Hramadstva

Krynicy: Miedcentr «Łade» vystaŭleny na prodaž

«Łade» prypyniŭ akazańnie pasłuh z 16 maja, supracoŭnikaŭ adpravili ŭ adpačynak.

Jak stała viadoma «Našaj Nivy», ciapier miedcentr vystaŭleny na prodaž. Padrabiaznaści pakul nieviadomyja.

Rašeńnie ab prypynieńni licenzii «Łade» było pryniataje na pasiadžeńni lačebna-kantrolnaj rady Ministerstva achovy zdaroŭja 4 maja.

Viedamstva paviedamlała, što prypyniła dziejnaść licenzii miedcentra nibyta za nastupnyja parušeńni:

  • ažyćciaŭleńnie pradprymalnickaj dziejnaści ŭ miescy, nie paznačanym u licenzii;
  • parušeńni patrabavańniaŭ kliničnych pratakołaŭ dyjahnostyki i lačeńnia;
  • najaŭnaść lekavych srodkaŭ, u jakich vyjšaŭ termin prydatnaści;
  • parušeńni paradku arhanizacyi akazańnia nieadkładnaj dapamohi;
  • hrubyja parušeńni praviadzieńnia ekśpiertyzy časovaj niepracazdolnaści (vyjaŭlena 89 vypadkaŭ nieabhruntavanaj vydačy i praciahnieńnia listkoŭ niepracazdolnaści);
  • parušeńni ŭ arhanizacyi praviadzieńnia miedycynskaj dapamohi dzieciam;
  • šmatlikija parušeńni zakanadaŭstva ŭ halinie zachavańnia sanitarna-epidemičnych normaŭ.

Ministr achovy zdaroŭja Dźmitryj Pinievič kamientavaŭ, što zakryćcio samaha bujnoha pryvatnaha miedcentra krainy — fakt nie ekstraardynarny. I kazaŭ, što kali kampanija žadaje praciahnuć pracavać, to jana pavinna źviarnucca ź infarmacyjaj ab vypraŭleńni parušeńniaŭ.

Supracoŭniki «Łade» raskazvali «Našaj Nivie», što aficyjny pamier štrafu, vystaŭlenaha miedcentru, — 1 miljon biełaruskich rubloŭ. Ale jość sumnievy adnosna kančatkovaści hetaj sumy.

«Łade» kašmarać za 2020-y. Vychavaŭčy rekiet, vystavili štraf

Kamientary

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava16

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Usie naviny →
Usie naviny

«Kali b mnie płacili — siadzieła b i čytała ludziam knihi, navat za małyja hrošy». Intervju z aktrysaj Zojaj Biełachvościk2

U voziery Śviciaź zabaranili kupacca. U čym pryčyna?1

Mercedes urezaŭsia ŭ Fiat, a paśla źbiŭ dvuch čałaviek

Tramp staŭ najstarejšym kandydatam na pasadu prezidenta ZŠA ŭ historyi5

Minsk apynuŭsia ŭ topie samych tannych haradoŭ śvietu — za žyllo treba płacić u 10 razoŭ mienš, čym u Ńju-Jorku7

Pieršyja prablemy biełarusaŭ na Alimpijadzie ŭ Paryžy. Vieślary ŭžo tam, a łodki nie prapuścili 

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta17

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava16

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Hałoŭnaje
Usie naviny →