Śviet11

U Brazilii raździalili sijamskich bliźniataŭ, jakija zraślisia čarapami

U Brazilii daktaram udałosia raździalić sijamskich bliźniat, złučanych čarapami — tak zvanych kraniapahaŭ. Padrychtoŭka da apieracyi išła z šyrokim užyvańniem virtualnaj realnaści, paviedamlaje Bi-bi-si.

Trochhadovyja Biernarda i Artur Lima byli praapieravanyja ŭ Rya-de-Žaniejra pad kiraŭnictvam daktaroŭ ź dziciačaj balnicy Hrejt-Ormand-stryt u Łondanie.

Daktary patracili miesiacy na toje, kab znajści najbolš biaśpiečny sposab padziełu, praviarajučy hipotezy na virtualnych madelach anatomii chłopčykaŭ, stvoranych na asnovie kampjutarnaj tamahrafii i mahnitna-rezanansnaj tamahrafii.

Chirurh Nur ul Avasie Džyłani nazvaŭ apieracyju «praduktam kaśmičnaj ery». Jon skazaŭ, što ŭpieršyniu chirurhi, jakija znachodzilisia ŭ roznych krainach, pracavali razam u adnym i tym ža «pakoi virtualnaj realnaści».

Usiaho dvajniaty Lima pieranieśli siem apieracyj. Apošniaja doŭžyłasia bolš za 27 hadzin, i ŭ joj brali ŭdzieł amal 100 miedykaŭ.

Džyłani taksama adznačyŭ, što virtualnaja realnaść dazvoliła chirurham niekalki razoŭ prajści apieracyju, nie padviarhajučy dziaciej ryzycy.

Sam chirurh pravioŭ u apieracyjnaj 27 hadzin z usiaho čatyrma 15-chvilinnymi pierapynkami na ježu.

Paśla padziełu ŭ Biernarda i Artura rezka padskočyli arteryjalny cisk i puls. Heta adbyvajecca z usimi sijamskimi bliźniatami paśla paśpiachovaha padziełu. Ale praz čatyry dni jany znoŭ apynulisia ŭ adnoj pałacie, im dali mahčymaść uziacca za ruki, i pakazčyki narmalizavalisia.

Dvajniaty dobra papraŭlajucca ŭ balnicy. U dalejšym im treba budzie šaścimiesiačnaja reabilitacyja.

Doktar Džyłani źjaŭlajecca zasnavalnikam kliniki Gemini Untwined (prykładny pierakład «padzielenyja bliźniaty»), u jakoj jon užo apieryravaŭ sijamskich dvajniat z Pakistana, Sudana, Izraila i Turcyi.

Razam ź im u apieracyi ŭdzielničaŭ doktar Habryel Mufarež, zahadčyk adździaleńnia dziciačaj chirurhii ŭ Instytucie niejrachirurhii imia Paŭła Nimiejera ŭ Rya-de-Žaniejra.

Baćki bliźniat pryvieźli ich u instytut dva z pałovaj hady tamu, i tam jany naziralisia ŭvieś hety čas.

Pa statystycy sijamskija dvajniaty naradžajucca ŭ adnym vypadku z 50-60 tysiač. Usiaho 5% ź ich źjaŭlajucca kraniapahami.

Kamientary1

  • Bondar
    02.08.2022
    Dziakuj Bohu, daj Boh im zdaroŭja i doŭhich hod žyćcia!

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta6

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Usie naviny →
Usie naviny

Łukašenka: My «kinuli jakar» u Rasii i Kitai, ale treba znachodzić šlachi supracoŭnictva i ź ES4

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu12

Namieśnik kiraŭnika MZS Polščy nazvaŭ try ŭmovy narmalizacyi adnosin ź Minskam9

Za «abrazu pradstaŭnika ŭłady» mastačcy z Połacka pryznačyli prymusovaje lačeńnie. Jana viarnułasia z Polščy3

«Ź lohkim vietram» i «Narešcie, bro» — što pišuć Bajdenu ŭ tvitary

Stryžak raskazaŭ, ci ŭziaŭ by miljon dalaraŭ ad Čyža6

U Biełarusi źjavicca nacyjanalny videachostynh — vidieo.bieł 10

Džej Ło pierastała nasić zaručalny piarścionak. Kaniec historyi kachańnia

Adesit za $6 tysiač źbieh ad mabilizacyi ŭ Rasiju, dzie staŭ kantraktnikam. A kali trapiŭ na front, to zdaŭsia ŭkraincam9

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta6

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Hałoŭnaje
Usie naviny →