Usiaho patrochu

Tur pa Rasii i ŭznaharody ad milicyi. Što adbyvajecca ŭ žyćci praŭładnych biełaruskich zorak?

Vystup śpievaka Rusłana Alachno na kancercie da Dnia Rasii ŭ akupavanym Chiersonie vyklikaŭ vialikuju chvalu abureńnia — dastatkova pačytać niehatyŭnyja kamientaryi ŭ jaho ŭ Instahramie pad fota i videa adtul. Pahladzieli, čym žyvuć inšyja praŭładnyja zorki i dzie siabie siońnia prajaŭlajuć.

Anatol Jarmolenka zavioŭ ułasnuju staronku ŭ Instahramie tolki na pačatku biahučaha hoda: dahetul usie asnoŭnyja padziei ź jaho tvorčaha žyćcia tranślavalisia ŭ ahulnym akaŭncie ansambla «Siabry».

Anatol Jarmolenka z dačkoj Alesiaj. Fota: staronka ŭ Fejsbuku artysta.

Zbolšaha Jarmolenka dzielicca archiŭnymi fotazdymkami i videa z tvorčaści «Siabroŭ», važnymi dla jaho siamiejnymi padziejami i demanstruje ŭdzieł u šou «Dźvie zorki — baćki i dzieci» ci ŭ kancertach — naprykład, da Dnia Pieramohi.

Viktoryja Aleška była adnoj z tych, chto, jak Jarmolenka i šerah inšych biełaruskich śpievakoŭ, zapisvaŭ našumiełuju pieśniu «Lubimuju nie addajuć».

Viktoryja Aleška z žonkaj Uładzimira Makieja Vieraj Palakovaj-Makiej i Alaksandram Siarebranikavym

U jaje žyćci ŭsio dosyć stabilna i bahiemna: prezientacyja piesień na ANT i inšych dziaržkanałach i radyjo, jubilejny kancert «25 hod na scenie», śviaty ŭ Maładziečnie i Stolinie, «Televiaršynia» i torty na dzień naradžeńnia.

Siostry Hruździevy — zaŭsiodnicy pradziaržaŭnych mierapryjemstvaŭ. U stužcy ich Instahrama — vystupy na Dni pieramohi, na kancercie dla supracoŭnikaŭ HUBAZiKa, naviedvańnie premii «Televiaršynia». Hanaracca siostry svaim vystupam i na pieradačy «Što? Dzie? Kali?» na ANT, u jakoj chutka voźmuć udzieł prapahandysty z hetaha telekanała.

Fota: skrynšot z ANT

Ale jość u profili Hruździevych miesca i žyćciovym siužetam. Tak, adna ź siaścior, Alaksandra nie chavaje radaści paśla naviedvańnia delfinaryja i zaaparka: «Bačyli biełaha paŭlina. Jon raspuściŭ svoj šykoŭny chvost i tančyŭ! A ludzi kazali, što heta tak redka adbyvajecca, što toj, chto heta ŭbačyć, jamu abaviazkova pašancuje».

Fota: Instahram siaścior Hruździevych

Padobnaja prahrama žyćcia i ŭ śpiavački, udzielnicy Jeŭrabačańnia-2013 Alony Łanskoj: uhanaravańnie dziaržaŭnymi znakami, kancert da Dnia pieramohi, vystupy ŭ efiry «Dobraj ranicy, Biełaruś», viadzieńnie ranišniaha šou na «RTR-Biełaruś».

Fota: Instahram Alony Łanskoj.

Niečakanym na hetym fonie hladzicca ŭdzieł u cyrymonii ŭznaharodžvańnia premii «Šanson hoda 2022», jakaja prajšła ŭ Kramloŭskim pałacy ŭ Maskvie. Łanskaja stała łaŭreatkaj konkursu ź pieśniaj «Naša ščaście adno». 

U Alaksandra Saładuchi praciahvajecca tur pa Biełarusi «Maładyja pacany». I heta nie kaniec — paśla jon adpravicca ŭ novaje koła na 120 kancertaŭ z 14-m albomam «My žyvyja».

Fota: Instahram Alaksandra Saładuchi.

U sacsietkach muzyki cicha i spakojna. Pryčyny takoha štylu Saładucha sam sfarmulavaŭ u adnym ź intervju:

«Kaniečnie, šmat kamientaryjaŭ stanoŭčych, ale paralelna kamientaryi ŭ inšy bok, z pahrozami, maciukami. Typu taho, što było ŭ žniŭni 2020 hoda praz maju pazicyju paśla prezidenckich vybaraŭ. Chacia nie: tady ŭvohule byŭ šok. Da 500 pahroz, źniavah pryjšło mnie, majoj žoncy, dzieciam, unukam. Ja nikomu nie adkazaŭ na chejt. Usie niehatyŭnyja kamientaryi ja prosta vydalaju, vyciraju i z uśmieškaj idu dalej».

Dziejny rekardsmen na «Jeŭrabačańni» ad Biełarusi Źmicier Kałdun praciahvaje zachoplivać rasijskuju aŭdytoryju. Apošni ź jaho vystupaŭ adbyŭsia na fiestyvali «Samatłorskija nočy» ŭ Nižnievartaŭsku. Fiestyval byŭ prymierkavany da Dnia Rasii. Scenu z Kałdunom padzialili Chor Tureckaha i hurt «Horad-312».

Fota: telehram-kanał Dźmitryja Kałduna

Hiuneš chvalicca svaimi ŭznaharodami «Za sadziejničańnie» i «Za supracoŭnictva» ad biełaruskaj milicyi, vinšuje ŭ stužcy asabistaha akaŭnta Łukašenku z dniom naradžeńnia, zabaŭlaje ludziej u Teatry estrady, vystupaje na 100-hodździ pradpryjemstva «Biełdruhmiet» i źbirajecca na «Słavianski bazar».

Fota: Instahram Hiuneš. Razam z namieśnikam ministra ŭnutranych spraŭ Dźmitrijem Karziukom.

Darečy, chedłajniery viciebskaha fiestyvalu ŭ hetym hodzie — Siarhiej Biazrukaŭ, jaki ŭchvalaje vajnu va Ukrainie i Ryhor Leps, jakija naviedvaŭ z kancertam samaabvieščanuju «DNR».

Ź biełaruskich artystaŭ na adkryćcio fiestyvalu pryjeduć Alaksandar Saładucha, Rusłan Alachno, Anatol Jarmolenka, Iryna Darafiejeva, Alona Łanskaja, «Siabry», «Pieśniary», Tea.

Jašče adna z udzielnic videa «Lubimuju nie addajuć» Julija Bykava z hurta AURA (miž inšym, adna z Žančyn hoda Biełarusi — 2020, pa viersii Biełaruskaha sajuza žančyn) u pracoŭnym Instahramie zadajecca zvyčajna ŭsiaho adnym pytańniem «1-je, 2-je ci 3-je fota?»

Julija nie tak daŭno, jak i Hiuneš, atrymała padziaku ad milicyi «za patryjatyzm».

Julija Bykava. Fota: Instahram śpiavački

Juryj Vaščuk, bolš viadomy jak Tea, jaki pradstaŭlaŭ Biełaruś na «Jeŭrabačańni» ź pieśniaj «Cheesecake», ciapier adpačyvaje ŭ Turcyi. Da hetaha razam z žonkaj Volhaj Ryžykavaj jon advioŭ vypuskny dla školnikaŭ u «Minsk-arenie» i adkataŭ ź joj ža kancerty pa Biełarusi.

Juryj Vaščuk z Volhaj Ryžykavaj. Fota: Instahram śpievaka

Śpiavačka Žanet pijaryć kulturna-spartovy fest «Vytoki. Krok da Alimpu», jaki pryśviečany Hodu histaryčnaj pamiaci i pa čarzie prachodzić u šaści haradach Biełarusi: Rečycy, Stolinie, Navahrudku, Horkach, Połacku i Kapyli. Razam z «Pieśniarami» jana taksama adznačyłasia na mierapryjemstvie da Dnia Pieramohi i źziała na Minskim traktarnym zavodzie.

Žanet na MTZ. Fota: Instahram śpiavački.

Zaniataja Žanet i ŭ teatry. U Moładzievym teatry estrady 16 červienia adbyłasia premjera miuzikła-bijahrafii «Hurjanaŭ» pra starca z pravasłaŭnaj carkvy Mikałaja Hurjanava. Pjesu dla teatra pisała sama mastackaja kiraŭnica Uładzisłava Arciukoŭskaja. Akramia Žanet, sa śpievakoŭ tam zadziejničanaja salistka Vialikaha teatra opiery i baleta Marta Danusievič.

Padpisanty mohuć sačyć za pierasoŭvańniami Žanet na siamiejnaj «Vołzie» 1968 hoda vypusku. Napiaredadni ž vajny va Ukrainie śpiavačka zładziła fotasiesiju z samavaram i abarankami, padpisaŭšy jaho «Rasija. Biełaruś. Siabroŭstva. Dźvie siastry».

Akramia vyšej zhadanych kancertaŭ na dziaržaŭnych śviatach, siońniašnija «Pieśniary» aktyŭna katajucca pa Rasii. Tolki za maj jany naviedali Novuju Usmań, Kałuhu, Biełharad, Tułu, Bransk, Smalensk, Kursk i Sankt-Pieciarburh.

Fota: Instahram «Pieśniaroŭ»

Z admietnych padziej u fotaspravazdačach hurta — naviedvańnie ich ministram kultury Anatolem Markievičam, udzieł u zdymkach šou «Narodny kuchar» na ANT i pierachod na letni varyjant kaściumaŭ.

Čytajcie taksama:

Komik Idrak Mirzalizade vykłaŭ frahmient svajho pieršaha biełaruskamoŭnaha stendapu VIDEA

Biełaruski dyzajnier raspavioŭ, jak radykalna źmianiŭ siabie: zrabiŭ zuby i nos, pavialičyŭ rost, pierasadziŭ vałasy

Ad Saładuchi da Karža. Što biełaruskija sielebryci pościać padčas vajny i jak pra jaje vykazvajucca

Kamientary

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Paniadziełak staŭ samym haračym dniom u historyi nazirańniaŭ

«Vostraŭ čyścini» kančatkova likvidujecca1

Byłuju žonku śpievaka Rusłana Muśvidasa taksama sudzili za pratesty

Palitviazień Dzianis Ivašyn prysłaŭ baćkam parady, jak pieražyć śpioku: Nijakich vychadaŭ u ciaplicu

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ12

Iłan Mask zajaviŭ, što zhubiŭ syna z-za błakataraŭ pałavoha vyśpiavańnia24

U Franciška Skaryny ŭ Prazie skrali piaro — heta zdaryłasia nie ŭpieršyniu3

Zamiežniki pišuć u sacsietkach, što źbirajucca ŭ Biełaruś pa biaźvizie. A ich uprošvajuć pieradumać11

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →