Hramadstva

U Biełarusi raście ŭradlivaść hlebaŭ

Zapasy fosfaru i kaliju pavialičylisia ŭ 3-4 razy.

Pra heta paviedamiŭ siońnia na pres-kanfierencyi da Dnia mielijaratara hałoŭny navukovy supracoŭnik Instytuta hlebaznaŭstva i ahrachimii Nacyjanalnaj akademii navuk Vital Łapo, pieradaje BIEŁTA.

«Hleba — hałoŭnaje nacyjanalnaje bahaćcie krainy, asnova ŭsioj sielskahaspadarčaj vytvorčaści, charčovaj biaśpieki. Tamu zachavańnie ŭradlivaści hleb — heta pryjarytet dziaržavy», — skazaŭ navukoviec.

Pavodle jaho słoŭ, kantrol za ŭradlivaściu hleby pravodzicca ŭ krainie z 1970 hoda. Jaho ažyćciaŭlaje ahrachimičnaja słužba Biełarusi pad navukovym kiraŭnictvam instytuta.

Prasočvajecca dynamika asnoŭnych ułaścivaściaŭ hleby, i na asnovie hetaha raspracoŭvajecca kompleks mierapryjemstvaŭ pa pavyšeńni ŭradlivaści. Hetyja źviestki zachoŭvajucca ŭ banku danych ahrachimičnych ułaścivaściaŭ hleb Biełarusi. Na praciahu ŭžo bolš čym 40 hadoŭ jon pastajanna papaŭniajecca, infarmacyja nazapašvajecca i aktualizujecca.

Pavodle Vitala Łapo, na terytoryi Biełarusi pieravažajuć dziarnova-padzolistyja hleby. Jany nie vielmi bahatyja na pažyŭnyja elemienty, majuć kisłuju reakcyju asiarodździa.

«Kali ŭziać apošnija hady, to zapasy fosfaru i kaliju pavysilisia ŭ 3-4 razy, praktyčna aptymizavanaja hlebavaja kisłotnaść, pavialičyŭsia pakazčyk utrymańnia pierahnoju ŭ vornych hlebach da 2,26%.

Dziakujučy płanamiernaj pastajannaj pracy, u Biełarusi sfarmavaŭsia masiŭ vysokapładarodnych hleb, jakija naličvajuć kala 25%.

Hety «załaty zapas» dazvalaje atrymlivać vielmi vysokija ŭradžai pry minimalnych vydatkach uhnajeńniaŭ», — akcentavaŭ uvahu hałoŭny navukovy supracoŭnik.

Kamientary

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →