Hramadstva

U Maładziečnie mužčynu asudzili da troch miesiacaŭ i štrafu za paŭtarahadovaje katavańnie žonki

Sud u Maładziečnie asudziŭ na try miesiacy źniavoleńnia 59-hadovaha žychara Maładziečna, jaki katavaŭ svaju žonku amal paŭtara hoda. U pracesie papiaredniaha rasśledavańnia byli dakazanyja šeść epizodaŭ źbićcia i katavańni ŭ pieryjad času ź vieraśnia 2020 hoda pa luty 2022-ha. Pra heta raskazaŭ prakuror Maładziečanskaha rajona Uładzimir Duboŭski.

Dom na maładziečanskaj vulicy Vialiki Haściniec, u jakim žyła heta siamja. Fota Siarhieja Jesmanoviča

Pa słovach prakurora:

«Sudovaje śledstva vyjaviła, što 6 vieraśnia 2020 hoda abvinavačany pa miescy žycharstva ŭ pjanym vyhladzie padčas svarki ŭdaryŭ žonku rukoj pa jaje ruce, pryčyniŭšy paboi, bol i pakuty. Nastupny dakazany epizod katavańnia datavany 25 lipienia 2021 hoda. Jašče praz čatyry dni pjany muž niekalki razoŭ udaryŭ žonku pa roznych častkach tułava».

Zatym 15 listapada 2021 hoda mužčyna, užyŭšy śpirtnoje, dvojčy ŭdaryŭ svaju achviaru rukoj pa tvary, ciahaŭ jaje za vałasy. 1 studzienia 2022 hoda jon udaryŭ jaje rukoj pa hałavie. 8 lutaha kala hadziny nočy — nanios udar rukoj pa ščace.

«Va ŭsich vypadkach mužčyna znachodziŭsia ŭ stanie ałkaholnaha apjanieńnia, a jaho žonka adčuvała fizičny bol i psichičnyja pakuty, — adznačaje Uładzimir Duboŭski. — Abvinavačany na sudzie całkam pryznaŭ svaju vinu, raskajaŭsia i raspavioŭ, što jaho žonka pamierła ŭ sakaviku ad insultu».

Paciarpiełaja da svajoj śmierci, jakaja nastupiła 27 sakavika, paśpieła źviarnucca ŭ milicyju i dać pakazańni. Žančyna zajaŭlała, što pjany muž u ich kvatery z 2020 hoda sistematyčna źbivaŭ jaje. Pra skandały ŭ hetaj siamji raspaviała susiedka, jakaja vystupała ŭ jakaści śviedki. Fakty katavańniaŭ paćvierdzili taksama supracoŭniki milicyi, jakija vyjazdžali na miesca pa zajavach paciarpiełaj.

Sprava razhladałasia pa pieršaj častcy artykuła 154 Kryminalnaha kodeksa Respubliki Biełaruś «Katavańnie».

Adkaznaść abvinavačanaha źmiakčyła čystasardečnaje pryznańnie, a stan ałkaholnaha apjanieńnia pry ździajśnieńni złačynstva staŭ akaličnaściu, jakaja abciažarvała vinu.

U vyniku mužčyna pa prysudzie suda atrymaŭ try miesiacy aryštu sa štrafam u dachod dziaržavy ŭ pamiery 70 bazavych vieličyń (2240 rubloŭ). Akramia hetaha, jaho buduć prymusova lačyć ad chraničnaha ałkahalizmu.

Prysud u zakonnuju siłu pakul nie ŭstupiŭ i moža być abskardžany.

Kamientary

Litva zabaraniaje ŭjezd aŭto na biełaruskich numarach15

Litva zabaraniaje ŭjezd aŭto na biełaruskich numarach

Usie naviny →
Usie naviny

Pamior Ihar Hips

«Kali ŭpała pieršaja ldzinka, ja zrazumieła, što ŭsio». Hrad pamieram z kurynaje jajka paškodziŭ mašynu biełaruski2

U Biełarusi zatrymali litoŭca, jaki abvinavačvajecca na radzimie ŭ zabojstvie2

Cichanoŭskaja: Abmiežavańni na miažy nie zakranuć aŭtobusy i maršrutki22

Litoviec raskazaŭ, jak trapiŭ u połk Kalinoŭskaha3

Palicyja zatrymała ŭ Varšavie biełarusa, jaki pryjšoŭ u ministerstva ź niebiaśpiečnymi pradmietami3

«Pakul uzajemnaści nie bačym». Łukašenka narakaje, što nie moža damovicca z Polščaj i Litvoju29

Navukoŭcy znajšli na Miesiacy piačoru. Jany spadziajucca, što ŭ joj kali-niebudź pasielacca astranaŭty1

Na Alimpijadu ad Biełarusi jedzie minimalnaja ŭ historyi kolkaść udzielnikaŭ — 16 čałaviek6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Litva zabaraniaje ŭjezd aŭto na biełaruskich numarach15

Litva zabaraniaje ŭjezd aŭto na biełaruskich numarach

Hałoŭnaje
Usie naviny →