Śviet

U Nihieryi zafiksavali pieršuju śmierć čałavieka ad vospy małpaŭ

 Ad zachvorvańnia pamior 40-hadovy mužčyna, paviedamlaje miascovy centr pa kantroli i prafiłaktycy zachvorvańniaŭ. Udakładniajecca, što ŭ pacyjenta byli spadarožnyja chvaroby, jon prymaŭ imunasupresiŭnyja preparaty.

Usiaho ŭ hetaj krainie vyjavili 21 vypadak zachvorvańnia. Zaražanych vyjavili ŭ dzieviaci štatach i fiederalnaj stalicy Abudža.

«Z 21 vypadku, zarehistravanaha ŭ 2022 hodzie, nie było nijakich dokazaŭ jakoj-niebudź novaj abo niezvyčajnaj pieradačy virusa, a taksama zadakumientavanych źmianieńniaŭ u jaho kliničnych prajavach (uklučajučy simptomy, profil i virulentnaść)», — prakamientavali situacyju ŭ centry.

Kamientary

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava11

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Usie naviny →
Usie naviny

U voziery Śviciaź zabaranili kupacca. U čym pryčyna?

Mercedes urezaŭsia ŭ Fiat, a paśla źbiŭ dvuch čałaviek

Tramp staŭ najstarejšym kandydatam na pasadu prezidenta ZŠA ŭ historyi5

Minsk apynuŭsia ŭ topie samych tannych haradoŭ śvietu — za žyllo treba płacić u 10 razoŭ mienš, čym u Ńju-Jorku6

Pieršyja prablemy biełarusaŭ na Alimpijadzie ŭ Paryžy. Vieślary ŭžo tam, a łodki nie prapuścili 

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

Pucin zrabiŭ Z-śpievaka Šamana zasłužanym artystam Rasii5

Jeŭrasajuz pačynaje pieramovy pra biaźvizavy režym z Armienijaj3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava11

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Hałoŭnaje
Usie naviny →