Mody1515

«Baćki prapanavali Chocimsk». Biełarusy raskazali, kolki kaštavali ich viasielli i na čym jany zekanomili

Kamuści na viasielle mary chapaje paru tysiač rubloŭ, inšym treba niekalki tysiač dalaraŭ. «Naša Niva» parazmaŭlała ź ludźmi, u jakich byŭ rozny biudžet na hetuju ŭračystaść, i daviedałasia, za što pary vykłali samuju vialikuju sumu i ci supała ich ujaŭleńnie pra hety dzień.

«U nas było 85 haściej, 80 čałaviek — maje svajaki, 5 — muža»

Maryna i Ryhor (imiony źmienieny) ažanilisia hod tamu. Joj — 22 hady, jamu — 34. 

Paznajomilisia Maryna i Ryhor try hady tamu — kali dziaŭčyna pryjšła ŭładkoŭvacca na novaje miesca pracy na pasadu, jakuju raniej zajmaŭ mužčyna. 

Na viasielle maładyja patracili kali 7 tysiač dalaraŭ.

«Z-za taho, što viasielle było ŭ budny dzień, źnižka na arendu siadziby — 50 adsotkaŭ. Jana nam abyšłasia ŭ 500 dalaraŭ na sutki.

Kiejterynh, ježa — 1700 dalaraŭ, šviedski stoł. Pry hetym harodninu, sadavinu my zakuplali asobna. Ja kandytar, tamu sałodkaje na viasielle rabiła sama. Viasielny tort zrabiŭ moj siabar, tamu tut my minimalna patracilisia. 

Ałkaholu ŭ nas nie było. U nas u siamja nichto nie pje, tamu tak vyrašyli. 

Było 85 haściej, 80 čałaviek — maje svajaki, 5 — muža», — kaža dziaŭčyna. 

Viasielnuju sukienku šyli na zamovu — 650 dalaraŭ. Kaścium žanicha — 400 dalaraŭ.

«Piarścionki taksama 400, a makijaž, pryčosku rabiła maja siastra-vizažystka, tamu cana była 40 dalaraŭ.

Fota: pixabay.com / Pexels

Na viasielli byli 6 śviedak i 6 śviedkaŭ. Dziaŭčaty byli ŭ adnolkavych sukienkach, ich šyli my. Na ich patracili kala 250 dalaraŭ. Jašče za dzień da viasiella zdymali dom, dzie ŭ nas była fotasiesija, my ŭ im paśla načavali. Na heta taksama kala 200 dalaraŭ patracili.

Była fotabudka, za try hadziny — 135 dalaraŭ. Viasielny bukiet — 200, u im było šmat kvietak, a sam dekor u siadzibie rabili baćki, na materyjały tolki patracilisia.

Vyjaznaja rehistracyja — 100 dalaraŭ. Arenda stałoŭ i kresłaŭ — 200. Pasłuhi fatohrafa — 300 dalaraŭ, — padličvaje dziaŭčyna. — 

Arhanizatar była pačatkoŭcam, tamu rabiła ŭsio biaspłatna. Ale my joj potym zrabili nievialiki hrašovy padarunak».

Pieršapačatkova maładyja dumali ŭkłaścisia ŭ 4000 dalaraŭ. Ale nie atrymałasia. 

«Sekanomili my na videohrafie, jany brali zavobłačnyja hrošy, — kaža jana. — Našy siabry zdymali nas na telefon prosta.

Daražej za ŭsio abyšłasia ježa. U nas hości byli roznyja: chtości jeŭ miasa, chtości viehietaryjaniec, a niekatoryja ŭvohule viehany. Tamu mieniu zamaŭlali raznastajnaje».

U miadovy miesiac para palacieła ŭ Dubaj na tydzień. Padarožža kaštavała 3,5 tysiačy dalaraŭ.

«Hrošy padaryli na viasielle, na ich i pajechali.

Na viasielle my imknulisia zarabić sami, kab baćki nam nie dapamahali. Jany tolki zanialisia dekoram, bo znajści taki, jaki ja chacieła, my nidzie nie mahli. Mama šyła abrusy, survetki.

Atrymlivajecca, što sabrali patrebnuju sumu za paŭhoda. Ja adkładała pałovu svajho zarobku, muž navat bolš za pałovu.

