Braty Kananovičy na «Nieśmiarotnym pałku» u Kijevie. Fota: sacsietki

Braty Kananovičy na «Nieśmiarotnym pałku» u Kijevie. Fota: sacsietki

Chto jany i jak stali viadomymi

Braty naradzilisia ŭ Łuninieckim rajonie, ale biełaruskaha hramadzianstva nie majuć. Abodvum pa 42 hady.

Ich baćka byŭ vajskoŭcam, tamu jany pierajechali va Ukrainu i zastalisia tam. Na biełaruskaj nivie da pratestaŭ 2020 hoda jany byli niezaŭvažnyja.

Kananovičy svaich prarasiejskich i prasavieckich pohladaŭ nikoli nie chavali.

Zirnicie na hety kałaž tut unizie. Za anałahičny ŭ Biełarusi Kananovič atrymaŭ by kryminalnuju spravu pa artykule 370 KK «Ździek ź dziaržaŭnych simvałaŭ».

Fota: sacsietki Michaiła Kananoviča

Fota: sacsietki Michaiła Kananoviča

Bolš za piatnaccać hadoŭ tamu Kananovičy ŭstupili ŭ Kamunistyčnuju partyju Ukrainy. Michaił nie raz, ale adnolkava biespaśpiachova bałatavaŭsia ad kamunistaŭ na miascovych vybarach u Łucku pačynajučy z 2010 hoda.

Braty prasłavilisia ŭ 2012-m. Tady jany z dapamohaj aerapłana raskidali nad placoŭkaj, dzie pravodziŭsia muzyčny fiestyval «Banderštat», ulotki, u jakich śćviardžałasia, što lidary ŭkrainskich nacyjanalistaŭ — pasobniki nacysckaj Hiermanii, a Banderu paraŭnali z Hitleram.

Za heta ich aštrafavali na 1020 hryvien. Akcyju pryznali niebiaśpiečnaj, a na ŭlotkach nie byli nadrukavanyja vychodnyja danyja (pa niekatorych źviestkach, ulotki pierasłali z RF).

«Pieršaja łastaŭka z Zachodniaj Ukrainy dla maładoj respubliki»

U 2014 hodzie Kananovičy ŭdzielničali ŭ roznych «antymajdannych» ruchach. U žniŭni 2014 hoda jany skardzilisia čalcam misii ABSIE na dyskryminacyju ruskamoŭnych va Ukrainie.

«Banderaŭski ściah na budynku meryi Łucka apaviaščaje pra novuju fašysckuju ŭładu ŭ horadzie i krainie», — śćviardžaŭ tady Alaksandr.

Kananovič na mitynhu Kamunistyčnaj partyi Biełarusi ŭ Minsku. Fota: sacsietki

Kananovič na mitynhu Kamunistyčnaj partyi Biełarusi ŭ Minsku. Fota: sacsietki

Paśla hetaha braty pavieźli ŭ «ŁNR» humanitarnuju dapamohu i zładzili pres-kanfierencyju razam ź jaje kiraŭnikami. Tam jany nazvali siabie «pieršaj łastaŭkaj z Zachodniaj Ukrainy dla maładoj respubliki». Alaksandr paprasiŭ prabačeńnia za ŭkrainskaje vojska. A armiju Ukrainy jon nazvaŭ «horkimi ałkaholikami» i «lumpenami, jakija hramiać mirnaje nasielnictva».

Padčas pajezdki ŭ Łuhansk. Fota: sacsietki

Padčas pajezdki ŭ Łuhansk. Fota: sacsietki

Paśla zabarony dziejnaści Kamunistyčnaj partyi Ukrainy Michaił uznačaliŭ «Leninski kamsamoł Ukrainy», dzie byli faktyčna tyja ž ludzi, tolki pad inšaj šyldaj. Asnoŭny kirunak arhanizacyi — adznačeńnie savieckich śviataŭ. Michaił jeździŭ u Rasiju, sustrakaŭsia ź Ziuhanavym.

