Treniroŭka sa šviedskaj sistemaj Carl Gustaf M4 kala Charkava. 7 krasavika 2022 hoda. Fota: Associated Press

Treniroŭka sa šviedskaj sistemaj Carl Gustaf M4 kala Charkava. 7 krasavika 2022 hoda. Fota: Associated Press

Prezident ZŠA Bajden i hienieralny sakratar NATA Jens Stołtenbierh na minułym tydni paabiacali padtrymlivać ŭkrainskija ŭzbrojenyja siły stolki, kolki spatrebicca dla pieramohi Kijeva. Jak doŭha heta budzie praciahvacca, šmat u čym zaležyć ad taho, jak buduć raźvivacca bajavyja dziejańni, i abodva baki sprabujuć adaptavacca.

Śpiecyjalisty pa płanavańni abarony vyvučajuć zbroju, taktyku, łahistyku i inšyja faktary ŭ pošukach infarmacyi, jakaja moža dać im pieravahu na ciapierašnim poli boju i ŭ budučych kanfliktach.

«My ŭvažliva sočym za vajnoj va Ukrainie, i my ŭžo vučymsia i adaptujemsia», — skazaŭ u niadaŭnim vystupie hienierał Patryk Sanders, novy načalnik Hienieralnaha štaba Vialikabrytanii, — My pieraasensujem toje, jak my vajujem».

Hety kanflikt pryciahvaje pilnuju ŭvahu i staŭ čymści nakštałt łabaratoryi dla prafiesijnych sałdat — nie tolki tamu, što jon akazaŭsia nastolki kryvavym dla vajskoŭcaŭ i mirnych žycharoŭ, ci tamu, što heta pieršaja vialikaja vajna, jakaja razyhryvajecca ŭ režymie amal realnaha času ŭ sacyjalnych sietkach.

Vajna va Ukrainie — heta pieršaja vajna za apošnija dziesiacihodździ, u jakoj udzielničajuć bujnyja, dosyć sučasnyja i prykładna roŭnyja siły. U inšych vojnach apošnich dziesiacihodździaŭ albo stavili pieradavyja siły vajavali suprać našmat słabiejšych praciŭnikaŭ, jak u dvuch vojnach u Piersidskim zalivie i Afhanistanie, albo byli mienš maštabnymi.

Niekatoryja ŭroki nie takija ŭžo i novyja, naprykład, kaštoŭnaść mocnaha kiravańnia i nadziejnych linij zabieśpiačeńnia. Ale što adkryłasia tolki zaraz — sučasnaje pole boju nie maje chovanak i miežaŭ. Bieśpiłotniki, elektronnaje nazirańnie i nazirańnie z kosmasu robiać maskiroŭku značna bolš składanaj, čym jašče niekalki hadoŭ tamu.

Hienierał Sanders skazaŭ, što ŭvarvańnie Rasii pakazvaje, što «kali vy chočacie praduchilić kanflikt, vam lepš być hatovym da baraćby». Na dumku vajennych analitykaŭ, heta taksama sihnał tryvohi dla žycharoŭ Zachadu, jakija pryvykli ŭsprymać vajnu jak niešta dalokaje i vysokatechnałahičnaje, što vykonvajecca z chirurhičnaj dakładnaściu.

Zamiest hetaha, bajavyja dziejańni va Ukrainie byli razburalnaj vajnoj na źniasileńnie, jakaja viałasia z užyvańniem ciažkaj artyleryi, ažyŭlajučy ŭspaminy dvuch suśvietnych vojnaŭ.

Fota ŭkrainskaha vajskoŭca, jaki zahinuŭ u sutareńniach Azoŭstali ŭ Maryupali na fonie ruinaŭ Azoŭstali. Fota: Associated Press

Fota ŭkrainskaha vajskoŭca, jaki zahinuŭ u sutareńniach Azoŭstali ŭ Maryupali na fonie ruinaŭ Azoŭstali. Fota: Associated Press

«Mahčyma, sučasnaja vajna nie takaja ŭžo sučasnaja, jak ludzi dumali», — skazaŭ Bili Fabijan, były analityk Ministerstva abarony ZŠA i aficer piachoty, a ciapier staršy mieniedžar ŭ kampanii Govini, jakaja vykarystoŭvaje vysokija technałohii dla pryniaćcia rašeńniaŭ, a pasłuhami kampanii karystajecca Pientahon.

«Masavaja nastupalnaja vajna ciažkaja i žudasnaja, ź vializnymi stratami», — skazaŭ jon.

