Hramadstva

«Praz 10 dzion pryznačana apieracyja». Śpiavačka Kaciaryna Vadanosava — pra rak i dumki paśla pastanoŭki dyjahnazu

Na minułym tydni śpiavačka Kaciaryna Vadanosava daviedałasia, što ŭ jaje rak małočnaj załozy. «Što ž, jak zmaharka sa stažam, pačynaju novaje zmahańnie», — napisała jana. Pra toje, jak pieražyvaje hety pieryjad, i pra lačeńnie, jakoje čakaje, Kaciaryna raskazała «Našaj Nivie».

Fota: sacyjalnyja sietki

«Nie skažu, što byli niejkija prablemy sa zdaroŭjem. Mabyć, tryvožnyja zvanočki, na jakija ja źviarnuła ŭvahu, ale ničoha radykalnaha ź imi nie rabiła, — raspaviadaje Kaciaryna. —

Pačalisia jany ŭ 2020 hodzie padčas maršaŭ. Simptomy niezrazumiełyja, kštałtu łaktacyi. Tolki ja nie była ciažarnaja. Uvohule, tady, jak i ŭsim biełarusam, było nie da taho». 

Pieršy raz da doktara Kaciaryna pryjšła viasnoj 2021 hoda ŭ Minsku. U pryvatny centr, jaki ciapier užo nie pracuje. 

«Naša sistema zładžanaja takim čynam, što ciabie adpraŭlajuć da šmatlikich daktaroŭ, robiać daśledavańni, analizy. I daloka nie zaŭsiody ŭsie jany patrebnyja.

Na UHD mnie dali vynik. Tam była niejkaja vialikaja kolkaść kistaŭ. Sama doktarka ničoha nie tłumačyła, prosta skazała iści dalej. I tut nadyšoŭ toj čas, kali terminova treba było jechać u emihracyju. Usia maja dyjahnostyka adkłałasia na dzieviać miesiacaŭ. 

U Kijevie nie źviartałasia da daktaroŭ. Nie viedaju, čamu. Nie było vidu na žycharstva, dakumientaŭ. I ja razumieła, što kali sa mnoj niešta zdarycca, to heta budzie badziańnie bolšaje, čym u Biełarusi», — dzielicca jana. 

Tryvohu Kaciaryna zabiła miesiac tamu, kali ŭ jaje źjaviłasia puchlina.

«Ja jaje adčuvaju, baču, jana davoli vialikaja, — kaža Kaciaryna. — Asabliva pry maim nievialikim pamiery hrudziej. Ale mnie z hetym pašancavała, ja svaječasova zaŭvažyła i adrazu pajšła praviaracca.

Jano balić, ale nie sama puchlina, mabyć, a toje, što vakoł jaje. Jana realna vielmi chutka raście. Za miesiac atrymaŭsia vialiki huz. Adčuvańnie, što znutry ŭ hrudziach siadzić kamieńčyk, jaki ciśnie».

U Biełastoku, u jaki pierajechała Kaciaryna paśla pačatku vajny va Ukrainie, užo ahučyli dyjahnaz — pieršaja stupień raku, bieź mietastazaŭ.

«Apieracyja pryznačanaja na 9 červienia. Buduć vydalać levuju hrudź i ŭstaŭlać impłant. Vydalać nie tolki puchlinu, ale i myšačnuju tkanku pobač, najbližejšyja vuzły. I potym, nakolki ja zrazumieła, naznačajuć harmanalnuju terapiju. Kali pa jaje vynikach usio budzie dobra, to moža być tak, što mnie nie spatrebicca chimijaterapija. Ja na heta vielmi spadziajusia.

U mianie ŭžo dzieci jość, naradžać i karmić nie treba, tamu za toje, što hrudź vyražuć, ja nie chvalujusia. Tolki što łysaja zastanusia, vielmi nie chočacca. 

Zvyčajna, kali ja kamuści pra heta raskazvaju, pytajucca, ci nielha tak, kab biust bolšy zrabili. Ale ja absalutna nie chvalujusia adnosna svaich pamieraŭ», — śmiajecca jana. 

Fota: sacyjalnyja sietki

Kali Kaciaryna pryjechała ŭ Biełastok, jana padałasia na mižnarodnuju abaronu. Usie miedycynskija pasłuhi jana budzie atrymlivać na tych ža samych pravach, što i hramadzianie Polščy. 

«Ja, jak čałaviek biez pašparta, pavinna rabić ciapier usie takija spravy praz centr biežancaŭ. Tam jość miedycynski punkt. U im mnie vypisali nakiravańnie ŭ centr ankałohii. Ja navat zapytałasia, ci treba płacić za impłant, adkazali, što nie, zabiaśpiečvaje dziaržava. 