Alaksandr tym časam uznačaliŭ vałynskuju siekcyju h.zv. Antyfašysckaha kamiteta Ukrainy i zastavaŭsia staršynioj «Ruskaha tavarystva na Vałyni». 

Michaił ź Ziuhanavym u Maskvie. Fota: sacsietki

Michaił ź Ziuhanavym u Maskvie. Fota: sacsietki

«Ukraincy rabujuć mirnych žycharoŭ, a chto pojdzie vajavać, vyrašajuć za čarkaj harełki»

Braty zajmalisia raspaŭsiudam prakramloŭskaj prapahandy dla ŭkrainskaj aŭdytoryi.

«Mabilizacyja ŭ vojska adbyvajecca ŭ asnoŭnym pa vioskach i chto pojdzie vajavać vyrašajuć za čarkaj harełki», — pisali Kananovičy.

U sakaviku 2015-ha paśla raspaŭsiudu fejku pra toje, što «ruskamoŭnych va Ukrainie zabivajuć i režuć», Alaksandra Kananoviča dapytała SBU.

Kananoviča viaduć u SBU. Skrynšot: videa Hromadśkie

Kananoviča viaduć u SBU. Skrynšot: videa Hromadśkie

Braty pastajanna paraŭnoŭvali ŭłady Ukrainy z nacystami. Da prykładu, Michaił tak vykazaŭsia nakont źniščeńnia šyldy ŭ honar zabitaha prarasijskaha publicysta Olesia Buziny ŭ 2015 hodzie: «Pakul łahiernaja, akupacyjnaja administracyja Parašenki va ŭładzie, buduć vajna, kroŭ, pakarańni śmierciu i najvialikšaja niespraviadlivaść u adnosinach da ludziej dobraj voli, kamunistaŭ, apazicyjanieraŭ i rycaraŭ uschodniesłavianskaj cyvilizacyi, jakija paśmieli kinuć vyklik Zachodniaj pustcy».

Dopis Michaiła u sacsietcy

Dopis Michaiła u sacsietcy

Jany nie byli levymi aktyvistami ŭ sapraŭdnym sensie hetaha słova. Ich dziejnaść abmiažoŭvałasia prarasijskaj i prasavieckaj prapahandaj.

«Siabry Vałyni»

Paśla prezidenckich vybaraŭ u Biełarusi i pačatku pratestaŭ braty Kananovičy stali ładzić zakaznyja akcyi kala pasolstva Biełarusi ŭ Kijevie z čyrvona-zialonymi ściahami i savieckimi simvałami.

Rabiłasia heta pad šyldaj byccam by biełaruskaj arhanizacyi «Siabry Vałyni». Adnak, hetaja arhanizacyja viadomaja tolki pikietami kala ambasady — inšaj aktyŭnaści nie zaŭvažana, choć arhanizacyja zasnavanaja ŭ 2015 hodzie.

Strakataja afiša mitynhu «Siabroŭ Vałyni»

Strakataja afiša mitynhu «Siabroŭ Vałyni»

Na adnym z takich mitynhaŭ u lipieni 2021 hoda na bratoŭ napali, ale ich abaranili supracoŭniki palicyi Ukrainy. Špitalizacyja nie spatrebiłasia. Mienavita paśla hetaha pra bratoŭ Kananovičaŭ pačała masava pisać łukašenkaŭskaja prapahanda.

Mitynh pad ambasadaj Biełarusi ŭ Kijevie. Braty Michaił i Alaksandr u centry

Mitynh pad ambasadaj Biełarusi ŭ Kijevie. Braty Michaił i Alaksandr u centry

Pieryjadyčna Kananovičy pryjazžali ŭ Minsk na sustrečy z błohierami, jakija źviazanyja z łukašenkaŭskimi śpiecsłužbami i aparatam prapahandy.

U Biełarusi ich prymali na vysokim uzroŭni. Jany sustrakalisia jak z pasłom Biełarusi va Ukrainie jašče ŭ Kijevie, tak i ź ministram adukacyi Karpienkam i lidarami praŭładnych moładzievych arhanizacyjaŭ.