Na štohadovym samicie NATA na minułym tydni aficyjnyja asoby padkreślivali kaštoŭnaść transatłantyčnaha supracoŭnictva ŭ viadzieńni vajny. Pradstaŭniki Aljansu kažuć, što heta stała vidavočnym u 2011 hodzie, kali NATA ŭmiašałasia ŭ hramadzianskuju vajnu ŭ Livii, i jeŭrapiejskija siły byli vymušanyja spadziavacca na amierykanskija bojeprypasy praz małyja zapasy.

U ciapierašnim kanflikcie supracoŭnictva varjirujecca ad pastavak zbroi da sankcyj suprać Rasii. Adzinstva nie pieramahło ruskich, ale jano šmatkroć uzmacniła ŭpłyŭ zachodniaj dapamohi na chod vajny, kažuć aficyjnyja asoby.

Samit NATA z udziełam pradstaŭnikoŭ Ukrainy 15 červienia 2022 hoda. Fota: Associated Press

Samit NATA z udziełam pradstaŭnikoŭ Ukrainy 15 červienia 2022 hoda. Fota: Associated Press

Bieśpierapynnyja bambardziroŭki z abodvuch bakoŭ pakazali važnaść zapasaŭ zbroi i bojeprypasaŭ. Vielizarnyja zapasy Rasii ŭ apošni čas davali joj pieravahu na pole boju, ale niekatoryja analityki raźviedki z adkrytych krynic miarkujuć, što zaraz u Maskvy mohuć skončycca niekatoryja bojeprypasy.

Zachodnija sajuźniki Ukrainy, tym časam, vymušanyja pierahladać vajenna-pramysłovyja płany paśla pastaŭki Kijevu vialikaj kolkaści zbroi i bojeprypasaŭ, jakija, jak mierkavałasia, kali-niebudź buduć vykarystoŭvacca ichnimi ŭłasnymi siłami.

«Urok Ukrainy ŭ tym, što nam treba bolš infarmacyi i prazrystaści ŭ dačynieńni da zapasaŭ, — skazaŭ vysokapastaŭleny čynoŭnik NATO, — Toje, što možna vystralić za niekalki dzion ci hadzin, patrabuje tydniaŭ dla adnaŭleńnia zapasaŭ i hadoŭ dla stvareńnia novych».

Abodva baki vykarystoŭvajuć bieśpiłotniki dla vyjaŭleńnia i ataki celaŭ, a ŭkraincy vykarystoŭvajuć lohkuju mabilnuju zbroju, jakaja pastaŭlajecca sajuźnikami, kab paražać bolš bujnyja i lepš uzbrojenyja rasiejskija celi. Ale asnoŭnaja škoda, jakaja nanosicca abodvum vojskam, a taksama hramadzianskamu nasielnictvu i infrastruktury Ukrainy, nanosicca rakietami, reaktyŭnymi snaradami i bombami, jakija vykarystoŭvajucca ŭžo šmat hadoŭ.

«Toje, što my bačym — heta zvyčajnaja miechanizavanaja vajna z sučasnymi charaktarystykami», — kaža Fabijan.

Ukrainski tank da Danieččynie. Fota: Associated Press

Ukrainski tank da Danieččynie. Fota: Associated Press

U pieršyja tydni vajny ŭkraincy abaraniali Kijeŭ i inšyja harady ad rasijskich tankaŭ i bronietechniki, sprytna vykarystoŭvajučy pieranosnyja rakietnyja ŭstanoŭki, pradstaŭlenyja zachodnimi sajuźnikami.

Choć niekatoryja naziralniki kazali, što hetaja vajna pradrakaje śmierć tankaŭ jak vidu, inšyja kazali, što nasamreč jon pakazaŭ važnaść dobra skaardynavanych manieŭraŭ z udziełam roznych vojskaŭ i ŭzbrajeńniaŭ, što nazyvajecca ahulnavajskovaj taktykaj.

«My budziem padvojvać kolkaść manieŭraŭ z kambinavanaj zbrojaj, asabliva ŭ hłybokim bai, — skazaŭ brytanski hienierał Sanders, — Pośpiech budzie vyznačacca kambinavańniem zbroi i šmatprofilnaj kampietentnaściu. I masavaściu».

Jon skazaŭ, što, choć ličbavaja transfarmacyja vajennych dziejańniaŭ žyćciova nieabchodnaja, «kažučy naŭprost, vy nie možacie kibiernietyzavać svoj šlach praz raku. Nivodnaja płatforma abo taktyka nie vyrašać hetuju prablemu».

Taktyki kažuć, što novyja padychody mohuć ŭklučać bolš šyrokaje vykarystańnie nievialikich, niedarahich sistem, takich jak Bayraktar TB2, amierykanskija bieśpiłotniki Switchblade i brytanskija mabilnyja rakiety NLAW.