Darečy, sutyknułasia z tym, što chtości tam puściŭ čutku, što ja prašu hrošy na lačeńnie. Nie viercie, pakul nijakich hrošaj źbirać nie treba. 

Uvohule, mnie pašancavała, što ja ciapier u Biełastoku. Tut bujny sučasny ankałahičny centr. Naziraju šmat čerhaŭ z žančyn. Heta nie toje, kab strašna, a ŭražvaje. Nichto z daktaroŭ nie zajmajecca tym, kab razhladać retraśpiektyvu majho žyćcia. Nichto nie kaža: «Treba było raniej źviartacca». Usio pa spravie. 

Mianie tut navat zapisali na ekstrany vizit da psichołaha. Ale, chutčej za ŭsio, ja na jaho nie pajdu. Nie baču ŭ hetym sensu, bo jon polskamoŭny. Dy i što jon mnie skaža? «U vas rak, žyvicie z hetym». A ja jamu adkažu, što pieražyła emihracyju ź Biełarusi i vajnu va Ukrainie. U paraŭnańni z hetym moj rak usprymajecca davoli spakojna.

Moža być, heta źviazana z tym, što ja ciapier na antydepresantach, ale jany nie takija, kab surjoznyja», — raskazvaje jana. 

Na pytańnie, jak jana padtrymlivaje siabie psichałahična, Kaciaryna adkazvaje, što na heta ŭ jaje niama času. Prosta žyvie i robić svaje spravy. 

«Adna praca, druhaja, dzieci, balnica. Nie viedaju, što pavinna zdarycca, kab ja siadzieła i dumała, jak siabie padtrymać. Tym bolš, šmat rečaŭ mnie ciapier nielha. Naprykład, piva vypić. 

Uvohule, kali ŭ hrudziach vyrastaje huz, jaki vielmi bačny, to tut zrazumieła, što z taboj.

Pastanoŭka takoha dyjahnazu nie stała dla mianie niečakanaściu. Strašna nie było, ja stała dumać pra toje, što mnie treba paśpieć zrabić. Jak dziaciej padniać, naprykład. Ale mnie zasiarodzicca na hetych dumkach nie dali, bo adrazu paśla paviali ŭ adzin kabiniet, potym u druhi, vypisali šmat nakiravańniaŭ, dali litaraturu navat pačytać.

Kapacca ŭ sabie času nie było. Ciapier heta ŭsprymaju jak novy dośvied. Jon robić mianie macniejšaj», — tłumačyć jana. 

Za hety čas Kaciaryna sutykałasia z žančynami, jakija ŭsprymajuć rak małočnaj załozy jak niešta tabujavanaje. Ale dla jaje heta nie tak.

«Nie baču ničoha ŭ hetym zahannaha. Tym bolš svajoj viny. Ja tak heta nie ŭsprymaju. Inšaja sprava, što hrafik źmianiŭsia. I, mabyć, jon ciapier budziem takim na ŭsio žyćcio. Ale budzie bačna. My, biełarusy, dvojčy emihranty, nie možam dazvolić siabie niešta płanavać i pieražyvać pra toje ci inšaje».

Čytajcie taksama:

«Doktar skazaŭ, što ja naradziłasia ŭ kašuli». Biełaruska pieramahła ałkahalizm, rak i adkryła biznes u ZŠA

Aluminijevaja folha škodzić zdaroŭju. Voś u jakich vypadkach

Kamientary

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska3

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska

Usie naviny →
Usie naviny

Łatvija choča naohuł zabaranić mašynam ź biełaruskimi numarami pierasoŭvacca pa krainie8

Viciebskaja siamja znajšła źnikłaha svajaka praz 25 hod1

Tramp upieršyniu źjaviŭsia na publicy ź pieraviazanym vucham paśla strełaŭ u Piensilvanii FOTA1

Biełarus, jaki sarvaŭsia sa skały ŭ Kabardzina-Bałkaryi, zahinuŭ

«Bili fłahštokam, kab roŭna stajaŭ na kaleniach pierad načalnikam», — palitviazień, jaki mianiaŭ ściahi na bieł-čyrvona-biełyja, raskazaŭ pra źniavoleńnie

Unačy šachied znoŭ zalacieŭ u Biełaruś1

Na Vałožynščynie błasłavili novy pomnik na mahile śviatara, jakoha zabili kamsamolcy ŭ 1950 hodzie1

Što adbyvajecca z klimatam? Takaja śpioka letam budzie zaŭsiody?6

Biełarusa zatrymali paśla adpačynku ŭ Italii3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Ad zaŭtra abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami maje ŭvieści Litva

Ad zaŭtra abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami maje ŭvieści Litva

Hałoŭnaje
Usie naviny →