Fota: BBC Food

Fota: BBC Food

Kab zhatavać piersikavy kobler, vam spatrebicca:

 • 8 piersikaŭ ci niektarynaŭ (dastańcie ź ich kostki i narežcie na toŭstyja łustački ci kubiki),
 • 225 hramaŭ muki,
 • 100 hramaŭ cukru dla ciesta + 3 stałovyja łyžki cukru dla načynki (lepiej vykarystoŭvać karyčnievy cukar),
 • 85 hramaŭ chałodnaha masła, narezanaha kubikami + dadatkovaje masła dla šmaravańnia formy,
 • 150 mililitraŭ małaka,
 • 1 stałovaja łyžka kukuruznaha kruchmału,
 • 1 čajnaja łyžka razrychlalnika,
 • čverć čajnaj łyžki mołataj karycy,
 • drobka soli,
 • cedra i sok adnaho limona,
 • paŭtary čajnyja łyžki vanilnaha ekstraktu,
 • cukrovaja pudra, kab pasypać kobler,
 • vanilnaje marožanaje ci viarški dla padačy.
 1. Razahrejcie duchoŭku da 200 hradusaŭ. Padrychtujcie šyrokuju i niehłybokuju formu dla vypiakańnia, lepiej za ŭsio pamieram 30 na 21 santymietr. Zmažcie formu masłam i pakładzicie ŭ jaje sadavinu. Źmiašajcie kruchmał, 3 stałovyja łyžki cukru i cedru limona ŭ nievialikaj miscy, pasypcie hetaj sumieśsiu piersiki. Pieramiašajcie sadavinu, kab sumieś jaje raŭnamierna pakryvała, i palicie ich limonnym sokam.
 2. Kab pryhatavać ciesta dla koblera, pakładzicie ŭ vialikuju misku muku, cukar, razrychlalnik, karycu i sol, usio pieramiašajcie. Dadajcie masła i raścirajcie sumieś palcami, pakul u joj nie zastaniecca vialikich kamiačkoŭ (ci pieramiašajcie sumieś u kuchonnym kambajnie). Pakińcie stałovuju łyžku małaka, kab paźniej zmazać im ciesta, i źmiašajcie ŭsio astatniaje małako z vanilnym ekstraktam. Vylicie jaho ŭ sumieś z mukoj i niadoŭha źmiešvajcie sumieś stałovymi pryborami ci špatalem, pakul u vas nie atrymajecca miakkaje adnarodnaje ciesta. Vykładzicie 8 stałovych łyžak ciesta z horkaj na sadavinu, jakuju źmiaścili ŭ formu dla vypiakańnia, i zmažcie vierchni słoj budučaha koblera reštkami małaka. Vypiakajcie piroh na praciahu 30—35 chvilin, pakul sok ad piersikaŭ nie pačnie kipieć, a ciesta nie apuścicca i nie stanie chrumstkim, załacistym źvierchu i prapiečanym.
 3. Pasypcie kobler cukrovaj pudraj i padavajcie jaho adrazu, jak dastaniecie z duchoŭki — z marožanym ci viarškami.

Recept na vychadnyja. Kłubničnaja paŭłava — lohkaje i dalikatnaje pirožnaje

Jak atrymać śviežy apielsinavy sok biez sokavyciskałki. Prosty i efiektyŭny sposab

Клас
1
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0