Śviet

BiełTA narakaje na nizkija zarobki nastaŭnikaŭ u Polščy. A jakija jany tam nasamreč?

Polskija nastaŭniki stali masava zvalniacca z-za nizkich zarobkaŭ, što pryviało da kadravaha hoładu ŭ śfiery adukacyi ŭ krainie, piša dziaržaŭnaje ahienctva BiełTA sa spasyłkaj na polskaje vydańnie Rzeczpospolita. Ale BiełTA nie pryvodzić kankretnyja zarobki polskich nastaŭnikaŭ. Bo nastaŭniki biełaruskija hetym ličbam pazajzdrościli b.

BiełTA piša, što ŭ polskich škołach praź nizkija zarobki nie chapaje kala 13 tysiač nastaŭnikaŭ. Pry hetym zvalniajucca navat piedahohi ź vialikim dośviedam pracy. Dyrektary polskich škoł (mnohija ź jakich taksama zvalniajucca) skardziacca, što maładyja śpiecyjalisty nie chočuć pracavać u śfiery adukacyi. Nastaŭniki, jakija tolki pačynajuć pracavać pa prafiesii, ciapier zarablajuć na ŭzroŭni niekvalifikavanych rabotnikaŭ, piša BiełTA.

Ale kolki ž zarablajuć nastaŭniki ŭ Polščy?

Jaki i ŭ luboj inšaj krainie, zarobak nastaŭnika zaležyć ad pracoŭnaha stažu, aktyŭnaści, kvalifikacyi, dośviedu i adpracavanych hadoŭ, a taksama dadatkovych nadbavak.

U Polščy jość čatyry katehoryi nastaŭnikaŭ:

  • nastaŭnik-stažor;
  • nastaŭnik pa kantrakcie;
  • pryznačany nastaŭnik;
  • siertyfikavany nastaŭnik (samaja vysokakvalifikavanaja i vysokaapłatnaja katehoryja, takich nastaŭnikaŭ u Polščy — bolš za 60%).

Z 1 maja 2022 hoda staŭki siaredniaj zarpłaty nastaŭnikaŭ składajuć:

  • nastaŭnik-stažor: 3693,46 złotaha (2789,25 rubla);
  • nastaŭnik pa kantrakcie: 4099,74 złotaha (3096,07 rubla);
  • pryznačany nastaŭnik: 5318,58 złotaha (4016,52 rubla);
  • siertyfikavany nastaŭnik: 6795,97 złotaha (5132,22 rubla).

Nahadajem, bolšaść polskich nastaŭnikaŭ — siertyfikavanyja.

Heta zarobak «brudnymi», da apłaty padatkaŭ i zboraŭ. Nieta — zarobak budzie mienšym amal na 30%. U toj ža čas tyja, chto pracuje na paŭtary staŭki ci biare dadatkovyja nahruzki, atrymlivajuć jašče bolš.

U adpaviednaści z polskim zakanadaŭstvam, na pačatku svajoj piedahahičnaj karjery amal kožny nastaŭnik atrymlivaje zvańnie stažora. U toj ža čas vykładčyk, jaki pracavaŭ va ŭniviersitecie, moža stać albo nastaŭnikam pa kantrakcie, albo pryznačanym nastaŭnikam.

Palaki i praŭda narakajuć, što zarobki nastaŭnikaŭ (asabliva maładych, biez dośviedu) nievysokija. Ale ich biełaruskim kaleham nie śnilisia i takija. 

U Biełarusi za krasavik siaredniaja zarpłata nastaŭnika «brudnymi» (da vypłaty padatkaŭ) skłała 1568 rubloŭ. «Čystymi» siaredni zarobak skłaŭ kala 1350 rubloŭ. 

Pry hetym ceny na pradukty i adzieńnie ŭ Biełarusi i Polščy supastaŭnyja.

Kamientary

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA4

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA

Usie naviny →
Usie naviny

«Maje aksesuary prynosiać pośpiech, upeŭnienaść u sabie i hrošy». Śpiavačka Halina Šyškova stała dyzajnierkaj4

«Akazvajecca, i na tym baku jość ludzi». Maci Ivana Padreza ŭsio ž nie vysialajuć6

Pa Mścisłaŭskim rajonie praniośsia mocny ŭrahan

U Biełarusi ŭžo +37,5°S. U siervisie dastaŭki praduktaŭ źnikła papularnaja minieralnaja vada1

51 nobieleŭski łaŭreat zaklikaŭ nieadkładna spynić vajnu va Ukrainie i kanflikt u siektary Haza13

U honar biełaruskaha bajca nazvali vulicu va ŭkrainskim Kanatopie1

Budanaŭ pra pahrozu nastupu RF z poŭnačy: Katastrofy niama, ale nie bačyć prablem nie atrymajecca2

Zaŭtra ŭ Biełarusi budzie da +35°S, ale ŭ Minsku «ŭsiaho» +30°S3

Pryncesa Kiejt Midłtan naviedaje finał Uimbłdona ŭ niadzielu1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA4

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA

Hałoŭnaje
Usie naviny →