Ekanomika

Litoŭski sud kančatkova pryznaŭ, što damova «Biełaruśkalija» ź Litoŭskimi čyhunkami pahražała nacyjanalnaj biaśpiecy Litvy.

Damovy Litoŭskich čyhunak (ŁČ) z «Biełaruśkalijem» adnosna transpartavańnia miljonaŭ ton uhnajeńniaŭ praź Litvu stvarali pahrozu nacyjanalnaj biaśpiecy krainy. Takoje kančatkovaje rašeńnie vynies siońnia Litoŭski viarchoŭny administracyjny sud (ŁVAS).

Sud 9 červienia kanstatavaŭ, što pastanova ŭrada i zaklučeńnie kamisii, jakaja praviarała ździełki stratehičnych pradpryjemstvaŭ, źjaŭlajucca zakonnymi i abhruntavanymi. U hetych dakumientach kanstatavałasia, što damovy pamiž Litoŭskimi čyhunkami i «Biełaruśkalijem» pahražajuć nacyjanalnaj biaśpiecy.

Kalehija sudździaŭ ŭličvała pry pryniaćci rašeńnia siarod inšaha i toje, što ES uskosna, a ZŠA naŭprost uviali abmiežavańni ŭ dačynieńni da «Biełaruśkalija».

Sud adznačyŭ, što pakolki ES ustalavaŭ abmiežavańni na handal kalija chłarydu ŭ ES, a «Biełaruśkalij» vyrablaje i pradaje mienavita takija ŭhnajeńni, kampanija pavinna była atrymać abmiežavańni ŭ dačynieńni da damovy z ŁČ. Bo ŭ advarotnym vypadku abmiežavalnyja miery stali b nieefiektyŭnymi.

Nahadajem, što litoŭski ŭrad 12 studzienia zaćvierdziŭ zaklučeńnie kamisii ab tym, što damova pamiž ŁČ i «Biełaruśkalijem» nie adpaviadaje intaresam nacbiaśpieki, tamu z 1 lutaha pavinna być skasavanaja. 1 lutaha tranzit biełaruskich uhnajeńniaŭ praź Litvu całkam spyniŭsia.

Kamientary

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Usie naviny →
Usie naviny

U Salihorskim rajonie znajšli vusienia vielmi redkaha matylka. Čamu my tak redka jaho bačym?3

Što adbyvajecca na miažy z Polščaj pierad vychodnymi

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ4

Čamu ŭ haračyja dni časta balić hałava i jak ad taho ŭbierahčysia

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Hałoŭnaje
Usie naviny →