Ab praciŭnikach Łukašenki jany vykazvalisia niedvuchsensoŭna — «niejmaviernyja d***by». Kananovičy vitali vialikija prysudy palitźniavolenym.

Kantent sacsietak Kananovičaŭ

Kantent sacsietak Kananovičaŭ

Michaił pisaŭ, što ŭ Biełarusi «demakratyja, jakaja Ukrainie nie śniłasia», a biełarusy žyvuć «pad parasonam baćki».

Razam z prapahandystami ŭ Minsku. U šeraj pałasataj majcy staić prapahandystka Ludmiła Hładkaja.

Razam z prapahandystami ŭ Minsku. U šeraj pałasataj majcy staić prapahandystka Ludmiła Hładkaja.

«Źviartajusia da Zialenskaha, jaho režymu i jaho haspadaroŭ»

Da vajny jany ahitavali za «ruski śviet» i raspaŭsiudžvali mierkavańni, što Ukraina ŭ kožnym razie prajhraje ŭ vajnie. A taksama paŭtarali chłuślivaje śćviardžeńnie rasijskaj prapahandy, što va Ukrainie ŭstalavaŭsia fašyscki režym.

U svaich videa ŭ sacsietkach jany, da prykładu, ahitavali vajavać z NATA, pisali, što «vyzvaleńnie Ukrainy pryjdzie z uschodu», i padobnyja rečy.

Dopisy sa staronki Michaiła ŭ lutym 2022 hoda

Dopisy sa staronki Michaiła ŭ lutym 2022 hoda

Pry kancy 2021 hoda Michaił arhanizavaŭ u Łucku pikiet na dzień vyzvaleńnia Ukrainy ad niamiecka-fašysckich zachopnikaŭ. U pramovie jon kazaŭ: «Maładym ukraincam daviadziecca paŭtaryć podźvih, bo naša kraina ciapier pad akupacyjaj, fašysty chodziać i robiać što chočuć, a my abaviazanyja supraciŭlacca». U pikiecie ŭdzielničali 6 čałaviek.

20 lutaha, za čatyry dni da taho, jak na ŭkrainskija harady palacieli rakiety, Michaił zapisaŭ «videazvarot da Zialenskaha». Jon pačaŭ jaho słovami «źviartajusia da Zialenskaha, jaho režymu i jaho haspadaroŭ». Sutnaść zvarotu ŭ tym, što Zialenskaha buduć sudzić za toje, što jon byccam by «zdaŭ Danbas».

Abodva braty adnahałosna padtrymali pryznańnie Rasijaj «DNR» i «ŁNR», jakoje adbyłosia 21 lutaha.

Kali pačałasia vajna, jany stali «razhaniać» naratyvy pra toje, što chutka budzie «mir» i Ukraina sama vinavataja ŭ vajnie.

SBU aryštavała Kananovičaŭ u pačatku sakavika. «Jość danyja, što śviedčać pra ich supracu sa śpiecsłužbami RF i RB», — paviedamlała śpiecsłužba.

Što ciapier inkryminujuć Kananovičam

U Biełarusi za lubuju krytyku Alaksandra Łukašenki ci arhanizacyju akcyj pratestu aryštoŭvajuć. Braty Kananovičy svabodna vykazvali svaje pohlady i viali prarasijskuju dziejnaść va Ukrainie.

Najbolšaja prablema, ź jakoj Kananovičy sutykalisia, — heta supraciŭ miascovych aktyvistaŭ i ultras. Ale paśla taho jak Rasija pačała vajnu suprać Ukrainy, usio źmianiłasia.

Ciapier ich abvinavačvajuć pa dźviuch častkach artykuła 109 KK Ukrainy — «Dziejańni, nakiravanyja na zachop dziaržaŭnaj ułady» i «Raspaŭsiud materyjałaŭ z zaklikami da hvałtoŭnaha zachopu dziaržaŭnaj ułady».

