Usiaho patrochu

Na Sotheby’s pradajuć mietearyt, znojdzieny bolš za 200 hadoŭ tamu na poŭdni Biełarusi

Na aukcyjonie Sotheby’s pradajuć mietearyt, znojdzieny bolš za 200 hadoŭ tamu ŭ Biełarusi. Vałodaje im kalekcyjanier z ZŠA. Adznačajecca, što «kaśmičny padarožnik» vielmi redki i pryhožy, pakolki adnosicca da pałasitaŭ — maje ŭ svaim składzie kryštali alivina.

Fota: sothebys.com

Mietearyt znajšli ŭ 1810 hodzie ŭ Brahinskim rajonie, jon važyć 2,6 kh. Košt jaho aceńvajuć u 10-15 tysiač dalaraŭ.

Miarkujecca, što ŭ pačatku XIX stahodździa ŭ Brahinskim rajonie byŭ mahutny «doždž» z padobnych mietearytaŭ. Z taho času znajšli bolš za dziasiatak frahmientaŭ. Jany zachoŭvajucca ŭ Biełarusi i Rasii.

Kamientary

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Usie naviny →
Usie naviny

MZS Polščy abviarhaje infarmacyju ab zabaronie na ŭjezd dla biełaruskich aŭtamabilaŭ — Viačorka10

U Minsku skardziacca na zatrymku vydačy pašpartoŭ. U čym pryčyna?7

«Na pieršym dopycie ja raskazaŭ usio, što viedaŭ». Stryžak pra toje, jak u 16 hadoŭ padstaviŭ aktyvistku10

Čamu tak šmat maładych chvareje na rak?5

Stała viadoma, jak pakarali biełarusa, jaki adrezaŭ vušy sabaku3

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda3

Sajt «Biełsata» pierajšoŭ na minimalny režym pracy4

Dyrektarka Sakretnaj słužby ZŠA paśla zamachu na Trampa pajšła ŭ adstaŭku6

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava21

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Hałoŭnaje
Usie naviny →