Vajna

Pavarot losu kalinoŭca Siarhieja Dziohcieva: źbierahaŭ pamiać pra vajennapałonnych, a ciapier sam takim staŭ

Pałonny kalinoviec, 34-hadovy Siarhiej Dziohcieŭ dapamahaŭ prajektu «Źbieražom Masiukoŭščynu». Heta prajekt pa zachavańni pamiaci pra vialiki łahier vajennapałonnych Štałah 352 časoŭ Druhoj suśvietnaj vajny, jaki znachodziŭsia na miescy mikrarajona.

Fota: archiŭ siabroŭ Siarhieja

«Kali adbylisia padziei 2020 hoda, jon taksama nie zastaŭsia ŭbaku. Za što i byŭ niekalki razoŭ zatrymany, a apošni raz — mocna źbity, i paśla taho, jak jon adbyŭ svaje sutki, supracoŭniki HUBAZiKa kudyści vazili jaho i tolki paśla adpuścili. Paśla vyzvaleńnia jon byŭ zmušany źjechać za miažu praz pahrozu zaviadzieńnia kryminalnaj spravy», — kažuć pryjacieli Dziohcieva.

Fota: archiŭ siabroŭ Siarhieja

«Jon ścipły i nie lubić raspaŭsiudžvacca pra svaje dasiahnieńni. Uvohule Siarhieja viedajem jak dobraha siabra, jaki zaŭsiody prychodzić na dapamohu: spravaj, a nie słovam, čałaviek, jaki maleńkimi paśladoŭnymi krokami idzie da svajoj mety.

U Kijevie Siarhiej praciahvaŭ zajmacca temaj vajennapałonnych. Da prykładu, jon adviedaŭ anałahičny masiukoŭščynskamu Štałahu Darnicki łahier dla vajennapałonnych i zrabiŭ vyjavu, u jakoj paraŭnaŭ staŭleńnie da takich miescaŭ u Kijevie i Minsku», — dzielacca siabry.

Vyjavy, jakija Siarhiej rabiŭ u Kijevie i Minsku

«Siarhiej zajmaŭsia temaj vajennapałonnych i sam staŭ vajennapałonnym, — kaža adzin ź siabroŭ Siarhieja. — Mahčyma, žyćcio viadzie Siarohu takim šlacham».

Čytajcie jašče:

Raskazvajem pra biełarusa Siarhieja Dziohcieva — druhoha kalinoŭca ŭ pałonie

Chto jon — pałonny kalinoviec Jan Dziurbiejka?

Chto takija «Atam», «Siabro» i «Papik». Raskazvajem pra traich bajcoŭ z pałka Kalinoŭskaha, jakija, napeŭna, zahinuli

Kamientary

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby16

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Usie naviny →
Usie naviny

«Pa kodavym słovie «Barysaŭna» vykinuła ŭ akno €760 tysiač». 16-hadovy kurjer zabraŭ u dvaich piensijanieraŭ 2,7 młn rubloŭ14

Što adbudziecca, kali Bajden vyjdzie z prezidenckaj honki?1

Ukrainski front na Danbasie pasypaŭsia ŭ niekalkich miescach — analityk Bild10

Biełaruski ajcišnik pierajechaŭ u Aŭstraliju i trapiŭ pad skaračeńni. I zadaŭsia adviečnym pytańniem «Što rabić»?14

U Lidzie zatrymali ŭładalnika kaviarni «Tutaka»

Z-kanał: Imavierna, Kryhier arhanizoŭvaŭ dyviersii ŭ Branskaj vobłaści5

Raiła bić nahoj u skivicu kožnamu maskvarotamu, nazyvała akupacyju Maryupala karmaj — chto takaja Iryna Faryjon, jakuju zabili ŭ Lvovie37

U Vilejskim rajonie kiroŭca pahruzčyka ledź nie ŭrezaŭsia ŭ pachavalnuju pracesiju

Ukraina śpiašajecca stvaryć vajennyja bieśpiłotniki sa štučnym intelektam1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby16

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Hałoŭnaje
Usie naviny →