Vajna

Daradca kiraŭnika Chiersonskaj vobłaści patłumačyŭ, navošta USU bjuć pa mastach

Voś što Siarhiej Chłań napisaŭ u fejsbuku: «Antonaŭski most byŭ klučavym elemientam zabieśpiačeńnia rasijskich vojskaŭ praź Levabiarežža [Dniapra]. U toj ža čas Uzbrojenyja siły Ukrainy ŭskładniajuć šlachi zabieśpiačeńnia i Pravabiarežža.

Siońnia ranicaj, jak zvyčajna, z chirurhičnaj dakładnaściu vajskoŭcy nanieśli ŭdar pa Darjeŭskim moście praź Inhulec. Heta praciah apieracyi pa adklučeńni chiersonskaj hrupoŭki rasijan ad zabieśpiačeńnia.

Kožny most źjaŭlajecca słabym miescam u łahistycy. Heta jašče nie vyzvaleńnie Chiersona, ale surjoznyja padrychtoŭčyja kroki ŭ hetym kirunku.

Hetyja ŭdary demanstrujuć hałoŭnaje — my adychodzim ad savieckaj armii, jakaja šturmuje harady, niahledziačy na ​​razbureńni i straty.

My stanovimsia zachodniaj armijaj. Armijaj, jakaja abaraniaje žyćcio svaich sałdat i vykarystoŭvaje stratehiju niepramych dziejańniaŭ. Heta značyć my «źmiakčajem» abaronu praciŭnika, źniščajučy apieratyŭny tył, biez čaho piaredniaja linija razburajecca navat ad niaznačnaha ŭdaru.

Biezumoŭna, heta było b niemahčyma biez zachodniaj zbroi. HIMARS i našy chłopcy i dziaŭčaty z Uzbrojenych sił — vydatnaje spałučeńnie».

Kamientary

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy12

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

Usie naviny →
Usie naviny

Taksistaŭ užo pačali štrafavać za vykarystańnie mašyn u asabistych metach — pa dziŭnym artykule3

Bajden nazvaŭ adzinuju ŭmovu, pry jakoj admovicca ad prezidenctva9

Adnaho z najlepšych biełaruskich trenieraŭ pa nastolnym tenisie sudziać za «sadziejničańnie ekstremisckaj dziejnaści»2

Pajšoŭ z žyćcia biełaruski vynachodnik Alaksandr Dłatoŭski

Pahladzicie, jak prykolna vyhladaje biełaruski pašpart pad ultrafijaletam13

Hety karlikavy kot z saramlivym vyhladam staŭ novaj zorkaj sacsietak5

U hateli Banhkoka znojdzieny miortvymi šeść hramadzian Vjetnama1

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy12

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

Hałoŭnaje
Usie naviny →