U cełym viasielle było takim, jakim ja ŭjaŭlała ŭ dziacinstvie, padletkavym uzroście. Bačyła siabie ź viankom z žyvych kvietak, u pyšnaj sukiency, na vulicy», — padsumoŭvaje Maryna. 

«Daražej za ŭsio abyšoŭsia sam bankiet i ałkahol, prykładna 2600 dalaraŭ»

Nadzieja i Vital (imiony źmienieny) ažanilisia letam hetaha hoda. Im abaim pa 25 hadoŭ. 

Na viasielle para patraciła 6000 dalaraŭ. 

«Pieršapačatkova my płanavali maleńkaje viasielle. Ale siastra muža hetu ideju zabrała sabie. I ŭsie svajaki stali kazać, što abaviazkova niechta adzin pavinien zrabić maštabny bankiet.

Pieršapačatkova płanavali zamović jakija-niebudź piarścionki z łatuni z «Aliekspresa», doŭha nie chacieli kuplać. U vyniku moj tata daŭ nam piarścionki, jakija jany z mamaj kaliści nabyvali, ale nie nasili. Tut my sekanomili.

Darečy, prapanovu rabiła mužu ja. Padumała, što niejak užo maje svajaki sastareli, spałochałasia, što jany nie dažyvuć da hetaha dnia. Tamu skazała, što treba ažanicca, a muž suprać nie byŭ», — raskazvaje niaviesta. 

Pryčoska i makijaž — 80 dalaraŭ. Sukienka kaštavała 350, kaścium — 200, bukiet niaviesty — 45.

«Vyrašyła sukienku kuplać, tamu što roźnica pamiž arendaj i pakupkaj była ŭ 50 dalaraŭ. Padumali, što ja mahu vypadkova jaje vypackać. I praściej budzie potym pradać, adbić niejkija hrošy.

Fota: pixabay.com / OlcayErtem

Šukali voś tolki vielmi doŭha. Sa śviedkaj jeździli ŭ Ždanovičy, ničoha nie padyšło. Potym stali hladzieć u sałonach: tam abo sukienka kaštuje ad 500 dalaraŭ, abo tkanina takaja žachlivaja, što navat za tanna brać nie chočacca», — kaža dziaŭčyna. 

Na dydžeja, tamadu i fatahrafa ŭ sumie para addała 1000 dalaraŭ. Samo mierapryjemstva zrabili ŭ restaranie, jaki byŭ za horadam. 

«Ekanomić na apošnim nie chacieli, usio ž chočacca potym pierahladać fatazdymki, a nie pakłaści ich kudy padalej, — tłumačyć Nadzieja. —

Daražej za ŭsio abyšoŭsia sam bankiet i ałkahol, prykładna 2600 dalaraŭ. Ale tut dapamahli baćki muža, jany apłacili častku stała i zakupili ałkahol. Tort i kieksy kuplali asobna, za ich prykładna 130 dalaraŭ.

Upryhožvańnie zały — u rajonie 400. Kvietki my vybrali štučnyja, nie chacieli, kab dziela adnaho dnia zrazali stolki žyvych raślin.

Jašče my źniali dva numary dla haściej, jakija pajechać dadomu adrazu nie mahli. Nie pamiataju, kolki za ich zapłacili. Sekanomili na arhanizatary atrymlivajecca, jaho nie było». 

Taksama pieršapačatkova Nadzieja i Vital płanavali «miadovy miesiac». Jany chacieli pajechać na tydzień u Sankt-Pieciarburh.

«Ale pačałasia vajna, jechać užo nie chočacca.

U cełym zahadzia na viasielle my adkłali 3000 dalaraŭ, potym užo prosta tracili častku zarobku. 

Raniej ŭjaŭlała, što ŭ mianie na viasielli budzie šmat pryhožaha dekoru i minimum ludziej. Ale ja niejak abzaviałasia pryjemnymi znajomstvami, hladziš na ŭsich ludziej i razumieješ, što ich usich chočaš bačyć na svaim viasielli», — dzielicca Nadzieja. 

«Na ježu — 300 rubloŭ, my zamovili picu i kupili sałodkaje»

Nastaśsia i Raman (imiony źmienieny) ažanilisia viasnoj hetaha hoda. I mužu, i žoncy — pa 20 hod, paznajomilisia jany, jašče kali vučylisia ŭ licei. 

Viasielle ŭ pary było biudžetnaje. Jany patracili mienš za 2000 rubloŭ. 

«Płanavali viasielle ŭletku, ale z-za pačatku vajny vyrašyli raśpisacca raniej na vypadak, kali nam treba budzie źjechać ź Biełarusi, — raskazvaje dziaŭčyna. — My ŭdvaich studenty, to dazvolić sabie niešta maštabnaje nie mahli.

U mianie była biełaja sukienka, kaštavała jana kala 100 rubloŭ. U muža harnitur zastaŭsia jašče z vypusknoha, kuplać nie treba było.

U 100 rubloŭ abyšłasia rehistracyja. Śviatkavali doma, na ježu — 300 rubloŭ, my zamovili picu i kupili sałodkaje. Jašče pašancavała, što tam było dźvie pa canie adnoj.

Byŭ stoł asobny dla baćkoŭ, ale jany sami nabyvali na jaho pradukty. Śpirtnoje abyšłosia taksama prykładna ŭ 300 rubloŭ.

Płacili haściam za taksi, heta jašče kala 200 rubloŭ, fatohraf —150, jon pracavaŭ kala hadziny ŭ ZAHSie».

Prapanovu Raman zrabiŭ Nastaśsi ŭ minułym hodzie.

«My tady paśpieli pieravieści biełaruskija rubli ŭ dalary (atrymałasia 600 pa kursie), a praź niekalki dzion dalar padskočyŭ. Dakładnuju sumu nie pamiataju, ale heta było lepšaje ŭkładańnie.

Tamady nie było, vyjaznoj rehistracyi taksama. My vyrašyli, što kali-niebudź, hadoŭ praź piać, adśviatkujem hadavinu viasiella, pakličam usich. Pieršapačatkova jašče dumali źniać na viasielle katedž, tudy pajechać z usimi haściami, ale pakolki my studenty, to ŭ vyniku było vielmi biudžetna.

Spačatku doma my byli z baćkami (14 čałaviek), a potym uviečary zaprasili siabroŭ (ich razam z nami, ale ŭžo biez baćkoŭ, było 18 čałaviek)», — kaža jana. 

Posud i zedliki maładyja ŭziali ŭ baćkoŭ. Zaniać haściej padčas viasiella prablemaj nie było. 

«Siarod maich siabroŭ šmat muzykaŭ, śpiavali pieśni. Z tradycyjnych viasielnych mierapryjemstvaŭ — kidali bukiet niaviesty.

Miadovaha miesiaca ŭ nas nie było. Na hrošy, jakija nam padaryli, my lacim u viasielnaje padarožža ŭ Hruziju ŭ žniŭni na dva tydni. Taksama biudžetna — da siabroŭ, jakija tam zdymajuć kvateru. Spačatku budziem u Tbilisi, a potym u hateli 5 dzion u Batumi (heta kaštavała 200 dalaraŭ). Bilety abyšlisia tudy-nazad u 3000 rubloŭ», — raskazvaje dziaŭčyna. 

Uvohule Nastaśsia nie dumała, što tak rana vyjdzie zamuž, i jana nikoli nie maryła pra raskošnaje viasielle. 

«Dla mianie taki biudžetny varyjant viasiella byŭ maksimalna kamfortny, bo ja čałaviek, jaki nie lubić vystaŭlać siabie napakaz», — kaža jana.

«Baćki prapanavali zrabić viasielle ŭ Chocimsku, kab było tańniej»

Mikita i Lizavieta ažanilisia letam hetaha hoda. Im 27 i 22 hady. Paznajomilisia maładyja ludzi jašče ŭ 2013 hodzie ŭ sacsietkach.

Na viasielle para patraciła 6500 dalaraŭ.

«Płanavali 6000, ale nie atrymałasia. Hałoŭnaj metaj było ŭkłaścisia ŭ adviedzienuju arhanizataram sumu na kožny artykuł vydatkaŭ.

Kali na viasielli bolš za 35 čałaviek, to apłačvać arendu siadziby nie treba, a tolki zrabić minimalnuju zamovu na 45 dalaraŭ na kožnaha čałavieka — zapłacili my 1575 dalaraŭ. Hetaj sumy dastatkova, kab smačna pajeści. Sumarnaja kolkaść straŭ — 22 štuki, pa vazie — 1300 hramaŭ na čałavieka. Z taho, što my kuplali asobna — tort, sadavina, ałkahol, napoi», — raskazvaje Lizavieta. 

