Hramadstva1010

«Brać na miažy — niazručna, tamu ludziam dajuć ujechać u Biełaruś». Jak zatrymlivajuć tych, chto paśla doŭhaj adsutnaści viartajecca z-za miažy

Pravaabaroncy pieryjadyčna paviedamlajuć pra vypadki, kali siłaviki zatrymlivajuć ludziej, jakija viartajucca ŭ Biełaruś paśla doŭhaha terminu znachodžańnia za miažoj. Pa jakoj mietodycy pracujuć orhany?

Z apošnich hučnych vypadkaŭ — zatrymańnie paśla viartańnia z-za miažy supracoŭnicy EPAM Kaciaryny Hlinskaj. Jana źjechała ź Biełarusi ŭ 2020 hodzie, a ciapier viarnułasia, kab praviedać siabroŭku. Praź niejki čas paśla viartańnia dziaŭčynu zatrymali ŭ Minsku, kali jana razam ź siastroj išła da svajho aŭto.

Pa słovach kiraŭnika BYPOL Alaksandra Azarava, u tym, što ludziej zatrymlivajuć nie na samoj miažy, a ŭnutry krainy, niama ničoha dziŭnaha.

«Kaniečnie, zatrymlivać ludziej možna prosta na miažy, ale rabić heta našmat składaniej, čym unutry krainy. Treba razumieć, što čałaviek moža pierasiakać miažu nočču, tady atrymlivajecca, što ŭ 2-3 hadziny nočy pamiežniku treba paviedamić apieratyŭniku, jaki pastaviŭ čałavieka na ŭlik, pra toje, što hetaja asoba ŭjazdžaje ŭ Biełaruś.

Vynikaje, što niejkamu supracoŭniku MUS ci KDB treba jechać nočču ź Minska ci ź inšaha nasielenaha punkta na miažu i tam pravodzić usie pracedury. Vidavočna, što kudy praściej dačakacca, kali čałaviek sam pryjedzie na miesca, dzie jaho možna budzie spakojna zatrymać».

Azaraŭ udakładniaje, što z hetaha praviła mohuć być vyklučeńni, kali asoba nadta važnaja dla siłavikoŭ, ale kali hladzieć na situacyju ahułam, to taki čałaviek usio adno ŭžo nie zmoža vyjechać ź Biełarusi, tamu śpiašacca niama kudy.

«U apieratyŭnikaŭ jość čas padrychtavacca, kab spakojna zatrymać jaho pa miescy znachodžańnia», — adznačaje Azaraŭ.

Pa jaho słovach, hetaja sistema pracuje nastupnym čynam. Kali apieratyŭniki ź liku supracoŭnikaŭ MUS ci KDB vyznačajuć asobu, jakuju treba zatrymać, to jany pačynajuć prahladać źviestki, dzie znachodzicca hety čałaviek. Siłaviki praviarajuć čałavieka pa bazie, dzie zachoŭvajucca źviestki pra pierasiačeńnie miažy, hladziać łakacyju jahonaha telefona. Kali jany razumiejuć, što patrebny im čałaviek užo źjechaŭ za miažu, to nie zavodziać na jaho kryminalnuju spravu, a pierš za ŭsio paviedamlajuć u pamiežny kamitet, što takoha hramadzianina treba pastavić na kantrol pierasiačeńnia miažy.

«Taki čałaviek pryjazdžaje ŭ punkt propusku, spakojna prachodzić kantrol i ŭjazdžaje ŭ krainu. Pamiežniki ŭ svaju čarhu infarmujuć apieratyŭnika, jaki padavaŭ zajaŭku na pastanoŭku hetaha čałavieka na kantrol, ab tym, što jon pryjechaŭ u Biełaruś».

Toj fakt, što siłaviki čaściej za ŭsio nie zavodziać spravy na tych, chto ŭžo znachodzicca za miažoj, Azaraŭ tłumačyć tym, što apieratyŭnikam prosta nie patrebnyja hetyja «visiaki».

«U kožnaha apieratyŭnika jość śpis takich asob, na jakich jany ŭžo sabrali patrebnuju infarmacyju i pastavili ich na kantrol pierasiačeńnia miažy. Kali niechta sa śpisa pryjazdžaje ŭ Biełaruś, to ŭžo majučy padrychtavany materyjał, siłaviki źviartajucca pa sankcyju prakurora na vobšuk, zatrymlivajuć čałavieka i pieradajuć materyjały ŭ Śledčy kamitet dla zaviadzieńnia kryminalnaj spravy. Takim čynam u ich atrymlivajucca dobryja pakazčyki pa vykryvalnaści «złačynstvaŭ».

U vyniku ludzi, jakija źjechali za miažu ŭ 2020-21 hadach, z časam pačynajuć dumać, što kali da ich nie prychodziać ź pieratrusam, nie abjaŭlajuć u vyšuk, to jany nikomu nie patrebnyja i možna spakojna viartacca na radzimu. Ale siłaviki praciahvajuć vyšukvać ludziej, jakija ŭdzielničali ŭ akcyjach pratestu, pakidali kamientaryi i h.d. Tamu adsutnaść vidavočnaj cikavaści da čałavieka z boku siłavikoŭ jašče nie śviedčyć ab tym, što jaho nie buduć čapać.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary10

 • ołoło
  28.07.2022
  Jašče cikava, jak zaraz nałahodžana supracoŭnictva z rf. Kali zajechać praz rasieju, to jak chutka jany daznajucca, što ty ŭžo možaš być doma?
 • Smith
  28.07.2022
  Nužien siervis dla provierki v bazie ty ili niet :) Zajmitieś požałujsta. Płan Pieramoha vsie dieła
 • Kažan
  28.07.2022
  Smith, dy ŭ čym toj servis dapamoža? Vy možacie nia być u toj bazie. Dobra pracuje "renthen" łukašołak, jakija siadziać na łavačkach, kala padjezdaŭ dy hladziać u vajenny. J myš nie praskoča pobač ź imi. Navošta im zahadzia pužać ludziej?

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło8

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło

Usie naviny →
Usie naviny

Alaksiej Tałaj prapanavaŭ dać Łukašenku zvańnie Hieroja Biełarusi23

Zabojca polskaha sałdata na miažy ŭstanoŭleny. Jon usio jašče ŭ Biełarusi2

Što viadoma pra sudździu i prakurorku, jakija vynieśli śmiarotny prysud hramadzianinu Hiermanii2

Chłopiec źnik u lesie pad Siannom i znajšoŭsia tolki praz 25 hadoŭ. Jaho siastra raskazvaje, jak tak atrymałasia5

U Minsku raspačaŭsia «forum patryjotaŭ», pryśviečany 30-hodździu kiravańnia Łukašenki15

U centry Kijeva źnieśli siadzibu Zialenskich4

U rasijskim Krasnadary ludzi pierakryli vulicu z-za adklučeńniaŭ śviatła1

Žančynu-mera na Filipinach abvinavačvajuć u špijanažy na Kitaj. Vyśvietliłasia, što jana nie taja, za kaho siabie vydavała1

Skarlet Jochansan nazvała kiraŭnika OpenAI Altmana vydatnym pratatypam dla złydnia Marvel

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło8

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło

Hałoŭnaje
Usie naviny →