Talin. Fota: Wikimedia

Talin. Fota: Wikimedia

Apošnim istotnym punktam roznahałośsiaŭ było pavieličeńnie siamiejnaj dapamohi, čaho patrabavała Isamaa. Pytańnie zaklučałasia ŭ tym, kolki mienavita pavinna składać dapamoha dla siamji z tryma i bolš dziećmi. Isamaa prapanoŭvała 700 jeŭra, a partyja reformaŭ stajała na mienšaj sumie. U vyniku było ŭzhodniena, što suma zastaniecca na ŭzroŭni 600 jeŭra, a dapamoha budzie praindeksavanaja.

Raniej try palityčnyja partyi damovilisia ab pavyšeńni minimumu dachodaŭ, jaki nie abkładajecca padatkam, terminach pierachodu na navučańnie na estonskaj movie i schiemie kampiensacyi cen na elektraenierhiju.

Dziciačaja dapamoha pavysicca da 80 jeŭra na miesiac, dla šmatdzietnych siemjaŭ — da 600 jeŭra. Minimalny dachod, jaki nie budzie abkładacca padatkam, pavysiać da 654 jeŭra.

Kab źmienšyć vysokija košty na enierhiju, miarkujecca pravieści reformu rynku elektraenierhii, jakaja praduhledžvaje mahčymaść padčas aciaplalnaha siezona kuplać elektryčnaść u jakaści ŭniviersalnaj pasłuhi nie na biržy, pry hetym dadatkovaja kampiensacyja dla spažyŭcoŭ składzie 50 jeŭra za miehavat-hadzinu.

U 2024 hodzie pačniecca poŭny pieravod daškolnaj adukacyi na estonskuju movu. U hetym ža hodzie pačniecca pierachod i ŭ škołach — ź pieršaha i čaćviortaha kłasaŭ. Z 2022 hoda pavysicca finansavańnie vyšejšaj adukacyi — na 10 miljonaŭ jeŭra.

Клас
10
Панылы сорам
0
Ха-ха
1
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0