Hramadstva

Aficyjna ŭ Biełarusi ciapier niama ŭzdymu zachvorvańnia na karanavirus

Zahadčyca łabaratoryi RNPC epidemijałohii i mikrabijałohii Alena Hasič raskazała ŭ efiry telekanała «Biełaruś 1», što na siońnia viadoma piać linij štamu «Amikron» z mnostvam ułaścivaściaŭ usiaredzinie.

«Ale čaćviorty, piaty — heta nie «stełs». Heta zusim novy «amikron» sa svaimi ŭłaścivaściami, kliničnaje praciakańnie takoje ž lohkaje. U pieršuju čarhu virus vyklikaje prablemy ŭ miescy ŭkaranieńnia, nie pranikaje daloka ŭsiaredzinu lohkich i praktyčna nie vyklikaje pnieŭmanii, maje bolš lohkaje ciačeńnie. Kab siabie zaścierahčy, viadoma, — heta vakcynacyja. Siońnia mnohija ŭžo pierachvareli, mnohija vakcynavalisia ŭžo dźviuma dozami.

My absalutna ŭsie viedajem, što vakcyna nie abaraniaje ad zaražeńnia, ale ŭsio ž taki praktyčna nivodnaha vypadku mienavita ciažkaha ciačeńnia siarod pryščeplenych nie było», — adznačyła jana.

Dniami ministr achovy zdaroŭja Dźmitryj Pinievič vykazaŭ mierkavańnie, što novaja chvala zachvorvańnia COVID-19 čakajecca ŭ Biełarusi ŭ vieraśni. A były hałoŭny infiekcyjanist Minska Mikita Sałaviej na padstavie vopytu svaich dziažurstvaŭ u balnicy niadaŭna śćviardžaŭ, što rost jość užo ciapier, i jon zaŭvažny.

Čytajcie taksama:

Doktar Sałaviej: Iznoŭ pajšoŭ rost zachvorvalnaści na kavid, zaścierahajciesia i pryščaplajciesia

Kamientary

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy12

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie8

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom4

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy12

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →