Śviet

U Rasii zamiest Makdonaldsaŭ ciapier «Vkusno i točka»

U niadzielu ŭ Maskvie i Padmaskoŭi adkrylisia novyja Makdonałdsy. Ciapier jany nazyvajucca «Vkusno i točka», paviedamlaje Bi-bi-si.

Čerhi na adkryćci ŭ Makdonalds u 1990 hodzie i ŭ «Vkusno i točka» ŭ 2022-m. 

U mai najbujniejšaja ŭ śviecie sietka restaranaŭ chutkaha charčavańnia abviaściła ab sychodzie z rasijskaha rynku paśla 32 hadoŭ pracy i prodažy biznesu. Svajo rašeńnie ŭ kampanii patłumačyli humanitarnym kryzisam, vyklikanym vajnoj Rasii va Ukrainie, a taksama tym, što zachavańnie biźniesu ŭ krainie «bolš niemetazhodna i nie adpaviadaje kaštoŭnaściam Mcdonald's».

Kupiŭ sietku biznesmien z Novakuźniecka Alaksandr Hovar, jaki raniej kiravaŭ paraj dziasiatkaŭ stratnych Makdonaldsaŭ u Sibiry.

«Mieniu abnoŭlenaha restarana Mcdonald's zastałosia raniejšym, ale nazvy straŭ źmienienyja — ź ich prybranaja prystaŭka «Mak», — paviedamlaje infarmahienctva TASS. Praŭda, jak zajaviŭ hiendyrektar «Vkusno i točka» Aleh Parojeŭ, u mieniu sietki ŭsio ž nie budzie niekatorych praduktaŭ sa zvykłaha mieniu Mcdonald's, naprykład, burhiera «Bih Mak» ci marožanaha «MakFłury».

Akramia taho, asartymient ustanoŭ moža źmianicca z-za abmiežavańniaŭ pracy zamiežnych pastaŭščykoŭ na rasijskim rynku. Tak, pa słovach Parojeva, pakul u sietki jość zapasy Coca-Cola, a zamienu joj kampanija płanuje vybrać na tendery.

Jak pryznajuć u Rasii, inviestycyi ŭ novy restaran akazalisia «davoli nievialikija». U pryvatnaści, pa paviedamleńniach TASS, restaran zachavaŭ štat i navat formu piersanału.

Pakul nie było reakcyi na ŭsio heta z boku samoj kampanii Mcdonald's. Kali pamiaškańni restaranaŭ sietki ŭ Rasii byli pradadzienyja, to pra prodaž licenzii na pradukcyju Mcdonald's, chaj navat biez prystaŭki «Mak», ničoha nie paviedamlałasia.

U kancy maja, kamientujučy «novaje» mieniu byłoha Mcdonald's u Rasii, u samoj kampanii zajavili, što heta «zdahadki i čutki». «My pakul ničoha nie kamientujem: ni mieniu, ni nazvy. Heta ŭsio zdahadki i niezrazumiełyja čutki. Čutki my kamientavać nie budziem», — kazali dva tydni tamu ŭ Mcdonald's. Ale ciapier čutki stali realnaściu.

Kamientary

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →