Ježa11

Hetuju pamyłku časta robiać, kali hatujuć stravy z časnakom

Časnok — duchmianaja i vielmi karysnaja pryprava, i šmat chto nie ŭjaŭlaje sabie hatavańnia ježy bieź jaje. Na žal, časta my vypadkova pazbaŭlajemsia karysnych jakaściej i smaku časnaku. Jak nie dapuścić hetaha?

Fota: pixabay.com

Zdajecca, samaje ciažkaje — heta pačyścić časnok, i jak tolki my z hetym spravilisia, usio pojdzie jak treba. Ale ž heta nie tak, piša onet.pl.

Nie ŭsie hetaha viedajuć, ale toje, kali vy dadajacie časnok u stravu, taksama maje značeńnie. Ad hetaha zaležyć jak smak taho, što ŭ vas atrymajecca ŭ pracesie hatavańnia, tak i karyść stravy. Pry vysokich tempieraturach časnok hublaje svaje ŭłaścivaści, tamu, kali vy dadali jaho ŭ stravu ŭ pačatku hatavańnia, nie ździŭlajciesia, što vy zusim nie adčujecie jaho smak.

Kali ž vy dadaście časnok u pačatku hatavańnia smažanaj stravy, jon jašče i moža nabyć horki smak. Zrazumieła, što heta zusim nie toje, čaho vam by chaciełasia.

Ciapier raźbiaromsia z tym, nakolki treba zdrabniać časnok. Zvyčajna sadavinu i harodninu režuć na vialikija kavałki, bo tady jana lepš zachoŭvaje svaju charčovuju jakaść, ale z časnakom nie tak. Kali my jaho režam, fiermient alinaza ŭnutry časnaku pieratvarajecca ŭ kaštoŭnaje rečyva alicyn, jakoje maje supraćzapalenčyja i ŭzmacnialnyja ŭłaścivaści. Tamu čym bolš zdrabniony časnok, tym lepš, a kali paśla zdrabnieńnia jašče i pakinuć jaho na niekalki chvilin, u im budzie jašče bolš karysnych dla zdaroŭja rečyvaŭ.

Nie lubicie čyścić časnok? Jość niekalki łajfchakaŭ, jakija dapamohuć spraścić hety praces. Pa-pieršaje, kab źniać z časnaku šałupińnie, možna prosta raścisnuć jaho. Prosta pakładzicie zubok časnaku na došku, pryciśnicie jaho nažom i mocna ŭdarcie dałońniu. Inšy sposab — abchapicie zubok časnaku palcami z dvuch bakoŭ i zakrucicie jaho ŭ supraćlehłyja baki, tak šałupińnie samo sydzie z zubka.

10 najlepšych naturalnych antybijotykaŭ: što heta za raśliny i jak jany dziejničajuć?

Recept na vychadnyja. Francuzski cybulny sup — kłasika, pierad jakoj niemahčyma ŭstajać

Kamientary1

  • Špak
    27.07.2022
    Niezdarma prodki salili sała dadajučy ŭ sol kmien i drobna nakryšany časnYk! Takoj sumieśsiu pierasypali kavałki sała, i jany rabilisia karysnymi. A vo vam sakretny, filipinski(!) recept, jak smažyć arachisavyja areški z časnYkOm. Treba vysypać areški ŭ patelniu, spyrskać alejem (słaniečnikavy taksama dobra padychodzić), pieramiašać, kab areški źlohku "zaaleilisia", potym dadajcie da ich upopierak narezanyja zubočki časnYkU (prykładna 2mm.), i smažcie, uvieś čas pieramiešvajučy, poki časnYk nie nabudzie dobra karyčnievy koler. Dalej, vysypajecie haračyja, padsmažanyja takim čynam, areški ŭ misku, papiarednie vysłaŭšy jaje survetkaj, i dajecie astyć. Amatary mohuć prysypać nievialičkaj kolkaściu soli. Paspytajcie, nie paškadujecie !

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna4

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna

Usie naviny →
Usie naviny

Niekatoryja biełarusy sustrakali ŭčarašni ŭrahan, kupajučysia ŭ voziery VIDEA

Źmitra Daškieviča buduć sudzić pa novaj kryminalnaj spravie ŭžo na hetym tydni7

Łatuška: Ja mahu bajacca pić vadu ci kavu ŭ hramadskich miescach13

Kala miažy Polščy ź Biełaruśsiu ahresiŭnaja moładź atakavała polskich vajskoŭcaŭ VIDEA27

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»9

U Biełarusi nie buduć reahavać na ŭviadzieńnie Łatvijaj zabarony ŭjezdu dla biełaruskich aŭtamabilaŭ4

U Hrodnie źbirajucca pravieści «svojeasablivy vals» BTR-aŭ1

Labiedźka: Biełaruskaja mova pavinna stać adzinaj dziaržaŭnaj. Ale treba zakłaści pierachodny pieryjad20

Dziakujučy ŭrahanu ŭ Homieli zrabili navukovaje adkryćcio3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna4

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna

Hałoŭnaje
Usie naviny →