Śviet88

Kalininhrad moža stać Uładzibałtyjskam

Kiraŭnik rasijskaj partyi «Spraviadlivaja Rasija» Siarhiej Mironaŭ prapanavaŭ pierajmienavać Kalininhrad va Uładzibałtyjsk, a Kalininhradskuju vobłaść zrabić Bałtyjskim krajem.

Kalininhrad — horad, dzie zachavałasia pruskaja architektura

Ideju zrabić Kalininhradskuju vobłaść krajem Mironaŭ arhumientuje tym, što jana maje stratehičnaje značeńnie dla Rasii, a pierajmienavać Kalininhrad, na jahonuju dumku, treba «ŭ adpaviednaści z sučasnymi realijami i ajčynnymi tradycyjami».

Z nazvy Uładzibałtyjsk (vidać, pa suhučnaści z Uładzivastokam), pavodle Mironava, «stanovicca jasna, što havorka idzie pra farpost na krajniaj zachodniaj miažy našaj Radzimy, jakaja praciahnułasia ad Cichaha akijana da Bałtyki», — napisaŭ Mironaŭ u svaim telehram-kanale.

Kalininhradskaja vobłaść Rasii — častka byłoj Uschodniaj Prusii ŭ składzie Hiermanii. Da Druhoj suśvietnaj vajny jana mieła pieravažna niamieckaje nasielnictva i naležała da «niamieckaha śvietu» stahodździami. Da SSSR terytoryja adyšła pavodle Patsdamskaj damovy 1945 hoda i była dałučanaja da RSFSR. Niamieckaje nasielnictva było adtul całkam vysielenaje, zamiest jaho pryjechali pierasialency z Rasii i inšych sajuznych respublik SSSR.

Paśla raspadu SSSR hety rehijon akazaŭsia rasijskim ekskłavam, to-bok terytoryjaj, jakaja nie maje suchaputnaj miažy z astatniaj častkaj krainy. Z-za hetaha Kalininhradskaja vobłaść patencyjna moža być zabłakavanaja, niebiaśpieka čaho abvastryłasia apošnim časam, u suviazi z nakładańniem na Rasiju zachodnich sankcyj, jakija zakranajuć u tym liku i pytańnie kalininhradskaha tranzitu.

Kamientary8

 • Otto
  04.07.2022
  Red. Dziakuj, vypravili.
 • Kommientator
  04.07.2022
  Red. Dziakuj, vypravili.
 • Ivan
  04.07.2022
  A prykolna budzie, kali pa vynikach napadu na Ukrainu Rasija stracić Kalininhrad.

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Usie naviny →
Usie naviny

MZS Polščy abviarhaje infarmacyju ab zabaronie na ŭjezd dla biełaruskich aŭtamabilaŭ — Viačorka10

U Minsku skardziacca na zatrymku vydačy pašpartoŭ. U čym pryčyna?7

«Na pieršym dopycie ja raskazaŭ usio, što viedaŭ». Stryžak pra toje, jak u 16 hadoŭ padstaviŭ aktyvistku10

Čamu tak šmat maładych chvareje na rak?5

Stała viadoma, jak pakarali biełarusa, jaki adrezaŭ vušy sabaku3

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda3

Sajt «Biełsata» pierajšoŭ na minimalny režym pracy4

Dyrektarka Sakretnaj słužby ZŠA paśla zamachu na Trampa pajšła ŭ adstaŭku6

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava21

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Hałoŭnaje
Usie naviny →