavilisia hrečaskija fastfudy, japonskija. Jany robiacca pa prykładzie «Makdonaldsaŭ», ale ježa tam inšaja. Dyk čamu b nie zrabić biełaruski fastfud, z mačankaj i dranikami?

Škada, što muzyka i tvorčaść tut, u ZŠA, [dla mianie] šmat u čym chobi. Šmat chto ź miascovych talenavitych muzykantaŭ pracujuć na inšaj pracy, u tym ža IT, a muzykaj zajmajucca na vychodnych. U mianie jość i muzyčnyja padpracoŭki, jość šmat rečaŭ, dzie možna było b zarabić.

«NN»: Nadoŭha vy na hetaj pracy?

SD: Kali mnie ŭžo nie budzie heta padabacca, ja adrazu ž sydu. Prahrama ŭ mianie na telefonie, tamu mahu pracavać u luby čas. Cikava, što možna pracavać u lubym horadzie i lubym štacie. Naprykład, ja pajechaŭ da siabra ŭ Miniesotu, tam uklučyŭ prahramu i krychu papracavaŭ, to-bok źjeździŭ u hości dy jašče i padzarabiŭ.

«Samaje hałoŭnaje — nie zajmacca fihnioj». Muzyka Siaržuk Doŭhušaŭ — pra novaje žyćcio ŭ ZŠA

Minskaja IT-kampanija pieraviezła supracoŭnikaŭ u Arhiencinu. Jak tam vyhladaje žyćcio?

«Doktar skazaŭ, što ja naradziłasia ŭ kašuli». Biełaruska pieramahła ałkahalizm, rak i adkryła biznes u ZŠA

Клас
66
Панылы сорам
4
Ха-ха
4
Ого
6
Сумна
5
Абуральна
6