Hramadstva

CT pa matematycy napisali na 100 bałaŭ 105 čałaviek

Ministerstva adukacyi paviedamiła, kolki čałaviek napisaa test pa matematycy na maksimalnyja 100 bałaŭ. Takich akazałasia 105 čałaviek.

105 čałaviek z maksimalnym bałam pa matematycy — amal u 4 razy bolš, čym było ŭ minułym, 2021 hodzie. Tady było tolki 26 vydatnikaŭ z 32,2 tysiačy zarehistravanych. Sioleta matematyku zdavali 33,8 tysiačy abituryjentaŭ.

4 lipienia abituryjenty zdavali hieahrafiju, a napieradzie ŭ ich zastałosia tolki CT pa suśvietnaj historyi. 

Siertyfikaty asnoŭnaha etapu CT abituryjentam pačnuć vydavać z 14 lipienia.

Čytajcie taksama:

Na 100 bałaŭ CT pa biełaruskaj movie zdali 67 čałaviek, pa ruskaj — 43

Kamientary

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby5

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Usie naviny →
Usie naviny

U Lidzie zatrymali ŭładalnika kaviarni «Tutaka»

Z-kanał: Imavierna, Kryhier arhanizoŭvaŭ dyviersii ŭ Branskaj vobłaści5

Raiła bić nahoj u skivicu kožnamu maskvarotamu, nazyvała akupacyju Maryupala karmaj — chto takaja Iryna Faryjon, jakuju zabili ŭ Lvovie37

U Vilejskim rajonie kiroŭca pahruzčyka ledź nie ŭrezaŭsia ŭ pachavalnuju pracesiju

Ukraina śpiašajecca stvaryć vajennyja bieśpiłotniki sa štučnym intelektam1

Zialenski pavinšavaŭ Trampa z abrańniem kandydatam ad Respublikanskaj partyi i nazvaŭ jaho prezidentam7

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby5

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Hałoŭnaje
Usie naviny →