Hramadstva

Miedycynskija VNU pierastali vydavać navučalnyja płany, jakija patrebnyja dla pracaŭładkavańnia miedykaŭ za miažoj. Ci možna bieź ich abyścisia?

Čytač Zerkalo.io, jaki pracuje lekaram, atrymaŭ prapanovu pracaŭładkavańnia za miažoj i vyrašyŭ pabudavać karjeru tam. Ale dla atrymańnia licenzii lekara ŭ šerahu jeŭrapiejskich krain treba razam ź inšymi dakumientami padać navučalny płan. A jaho čytaču vydavać admovilisia. Ci možna abyścisia biez hetaha dakumienta?

Zdymak ilustracyjny. Fota: pixabay.com

— Biełaruskija miedycynskija VNU pierastali vydavać navučalny płan. Skazali, što heta zahad rektara na padstavie rekamiendacyi Ministerstva achovy zdaroŭja, — raskazaŭ Zerkalo.io čytač-miedyk.

Kab pravieryć, ci sapraŭdy dakumient pierastali vydavać, žurnalist patelefanavaŭ va ŭsie miedycynskija VNU Biełarusi jak pryvatnaja asoba z adnym i tym ža pytańniem: «Jak atrymać navučalny płan?». Adkazy vyjšli prykładna adnolkavyja.

U Biełaruskim dziaržaŭnym miedycynskim univiersitecie skazali, što takija dakumienty nie vydajuć, i bolš padrabiazna na hetuju temu razmaŭlać nie zachacieli, dadaŭšy tolki, što zakanadaŭstvam takija dakumienty nie praduhledžanyja.

U Viciebskim dziaržaŭnym miedycynskim univiersitecie pra situacyju raskazali krychu bolš padrabiazna. Prypynieńnie akazańnia pasłuhi zroblena pa zahadzie rektara, u pieralik abaviazkovych dakumientaŭ dla vydačy navučalny płan nie ŭvachodzić.

U Homielskim dziaržaŭnym miedycynskim univiersitecie situacyja akazałasia anałahičnaj. Jość rasparadžeńnie ad rektara: hramadzianam Respubliki Biełaruś dakumient nie vydavać. Vydajucca tolki dla zamiežnych hramadzian. Rektar rasparadžeńnie, vidać, vydaŭ na padstavie rekamiendacyi Ministerstva achovy zdaroŭja.

Jak rastłumačyli ŭ Hrodzienskim dziaržaŭnym miedycynskim univiersitecie, takoje abmiežavańnie ŭviali zusim niadaŭna, jany pierastali vydavać navučalnyja płany na płatnaj asnovie z 23 maja. Tut heta robicca na padstavie Savieta univiersiteta. Vydajucca tolki dypłom i dadatak da dypłoma.

Taksama žurnalisty Zerkalo.io sprabavali atrymać kamientar adnosnaha takoj rekamiendacyi ŭ Ministerstvie achovy zdaroŭja. Ale datelefanavacca na «haračuju liniju» viedamstva nie vyjšła.

Ci patrebien navučalny płan dla pracaŭładkavańnia miedykaŭ za miažoj?

Kab zrazumieć, ci moža adsutnaść vučebnaha płana z univiersiteta ŭskładnić pracaŭładkavańnie dla biełaruskich lekaraŭ za miažoj, pahavaryli ź miedykami, jakija ŭžo pracujuć u Jeŭropie.

Akazałasia, takaja navina ad biełaruskich VNU nie mocna źmienić situacyju ź niepryznańniem dypłomaŭ. Naprykład, biełaruska Natalla ŭžo bolš za piać hadoŭ pracuje stamatołaham u Vialikabrytanii i raskazvaje: zdavać ekzamien pryjdziecca ŭ lubym vypadku. Jaje navučalny płan uvažliva vyvučyli, pahladzieli kolkaść hadzin internatury, jakija prajšła dziaŭčyna. Ale ad ispytu dakumient nie vyzvaliŭ.

Kali navučalnaha płana nie budzie, prablemy nie ŭźniknie, raspaviadaje Natalla. Prosta budzie bolš papiarovaj ciahaniny: treba budzie napisać zajavu, što atrymać hety dakumient niama mahčymaści, i zaśviedčyć jaho nataryjalna.

— Padčas ekzamiena ŭ Anhlii treba zdavać absalutna ŭsio: i teoryju, i praktyku. My zdavali tyja ž samyja ispyty, jakija zdavali studenty, jakija skančajuć tut stamatałahičny fakultet, — tłumačyć Natalla.

Pra toje, što biez navučalnaha płana možna abyścisia, raskazvaje i Dźmitryj, jaki pracuje miedykam u Hiermanii. Pavodle jaho słoŭ, dla biełaruskaha lekara jość dva varyjanty atrymać licenziju: z ekzamienam i biez.

Dla pieršaha varyjanta navučalny płan nie patrebien — lekar znachodzić miesca ŭ klinicy, źbiraje pakiet dakumientaŭ i padaje jaho ŭ miascovaje Ministerstva achovy zdaroŭja. Kali z dakumientami ŭsio dobra, zdaje moŭny ekzamien pa miedycynie i atrymlivaje časovy dazvoł na pracu. I potym pavinien zdać ekzamien.

— Ja pajšoŭ hetym šlacham: pracuju pa časovym dazvole, i ŭ kastryčniku-listapadzie budu zdavać ekzamien. Jon nie taki strašny. Tak, da jaho treba rychtavacca, ale zdać jaho pa siłach, — tłumačyć jon. — Jość varyjant atrymać licenziju i biez ekzamiena, raskazvaje surazmoŭca, i tam sapraŭdy patrebny navučalny płan. U takim vypadku miedyk padaje svoj dypłom na pryznańnie — uličvajucca i projdzienyja kursy, i staž.

— Ale taki varyjant davoli darahi: pierakład navučalnaha płana kaštuje kala dźviuch tysiač jeŭra, a sam praces pryznańnia — kala troch tysiač. Da taho ž u mnohich ziemlach Hiermanii čałaviek nie moža pracavać, pakul jaho dypłom pryznajuć (a heta moža doŭžycca kala hoda).

Tamu, reziumuje Dźmitryj, chutčej za ŭsio biełaruskija lekary niašmat straciać, kali nie zmohuć atrymać va ŭniviersitecie navučalny płan.

Kamientary

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu1

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu

Usie naviny →
Usie naviny

U minčuka skrali rečy, pakul jon kupaŭsia ŭ Cnianskim vadaschoviščy

«Kachańnie ŭsiaho majho žyćcia». Aryna Sabalenka paćvierdziła svaje adnosiny z brazilskim biznesmienam15

«Bunt» z-za rajona, čaŭnaki na paŭzie i los staroha parku. Čym žyvie samy zachodni horad Biełarusi?

Aŭstryjski palitołah sprahnazavaŭ, što pačatku vajny Rasii z NATA moža papiaredničać paŭstańnie palakaŭ u Biełarusi. A čamu nie bunt reptyłoidaŭ?10

«Maje aksesuary prynosiać pośpiech, upeŭnienaść u sabie i hrošy». Śpiavačka Halina Šyškova stała dyzajnierkaj5

«Akazvajecca, i na tym baku jość ludzi». Maci Ivana Padreza ŭsio ž nie vysialajuć6

Pa Mścisłaŭskim rajonie praniośsia mocny ŭrahan

U Biełarusi ŭžo +37,5°S. U siervisie dastaŭki praduktaŭ źnikła papularnaja minieralnaja vada1

51 nobieleŭski łaŭreat zaklikaŭ nieadkładna spynić vajnu va Ukrainie i kanflikt u siektary Haza13

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu1

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu

Hałoŭnaje
Usie naviny →