Fota: pixabay.com / scottwebb

Maładyja źniali siadzibu razam z domam, u jakim płanavali raźmiaścić haściej. Košt adnaho miesca — 20 dalaraŭ. 

«U vyniku 14 čałaviek byli tam, a astatnija ŭ nas u kvatery. Atrymlivajecca, što zapłacili 280.

Musić, sekanomili na sukiency. Jana była nabyta na akcyi, tamu vielmi dobra ŭkłalisia ŭ adviedzienuju sumu, na jaje — 300 dalaraŭ. Fata — 50, padšyŭ sukienki — 30, tufli — 25. Kaścium mužu — 250 dalaraŭ, tufli — 50.

Piarścionki my kuplali ŭ kaladnyja śviaty, na źnižkach jany abyšlisia ŭ 260 dalaraŭ. Zvyčajnyja, kłasičnyja. Ich my ŭ ahulny rachunak viasiella nie ličyli.

Probny makijaž i pryčoska abyšlisia pa 25 dalaraŭ. Na viasielle — 50 i 35 dalaraŭ», — kaža jana. 

Za fatohrafa para addała 675 dalaraŭ (heta razam z love story), viadučaha — 730, dekaracyi — 935, arhanizatara — 300.

«Viasielle my apłočvali sami. Vyrašyli, što chočam vialikuju cyrymoniju i pačali źbirać hrošy. Baćki pieršapačatkova byli suprać pravodzić usio mierapryjemstva ŭ Minsku. Jany prapanavali zrabić u našym rodnym horadzie Chocimsku, tamu što heta tańniej.

Patrebnuju sumu nazapasili za paŭhoda. Spačatku adkładali pa 1500 rubloŭ u miesiac. Apošnija niekalki miesiacaŭ bolš, sabrali za ich 7000 rubloŭ. Ubačyli, što nam treba papracavać abo my nie paśpiejem.

U cełym viasielle atrymałasia takoje, jakoje my chacieli. Na pryrodzie, kamfortna i prosta. Ź niuansaŭ — livień i hrad», — raskazvaje Lizavieta. 

Čytajcie taksama: 

«Pad 400 rubloŭ na miesiac». Biełaruski raskazali, kolki hrošaj traciać na kaśmietyku i čym karystajucca

Pastaŭleny novy antyrekord pa kolkaści zaniatych u biełaruskaj ekanomicy

Kamientary15

 • Satan
  31.07.2022
  Vot. Vpiervyje za hod v Polšie ja taki vybrałsia v pab. Takoj vot tipa irłandskij pab, hdie vsie i vsio tru. Ofihienno, 8km ot doma knč. Často nie pojezdiš.
 • Satan
  31.07.2022
  Da, už čot vspomnił svad́bu našu... Mietallika, Nirvana, KiŠ, paru piesien Arii, paru iz staroho Harika Sukačieva, čiet jeŝie tam, marichuanna... my uhorali kak mohli. I uhorajem dalšie. Nu i čto, čto skoro 40 let. Da, pofih.
 • Tekla
  31.07.2022
  Hałoŭnaje, kab siamja atrymałasia. I traty daremnymi nie byli

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska16

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska

Usie naviny →
Usie naviny

Maładoj ajcišnicy pahražaje da dziesiaci hadoŭ kałonii za achviaravańni Ukrainie7

Pamior Michaił Vierhiejenka1

Łatvija choča naohuł zabaranić mašynam ź biełaruskimi numarami pierasoŭvacca pa krainie8

Viciebskaja siamja znajšła źnikłaha svajaka praz 25 hod1

Tramp upieršyniu źjaviŭsia na publicy ź pieraviazanym vucham paśla strełaŭ u Piensilvanii FOTA1

Biełarus, jaki sarvaŭsia sa skały ŭ Kabardzina-Bałkaryi, zahinuŭ

«Bili fłahštokam, kab roŭna stajaŭ na kaleniach pierad načalnikam», — palitviazień, jaki mianiaŭ ściahi na bieł-čyrvona-biełyja, raskazaŭ pra źniavoleńnie

Unačy šachied znoŭ zalacieŭ u Biełaruś1

Na Vałožynščynie błasłavili novy pomnik na mahile śviatara, jakoha zabili kamsamolcy ŭ 1950 hodzie1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Ad zaŭtra abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami maje ŭvieści Litva6

Ad zaŭtra abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami maje ŭvieści Litva

Hałoŭnaje
Usie naviny →