Pakolki elektronnaje nazirańnie stała paŭsiudnym, śpiecyjalisty pa płanavańni šukajuć sposaby pracavać biez vypramieńvańnia radyjosihnałaŭ. Niekatoryja raźviedvalnyja bieśpiłotniki adpraŭlajucca na misii i viartajucca na bazu z zaprahramavanymi ŭ ich raźviedvalnymi źviestkami, a nie pieradajuć ich.

Inšyja adpraŭlajucca na zahadzia zapłanavanyja ataki. Nizkatechnałahičnyja rašeńni bolš rańnich epoch, naprykład, vykarystańnie suviaznych padčas haradskich vojnaŭ, vyhladajuć znoŭku aktualnymi.

Imaviernaść vyjaŭleńnia aznačaje, što takija sistemy, jak HIMARS, jakuju ZŠA pastaŭlajuć Ukrainie, nabyvajuć usio bolšuju kaštoŭnaść. Jany mohuć nanosić ŭdary i pieramiaščacca da vyjaŭleńnia, abo, kažučy vajskovaj movaj, shoot-and-scoot («streliŭ i źjechaŭ»).

Vykarystańnie sistemaŭ HIMARS padčas amierykanska-afrykanskich vučeńniaŭ African Lion u Maroka, 2022 hod. Fota: Associated Press

Vykarystańnie sistemaŭ HIMARS padčas amierykanska-afrykanskich vučeńniaŭ African Lion u Maroka, 2022 hod. Fota: Associated Press

Nastupnym krokam stanie bolš efiektyŭnaja intehracyja hetych novych padychodaŭ, pryčym zrabić heta treba budzie ŭ miežach tradycyjnych padraździaleńniaŭ vajennych słužbaŭ, pakolki staryja adroźnieńni pamiž suchaputnaj, marskoj i pavietranaj vajnoj źnikajuć. U artykule, apublikavanym u 2018 hodzie ŭ vydańni Nacyjanalnaha univiersiteta abarony ZŠA Joint Forces Quarterly, dva starejšych aficera prapanavali intehravany padychod, jaki atrymaŭ nazvu šmatdamiennaha boju.

Hienierał armii Devid Pierkins i hienierał VPS Džejms Chołms, abodva ŭžo ŭ adstaŭcy, prapanavali svoj padychod, kab pieraadoleć roznahałośsi pamiž armijaj, fłotam i inšymi słužbami i «stvaryć siły budučaha jak kanvierhientnyja (blizkija adno da adnoj pa funkcyjach i pabudovie — zaŭvaha pierakładčyka) i intehravanyja rašeńni».

Inšyja ŭroki zasnavanyja na šmathadovym dośviedzie. Rasijskija vojski pieraŭzychodzili ŭkraincaŭ u kolkaści i ŭzbrajeńni, ale ŭkraincy luta zmahalisia, abaraniajučy svaju radzimu, i tamu pratrymalisia značna daŭžej i bolš paśpiachova, čym mnohija zachodnija vajennyja čynoŭniki pradkazvali ŭ lutym.

«Vola da baraćby źjaŭlajecca vyrašalnaj», — skazaŭ Stołtenbierh, hiensiek NATA. Jon adznačyŭ nie tolki «prychilnaść ukrainskich vojskaŭ, ale i ŭkrainskaha naroda abaronie svajoj krainy».

Vosiem hadoŭ navučańnia z boku NATA i jaje členaŭ i novyja kamandnyja struktury, jakija nadzialili paŭnamoctvami vajennasłužačych nižejšaha źviana, taksama zrabili vialiki ŭniosak, kažuć ŭkrainskija sałdaty i pradstaŭniki abaronnaha viedamstva.

Ź inšaha boku, fraza časoŭ Chałodnaj vajny, vykarystanaja ŭ dačynieńni da vielizarnaj kolkaści prostaj zbroi Savieckaha Sajuza, da hetaha času zastajecca aktualnaj: kolkaść — heta ŭžo jakaść.

Rasiejskija pastaŭki artyleryjskich harmat i snaradaŭ dazvolili Maskvie ŭ apošnija tydni zamacavacca na ŭschodzie Ukrainy, navat niahledziačy na toje, što vojski demanstrujuć prykmiety nizkaha maralnaha duchu i dyscypliny.

«Navat niekampietentnaje vojska moža razburyć vašu krainu, — skazaŭ Džejmi Šy, vysokapastaŭleny čynoŭnik NATO ŭ adstaŭcy, — Armija moža być nie vielmi matyvavanaja, ale artyleryja — dakładna».

Ruskija stralajuć pa pazicyjach ukrainskich vajskoŭcaŭ. Fota: Associated Press

Ruskija stralajuć pa pazicyjach ukrainskich vajskoŭcaŭ. Fota: Associated Press

Клас
17
Панылы сорам
2
Ха-ха
2
Ого
2
Сумна
4
Абуральна
1