Voś što kaža ich advakat

Kananovičy na sustrečy sa svaim advakatam u SIZA

Kananovičy na sustrečy sa svaim advakatam u SIZA

«Zatrymali bratoŭ na zdymnaj kvatery», — raskazvaje ich advakat Dzianis Zapisny. Pa jahonych słovach, jany jaje źniali, «kab źjechać ad siamiej».

Pa jaho słovach, spačatku ich padazravali ŭ dyviersijach abo pracy na inšaziemnyja śpiecsłužby. Paśla hetyja padazreńni źnikli z abvinavaŭčaha zaklučeńnia, ale źjavilisia abvinavačańni ŭ dziejańniach, skiravanych na źviaržeńnie kanstytucyjnaha ładu, pa jakich bratam pahražaje da 10 hadoŭ turmy.

«Padčas dasudovaha rasśledvańnia nieadnarazova kazali, što ŭ śledstva jość jašče niejkija mocnyja dokazy — ciapier sprava pieradadzienaja ŭ sud, ale dokazaŭ tam nie dadałosia i ničoha nadzvyčajnaha, na moj pohlad, tam niama», — kamientuje advakat.

Narožnym kamieniem abvinavačańnia stali pasty bratoŭ u fejsbuku i arhanizacyja mitynhu 27 lutaha kala adnoj z administracyjaŭ u horadzie Kijeŭ.

«Kala ŭsich administracyj jość kamiery videanazirańnia, ale čamuści zapisaŭ ź ich pra praviadzieńnie niejkaha mitynhu 27 lutaha niama. Zatoje jość śviedki, jakija byccam by jaho bačyli, — i nie zrabili ani fota, ani videa. Ja miarkuju, što jany padstaŭnyja.

Braty kažuć, što jany nie varjaty, kab pravodzić prarasijski mitynh napačatku vajny. Michaił kazaŭ, što [ludzi] ich by prosta razarvali na kavałki, kali b jany takoje zrabili».

Cytata z abvinavaŭčaha aktu bratoŭ Kananovičaŭ. Miesca i abstaviny arhanizacyi sustrečy śledstvam nie ŭstalavanyja

Cytata z abvinavaŭčaha aktu bratoŭ Kananovičaŭ. Miesca i abstaviny arhanizacyi sustrečy śledstvam nie ŭstalavanyja

Advakat kaža, što dopisy ŭ fejsbuk, jakija inkryminujucca Kananovičam jak abvinavačańni, napisanyja da vajny.

«Dziejańni, nakiravanyja na źviaržeńnie kanstytucyjnaha ładu — heta byccam by sukupnaść rečaŭ. To-bok, što jany byli pa-prarasijsku nastrojenyja, pisali pasty i arhanizavali toj «mitynh» z metaj zachopu administracyi. Na moj pohlad, heta nie vytrymlivaje anijakaj krytyki.

U mirny čas ich by adnaznačna apraŭdali. Ale ŭ vajenny… mnie ciažka skazać, jak mohuć raźvivacca padziei, — adznačaje advakat. — Pa pohladach ja vielmi daloki ad ich. Ale ja kateharyčna niazhodny z tym, što ź imi robić naša dziaržava».

Va Ukrainie praces — heta sapraŭdnaje spabornictva

U Biełarusi, kali vam vystaŭlenaje abvinavačańnie, vam kaniec, apraŭdalnych prysudaŭ pa palityčnych spravach nie byvaje. A va Ukrainie praces — heta sapraŭdnaje spabornictva. I śledstva, i prakuratura, i bok abarony nie pakazvajuć usich kozyraŭ da pačatku sudovaha pracesu. Tamu bok abvinavačańnia mnohaha nie kaža da pačatku suda, bo heta musić być siurpryzam dla boku abarony. 

Sudy ŭvažliva padychodziać da dokazaŭ — bo, u adroźnieńnie ad Biełarusi, luby čałaviek moža paśla padać u Jeŭrapiejski sud pravoŭ čałavieka.

Sud nad bratami Kananovičami pačniecca ŭ Sałomienskim rajonnym sudzie Kijeva 30 červienia. 

Клас
98
Панылы сорам
14
Ха-ха
12
Ого
7
Сумна
9
Абуральна
19