Hramadstva

Palitźniavolenaha žurnalista Aleha Hruździłoviča chočuć prapuścić praź jašče try sudy

Stali viadomyja daty troch novych sudovych pracesaŭ u dačynieńni da žurnalista Radyjo Svaboda Aleha Hruździłoviča, jaki adbyvaje pakarańnie ŭ mahiloŭskaj kałonii № 15. «Minsktrans» vystaviŭ jamu try hramadzianskija pazovy — za spynieńnie transpartu padčas akcyj letam i vosieńniu 2020 hoda na ahulnuju sumu bolš jak 56 tysiač rubloŭ, piša «Radyjo Svaboda».

3 sakavika 2022 hoda žurnalista Svabody asudzili na paŭtara hoda pazbaŭleńnia voli nibyta za arhanizacyju masavych biesparadkaŭ i ŭdzieł u ich (artykuł 342, č. 1 KK) letam i ŭvosień 2020 hoda. Nibyta Hruździłovič spyniŭ hramadski transpart 16 žniŭnia na płoščy Niezaležnaści, 11 kastryčnika na vulicy Kalvaryjskaj i 18 kastryčnika na Partyzanskim praśpiekcie. Spravy nakiravanyja ŭ try sudy (adpaviedna — Maskoŭskaha, Frunzienskaha i Partyzanskaha rajonaŭ).

Miesiac tamu ŭ kamieru da žurnalista prychodziŭ aficer i patrabavaŭ padpisać papieru, što jon zhodny, kab pieršy sud pavodle pazovu «Minsktransa» adbyŭsia 6 červienia. Hruździłovič tady papieru nie padpisaŭ, nastojvaŭ, kab na pracesach prysutničali advakat i jahonaja žonka, bo samoha jaho z mahiloŭskaj kałonii ŭ Miensk na sudovyja pracesy nie paviazuć. Ciapier stali viadomyja daty sudoŭ.

U Zavodskim sudzie pazoŭ «Minsktransa» da Hruździłoviča za šeście pa Partyzanskim praśpiekcie 18 kastryčnika 2020 hoda buduć razhladać 15 lipienia.

U Maskoŭskim sudzie praces adbudziecca 22 lipienia (nibyta taksama jość fota z płoščy Niezaležnaści, dzie 16 žniŭnia Aleh Hruździłovič u siniaj kamizelcy z nadpisam «Presa» i akredytacyjaj MZS Biełarusi na hrudziach staić ź mikrafonam).

Žonka Aleha Hruździłoviča Marjana źviartaje ŭvahu na toje, što 16 žniŭnia, kali ŭ Minsku adbyłasia samaja šmatludnaja akcyja, płošča Niezaležnaści jašče z 10-j ranicy była aharodžanaja turnikietami.

«Hramadski transpart na praśpiekcie Niezaležnaści ŭ toj dzień previentyŭna byŭ spynieny nie demanstrantami, a mienavita haradskimi ŭładami. Alehu inkryminujuć, što jon spyniŭ transpart na ceły dzień — z 10-j da 20-j hadziny, a jon tam znachodziŭsia prykładna a 16-j hadzinie. Pryčym na absalutna zakonnych padstavach — jak akredytavany karespandent Radyjo Svaboda».

U Frunzienskim sudzie razhlad pazovu «Minsktransa» pryznačany na 25 lipienia (nibyta ŭ materyjałach spravy jość zdymak, dzie Aleh 11 kastryčnika stajaŭ na prajeznaj častcy vulicy Kalvaryjskaj).

Kamientary

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści5

Ułady ZŠA abvinavacili nieanacysta z Hruzii ŭ padrychtoŭcy masavaha atručvańnia dziaciej u Ńju-Jorku5

Kruty vykazaŭ spačuvańni rodnym zahinułych padčas urahanu. Ale nie Łukašenka5

Vysokaintensiŭnyja fizičnyja nahruzki ŭ staraści palapšajuć pamiać

U Śviatłany Cichanoŭskaj mianiajecca daradca pa pravavych pytańniach24

Łatuška zaklikaŭ žurnalistaŭ i pravaabaroncaŭ ź Jeŭropy skarystacca ź biaźvizu8

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»4

Transpartnyja srodki ź biełaruskimi numarami nie zmohuć zajazdžać i ŭ Estoniju7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →